Richtlijnen voor toegankelijke apps

De internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), deze gelden ook voor apps. Zoals de naam doet vermoeden zijn deze richtlijnen voornamelijk gericht op websites. Voor apps gelden echter dezelfde richtlijnen.

Je kunt de officiële richtlijnen hier vinden: WCAG 2.1 (Nederlandstalig). De WCAG is opgebouwd uit principes, richtlijnen en succescriteria. De succescriteria zijn ingedeeld in drie niveau’s: A, AA en AAA. Voor elk niveau geldt dat je ook aan de voorgaande niveau’s moet voldoen.

In de standaard EN 301 549 zijn een aantal aanpassingen gemaakt voor apps. Er zijn notities toegevoegd aan een aantal succescriteria, het woord “webpagina” is aangepast en 6 succescriteria zijn geschrapt. Lees er meer over in het bericht voor apps gelden maar 44 succescriteria. Ga naar de pagina over Appt EM indien je meer wil weten over de evaluatiemethode van apps voor het doen van toegankelijkheidsonderzoeken en audits.

Voor apps zijn de volgende succescriteria niet verplicht:

Wij raden aan om toch te proberen om aan deze succescriteria te voldoen.

  • Overheidsinstanties moeten voor hun apps per 23 juni 2021 verantwoording afleggen over toegankelijkheid. In de wetgeving wordt verwezen naar de standaard EN 301 549 (hoofdstuk 11 geldt voor apps) waarin tevens wordt verwezen naar WCAG 2.1 niveau A en AA. Dit is vastgelegd in het tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid.
  • Apps van bedrijven moeten tussen 2022 en 2025 ook toegankelijk gemaakt worden. Ze moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Dit is vastgelegd in de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn die al in 2022 ingaat.
Overzicht van de WCAG 2.1

Richtlijnen voor apps in begrijpelijke taal

Het is opvallend dat de officiële richtlijnen moeilijk te lezen zijn. Bij richtlijnen voor toegankelijkheid zou je verwachten dat de richtlijnen zelf ook toegankelijk zijn. We hebben alle richtlijnen uitgewerkt in begrijpelijke taal. Daarnaast hebben we voorbeelden en oplossingen voor apps toegevoegd. Mocht je hulp nodig hebben, we bieden diverse diensten aan.