Succescriterium 4.1.3 – Status doorgeven

Zorg dat statusmeldingen ook aan hulpmiddelen worden doorgegeven. Een blinde gebruiker kan niet zien dat er ergens op het scherm nieuwe informatie verschijnt. Door een statusmelding te geven wordt het ook voor gebruikers met een beperking duidelijk dat er nieuwe informatie beschikbaar is.

Impact

  • Een blinde gebruiker kan niet zien dat er ergens op het scherm nieuwe informatie verschijnt.
  • Bij het tonen van nieuwe informatie moet je dit doorgeven aan hulpmiddelen.

Controleren

Wordt het doorgegeven wanneer er een element op het scherm verandert?

Dit kan getest worden met de schermlezer.

Oplossing

Het is mogelijk om een bericht aan hulpsoftware doorgeven.

Op Android doe je dat via de AccessibilityManager. Maak een AccessibilityEvent aan, en stel het type in op AccessibilityEvent.TYPE_ANNOUNCEMENT.

val type = AccessibilityEventCompat.TYPE_ANNOUNCEMENT

val event = AccessibilityEvent.obtain(type)
event.text.add("message")
event.className = Context::class.java.name
event.packageName = packageName

val accessibilityManager = ContextCompat.getSystemService(this, AccessibilityManager::class.java)
accessibilityManager?.sendAccessibilityEvent(event)

Op iOS maak je gebruik van het UIAccessibility object. Met de post methode kun je een bericht doorgeven als je het type op announcement instelt.

UIAccessibility.post(notification: .announcement, argument: "message")

Referenties

Meer succescriteria