Veelvoorkomende toegankelijkheidsfouten in apps

Wij hebben de bevindingen van een aantal recente audits, onderzoeken en quickscans samengevoegd. Dit geeft veel inzicht in welke toegankelijkheidsfouten het meest voorkomen in apps. Een onderzoeksrapport bevat een lijst met bevindingen en hoe je deze moet oplossen. Met aandacht voor deze veelvoorkomende fouten los je tot 85% van de toegankelijkheidsfouten op.

Let op, bij ieder criterium gelden uitzonderingen. Ga naar de WCAG-richtlijn voor een volledig beeld.

Veelvoorkomende fouten

Bij het samenvoegen van een aantal recente rapporten kwamen we in totaal op 512 bevindingen. Het blijkt dat er een aantal WCAG-succescriteria zijn waar we apps bijna altijd op afkeuren. Deze fouten kunnen in veel gevallen eenvoudig voorkomen worden. De fouten die we vaak terug zien zijn:

Hieronder geven we een overzicht van elk succescriterium.

4.1.2 Naam, rol, waarde

In 92 gevallen is de naam, rol of waarde incorrect.

Het doel van naam, rol, waarde is dat je ervoor zorgt dat het voor gebruikers van hulpmiddelen duidelijk is welke acties je kunt uitvoeren en wat er visueel zichtbaar is.

Naam: De naam wordt gebruikt ter identificatie. Door een naam in te stellen kunnen hulpmiddelen zoals de schermlezer deze naam voorlezen en kan stembediening acties uitvoeren.

Rol: Bij de rol “knop” is het duidelijk dat er een actie plaatsvindt bij het activeren. Bij de rol “link” is het duidelijk dat je naar een andere locatie wordt verwezen, door middel van een link. Door een rol in te stellen is het voor gebruikers van hulpmiddelen duidelijk wat ze kunnen doen en verwachten.

Waarde: Bij een selectievakje is de waarde “geselecteerd” of “niet geselecteerd”. Bij een volumeregelaar kan de waarde “50%” zijn. Door een waarde in te stellen kan dit ook tekstueel aan hulpmiddelen worden doorgegeven.

Meer informatie over succescriterium 4.12

1.3.1 Informatie en relaties

In 89 gevallen is de informatie en relaties incorrect.

Het doel is ervoor zorgen dat de informatie en relaties op het scherm ook voor gebruikers van hulpmiddelen duidelijk zijn. Informatie op het scherm moet dus ook overgebracht worden aan hulpmiddelen. Zorg dat koppen bijvoorbeeld niet alleen dikgedrukt zijn, maar ook in de code als kop gemarkeerd zijn.

Relaties op het scherm moeten via hulpmiddelen te gebruiken zijn. Elementen in een lijst moeten één voor één genavigeerd kunnen worden. Elementen in een tabel moeten via rijen en kolommen kunnen worden genavigeerd.

Meer informatie over succescriterium 1.3.1

2.4.3 Focus volgorde

In 44 gevallen is de focus volgorde incorrect.

Het doel is dat je ervoor zorgt dat hulpmiddelen zoals de schermlezer en toetsenbord een logische focus volgorde aanhouden bij het navigeren.

Over het algemeen is de logische volgorde om door een scherm heen te navigeren is van links naar rechts, van boven naar onder. De focus begint dus ook vaak links boven op de terug, knop. Zorg dat de focus ook direct focus legt op het eerste element.

Meer informatie over succescriterium 2.4.3

1.1.1 Alternatieve tekst

In 40 gevallen is de alternatieve tekst van een afbeelding of icoon incorrect.

Het doel is dat inhoud zonder tekst begrijpbaar is voor mensen die deze inhoud niet kunnen zien. Alternatieve tekst moet dus beschikbaar zijn voor alle inhoud zonder tekst. Dat zijn onder andere afbeeldingen, icoontjes en grafieken. Beschrijf wat er te zien is.

Meer informatie over succescriterium 1.1.1

1.4.10 Zichtbare inhoud

In 35 gevallen is niet alle tekst bij vergroting te lezen.

Het doel van zichtbare inhoud is dat alle inhoud bij het vergroten van het scherm nog steeds zichtbaar is.

Tekst mag bijvoorbeeld niet worden ingekort met puntjes. Doordat de tekst groter weergeven wordt kan het voorkomen dat andere elementen van het scherm vallen. Maak het mogelijk om de elementen alsnog te bereiken, bijvoorbeeld door te scrollen. Zorg dat elementen meeschalen met de tekstgrootte.

Meer informatie over succescriterium 1.4.10

1.3.4 Draaibare inhoud

In 34 gevallen is het niet mogelijk om het scherm te kantelen.

Het doel van draaibare inhoud is voor gebruikers die hun toestel horizontaal gebruiken dat de inhoud meedraait. Mensen die gebruik maken van een vergroot lettertype draaien hun toestel ook vaak zodat er meer tekst op het scherm past. Zorg voor deze mensen dat het mogelijkheid is dat alle inhoud meedraait. Alle schermen van een app moeten in alle oriëntaties zijn te gebruiken.

Meer informatie over succescriterium 1.3.4

1.4.4 Schaalbare tekst

In 32 gevallen wordt de tekst niet geschaald als gebruikers dit hebben ingesteld.

Het doel van schaalbare tekst is dat tekst vergroot kan worden. Dit is vooral belangrijk voor slechtziende gebruikers. Zorg ervoor dat de tekst vergroot kan worden weergegeven. Via de systeeminstellingen geven gebruikers hun voorkeur aan voor de lettergrootte. Tekst moet met 200% vergroting in de app worden weergegeven.

Meer informatie over succescriterium 1.4.4

4.1.3 Status doorgeven

In 27 gevallen worden statussen niet of incorrect doorgegeven.

Het doel van de status doorgeven is dat een blinde gebruiker bijvoorbeeld kan horen dat ergens op het scherm nieuwe informatie verschijnt. Zorg dus dat statusmeldingen ook aan hulpmiddelen worden doorgegeven. Door een statusmelding te geven wordt het ook voor gebruikers met een beperking duidelijk dat er nieuwe informatie beschikbaar is.

Meer informatie over succescriterium 4.1.3

1.4.11 Contrast van inhoud

In 22 gevallen is het contrast van inhoud onvoldoende.

Zorg dat de inhoud op het scherm een contrast van minimaal 3:1 heeft met de omliggende kleur. Denk hierbij aan grafische elementen zoals iconen, knoppen en invoervelden. Door deze verhouding aan te houden kunnen slechtziende en kleurenblinde gebruikers de inhoud goed onderscheiden. Daarnaast is een app hierdoor voor iedereen makkelijker te gebruiken, bijvoorbeeld buiten in de zon.

Meer informatie over succescriterium 1.4.11

1.4.3 Contrast van tekst

In 20 gevallen is het contrast van inhoud onvoldoende.

Zorg dat de contrastverhouding tussen de tekstkleur en achtergrondkleur minimaal 4,5:1 is. Voor dikgedrukte en grote tekst voldoet een verhouding van 3:1. Door deze verhoudingen aan te houden kunnen slechtziende en kleurenblinde gebruikers de tekst goed lezen. Daarnaast is een app hierdoor voor iedereen makkelijker te gebruiken, bijvoorbeeld buiten in de zon.

Meer informatie over succescriterium 1.4.3

App toegankelijk maken

Er zijn meer succescriteria dan hier beschreven worden. Maar met aandacht voor deze 8 succescriteria los je al richting 85% van de toegankelijkheidsproblemen op. Meer informatie vind je in onze kennisbank of in ons gratis te downloaden handboek.