Beta versie van Appt.org

Aan het begin van dit jaar deelden we ons plan om Appt.org te ontwikkelen. Dit moest een internationaal platform worden voor app toegankelijkheid. De afgelopen 9 maanden hebben we hier hard aan gewerkt. We zijn trots om te vertellen dat de beta versie van Appt.org nu beschikbaar is!

Alle informatie is in het Engels beschikbaar en grotendeels ook in het Nederlands.

Het platform bevat onder andere informatie over:

 • Welke toegankelijkheidsfuncties er zijn en hoe vaak ze gebruikt worden;
 • Meer dan 100 codevoorbeelden voor Android, iOS, Flutter, React Native en Xamarin;
 • Uitleg over toegankelijkheidsrichtlijnen zoals de WCAG, EN 301 549 en Section 508;
 • Artikelen over overige onderwerpen die bijdragen aan toegankelijke apps.

De komende maanden gaan we samen met Abra en Q42 de techniek achter het platform doorontwikkelen en de inhoud verder uitbreiden.

Naslagwerk voor Android, iOS, Flutter, React Native en Xamarin
Codevoorbeelden waaronder uitleg over een aankondiging maken voor hulpmiddelen

Kun jij alle apps gebruiken? Eén op de vier Nederlanders kan nog niet bij alle apps

Vandaag, 28 juni 2022, wordt de wetgeving van kracht die het verplicht maakt voor bedrijven om toegankelijke apps te maken. Overheden zijn dit al een jaar verplicht, nu moeten ook bedrijven de nieuwe European Accessibility Act (EAA) richtlijnen toepassen. Hiervoor hebben bedrijven 3 jaar gekregen, tot 28 juni 2025. Uit onderzoek blijkt dat deze deadline waarschijnlijk niet gehaald gaat worden doordat ontwikkeltools, ontwikkelaars en bedrijven er nog lang niet klaar voor zijn. Eén op de vier Nederlanders heeft baat hebben bij deze nieuwe regels, doordat ze een groot deel van de apps hiermee wél goed kunnen gebruiken.

Gevolgen voor één op de vier Nederlanders 

Bij mensen die last hebben van ontoegankelijke apps, wordt er vaak gedacht aan een kleine groep mensen met een (ernstige) beperking. Maar het gaat (ook) over deze groepen:

 • Beperkingen door ouderdom (circa 3.400.000 mensen)
 • Laaggeletterdheid (circa 2.500.000 mensen)
 • Mobiliteitsbeperkingen (circa 1.600.000 mensen)
 • Cognitieve beperkingen (circa 1.500.000 mensen)
 • Auditieve beperkingen (circa 800.000 mensen)
 • Visuele beperkingen (circa 300.000 mensen)
 • Spraakbeperkingen (circa 200.000 mensen)

Ongeveer één op de vier Nederlanders valt in een of meerdere van deze groepen. Maar wist je dat app toegankelijkheid voor iedereen interessant is? Je hebt vast ooit een slecht werkende app gebruikt. Dan weet je hoe frustrerend dat kan zijn! Dat wordt ook opgelost door de toegankelijkheidseisen: als ze worden geïmplementeerd in apps wordt ook gebruiksgemak verbeterd. Zo verplichten ze een nieuwe standaard in gebruiksvriendelijke apps. Daar heeft iedereen dus profijt van! 

Een piramide toont de impact van een ontoegankelijke app. Het eerste vlak is rood met de tekst 150.000. Het tweede vlak is oranje met de tekst 1 op 3. Het derde vlak is geel met de tekst iedereen.

Voor minstens 150.000 mensen is de drempel zo groot dat ze veel apps niet volledig kunnen gebruiken. Voor miljoenen mensen is de gebruikservaring zeer onhandig. Voor iedereen is toegankelijkheid nuttig.

Aantal toegankelijke overheidsapps is minimaal

Een jaar na de ingang van de wetgeving voor toegankelijke overheidsapps, heeft Appt op 23 juni 2022 een vernieuwd onderzoek gepubliceerd. Hieruit blijkt dat slechts 1,25% van alle overheidsapps toegankelijk zijn. Dit zijn de Berichtenbox app op iOS en de CoronaMelder apps op iOS en Android. Toegankelijkheidsonderzoeker Rimmert Sijtsma werkte aan de CoronaMelder app. Hij merkte dat de documentatie van Apple en Google vaak tekort schiet op dit gebied en er nog veel geleerd moet worden voordat apps op grote schaal toegankelijk gemaakt kunnen worden. Lees hier het volledige interview met hem.

Nog nauwelijks commerciële toegankelijke apps

AppSpecialisten deed begin dit jaar onderzoek naar toegankelijkheid onder Nederlandse app-ontwikkelaars. Daaruit bleek dat developers nog nauwelijks vragen van commerciële opdrachtgevers krijgen om hun apps toegankelijk te maken. Zelfs overheden stellen het niet altijd als eis voor het bouwen van apps. Alleen bedrijven die zich specifiek richten op mensen met een beperking of waar iemand met een beperking aan het roer staat, zetten in op toegankelijkheid.

Toegankelijk programmeren gaat moeizaam

Ook bleek uit het onderzoek dat ontwikkelaars toegankelijkheid zien als belangrijk maar ook als omslachtig en moeizaam. Doordat er nog weinig ervaring met app toegankelijkheid en werkwijzen is opgedaan en tools tekort schieten, kunnen ze niet anders dan deze leerkosten doorberekenen aan klanten. Op hun beurt zien veel opdrachtgevers toegankelijkheid als onverwachte kostenpost waarvan niet duidelijk is wat het oplevert en zien er daarom vaak van af.

Dit kun je doen als opdrachtgever voor app-ontwikkeling

Er gaat een grotere groep gebruikers toegang krijgen tot je app, als je nu al kleine zaken implementeert. Uit de ervaring van Appt blijkt dat 80% van de veel voorkomende toegankelijkheidsproblemen opgelost worden met 20% van de moeite. Met de gratis zelftest van Appt kun je zelf of met een ontwikkelaar deze fouten zelfstandig oplossen. Door vandaag deze zaken al te implementeren zet je de eerste stappen naar volledige app toegankelijkheid, waar je meteen de vruchten van plukt.

Dit kun je doen als developer

Als developer schrijf je graag je foutloze code. Daar is toegankelijkheid onderdeel van. Maak het voor jezelf een uitdaging om de nieuwste innovaties binnen het Android en iOS platform te gebruiken om je app toegankelijk te maken. Appt heeft honderden codevoorbeelden beschikbaar gesteld op Github waar je van kunt leren.

Verder raden we je aan om te zien wat de impact is die jij maakt op het leven van iemand met een beperking, door jouw app toegankelijk te maken. Heb je daar geen toegang toe? Ervaar dan zelf hoe het is om met een beperking een app te gebruiken met een screenreader, bijvoorbeeld via screenreader.app.

Dit kun je doen als verkoper van apps

App-ontwikkelaars spelen niet alleen een technische rol via hun developers. Op commercieel vlak kun je de brug slaan tussen de opdrachtgever en de developer. Laat de opdrachtgever bijvoorbeeld zien wat de impact is van toegankelijkheid in apps. Deze video van Apple is daarvoor een van onze favoriete voorbeelden. Daarnaast kun je de klant vertellen over wat toegankelijkheid oplevert, zoals eerder in dit artikel genoemd is. Ook de naderende verplichting vanuit de wet kan helpen om de eerste stappen hierin te gaan zetten. 

Als laatste geven we je nog de tip dat je toegankelijkheid vaak kan laten voortkomen uit een eisenpakket van de klant. Als de klant namelijk een zo groot mogelijke doelgroep wil voor zijn app én ze langer wil vasthouden in zijn app, dan is toegankelijkheid laaghangend fruit om de doelgroep te vergroten. Mét een vergrote toegankelijkheid kan een flinke groep mensen met een beperking de app gebruiken én een nog grotere groep hem veel eenvoudiger bedienen waardoor ze hem vaker zullen gebruiken.

Dit kun je doen als app gebruiker

Het is belangrijk dat apps voor iedereen toegankelijk zijn. Via de de app Ontoegankelijk maak je snel en eenvoudig een melding wanneer een app ontoegankelijk is. Het team van de app Ontoegankelijk legt contact met de ontwikkelaars en helpt om de app toegankelijk te maken.


Auteurs 

Dit bericht is een samenwerking tussen Appt en AppSpecialisten.

Over Appt

Appt® is een platform voor het delen van kennis over het ontwikkelen van toegankelijke apps. Stichting Appt is opgericht door Jan Jaap de Groot en Paul van Workum. Onze missie is dat iedereen gebruik kan maken van apps. Ons motto is: “iedereen appt”. Lees meer over onze impact, meld ontoegankelijke apps via ons meldpunt of vraag om een audit van je eigen app.

Over AppSpecialisten

AppSpecialisten helpt mensen met een idee of een app om er de volledige potentie uit te halen. Oprichter David van der Loo merkte dat maar een klein gedeelte van ideeën een succesvolle app worden. Daarom deelt hij op AppSpecialisten.nl zijn expertise om jouw idee wél succesvol te maken. Lees daar blogs of zijn boek, kijk video’s of gebruik het handige stappenplan ‘van A tot App’

Vragen en contact

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Paul van Workum via paul@appt.nl of 06-16397144.

Vernieuwd onderzoek: 1 jaar sinds de wettelijke verplichting toegankelijkheid van overheidsapps

Op 23 juni 2021 heeft Stichting Appt een eerste onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps uitgevoerd. Er bleek toen slechts 1 overheidsapp volledig toegankelijk te zijn. 

Vandaag, precies 1 jaar later, publiceren we een vernieuwd onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps. We delen vier inzichten:

 1. Slechts 1,25% van de overheidsapps blijkt inmiddels toegankelijk te zijn. 
 2. Er ontbreekt informatie over de toegankelijkheid van honderden overheidsapps. 
 3. Er zijn ongeveer twee keer zoveel toegankelijkheidsonderzoeken beschikbaar ten opzichte van vorig jaar.
 4. Uit onze controle blijkt dat niveau A (volledig toegankelijk) onterecht is ingevuld bij 9 van de 11 toegankelijkheidsverklaringen.

1. Hoe toegankelijk zijn overheidsapps?

Op toegankelijkheidsverklaring.nl/register staan alle toegankelijkheidsverklaringen van overheidsorganisaties. De status in deze toegankelijkheidsverklaringen kan A, B, C of D zijn, afhankelijk van de genomen maatregelen. Indien een app geen toegankelijkheidsverklaring heeft dan krijgt deze app niveau E. De apps die geen toegankelijkheidsverklaring hebben staan echter nog niet in het register.

Op 22 juni 2022 hebben we onze dataset voor het laatst bijgewerkt. Op dat moment waren er 160 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd. De onderstaande percentages zijn gebaseerd op de status uit het register.

Aantallen toegankelijkheidsverklaringen overheidsapps in juni 2022. Er zijn 11 verklaringen met niveau A, 62 met niveau B, 23 met niveau C en 64 met niveau D.

Niveau A

Er zijn geen toegankelijkheidsfouten gevonden, de app voldoet volledig.

 • 6,9% van de apps claimt volledig toegankelijk te zijn. Er zijn 11 toegankelijkheidsverklaringen die verwijzen naar 19 unieke apps.
  • Uit ons eigen onderzoek blijkt dat er 9 verklaringen zijn waar onterecht status A is ingevuld. Eigenlijk is dus slechts 1,25% van de overheidsapps volledig toegankelijk. Aan het eind van dit artikel volgen de onderzoekresultaten.

Niveau B

Er is een volledig toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, de problemen zijn benoemd en er is een plan om deze te herstellen.

 • 38,7% van de apps is gedeeltelijk toegankelijk. Er zijn 62 toegankelijkheidsverklaringen die verwijzen naar 66 unieke apps.

Niveau C

Er zijn eerste maatregelen genomen. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.

 • 14,4% van de apps heeft eerste maatregelen genomen. Er zijn 23 toegankelijkheidsverklaringen die verwijzen naar 39 unieke apps.

Niveau D

Er is een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar, maar er zijn geen concrete stappen gezet om de toegankelijkheid te verbeteren.

 • 40,0% van de apps heeft nog geen maatregelen genomen. Er zijn 64 toegankelijkheidsverklaringen die verwijzen naar 83 unieke apps.

Niveau E

Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de app beschikbaar. In het volgende hoofdstuk volgt een benadering van het aantal apps waar informatie over ontbreekt.

2. Toegankelijkheid van honderden overheidsapps is onbekend

Sinds 23 juni 2021 zijn overheidsorganisaties wettelijk verplicht om voor hun apps een actuele toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In Nederland vallen 1332 overheidsorganisaties onder deze wettelijk verplichting. Bij de verkenning van het Ministerie BZK werd geschat dat er 523 apps in gebruik zijn. Deze cijfers zijn gepubliceerd in de kamerbrief Voortgang Digitale Inclusie 2021 van 21 december 2021.

Bij de schatting van 523 apps is het niet duidelijk of Android en iOS apps los worden geteld, of gecombineerd worden. Daarnaast is het niet duidelijk hoe er wordt omgegaan met apps die door meerdere overheidsorganisaties gebruikt worden. De app ‘Fixi’ wordt bijvoorbeeld door tientallen gemeenten gebruikt. De manier van tellen maakt een groot verschil om te bepalen hoeveel toegankelijkheidsverklaringen er gepubliceerd moeten worden.

Op dit moment zijn er 160 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd door 75 verschillende overheidsorganisaties. In deze verklaringen wordt verwezen naar 144 Android apps en 140 iOS apps. Na het ontdubbelen van dezelfde apps komen we uit op 99 unieke Android apps en 96 unieke iOS apps.

Er zijn dus 195 unieke apps in gebruik door deze 75 overheidsorganisaties. Onze aanname is dat het bij de schatting van 523 apps gaat om unieke Android en iOS apps. In totaal gaat het om 1046 apps wanneer je Android en iOS los telt, net als wij hebben gedaan. Er ontbreekt in dat geval nog informatie van 851 apps.

3. Voortgang toegankelijkheid overheidsapps in het afgelopen jaar

Op 22 juni 2022 hebben we onze dataset opnieuw bijgewerkt. Op dat moment waren er 160 toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd. Vorig jaar waren dit er 100. Er zijn meer dan 60 verklaringen gepubliceerd in het afgelopen jaar. Een aantal toegankelijkheidsverklaringen zijn namelijk ongepubliceerd.

Een overzicht van de voortgang:

 • Van 100 naar 160 toegankelijkheidsverklaringen
 • Van 2x A (1x onterecht) naar 11x A (9x onterecht)
 • Van 20x B naar 62x B
 • Van 23x C naar 23x C
 • Van 55x D naar 64x D

Het valt vooral op dat er veel meer toegankelijkheidsverklaringen met status B zijn bijgekomen. Om deze status te krijgen moet er een toegankelijkheidsonderzoek zijn uitgevoerd. Voor status A is dit ook nodig. In 2021 waren er onderzoeksresultaten beschikbaar bij 22 verklaringen, dit jaar bij 73 verklaringen. Een deel verwijst echter naar hetzelfde onderzoek. Er zijn ongeveer twee keer zoveel unieke toegankelijkheidsonderzoeken beschikbaar.

Aantallen toegankelijkheidsverklaringen overheidsapps in juni 2021 ten opzichte van juni 2022. Van 2 keer A naar 11 keer A. Van 20 keer B naar 62 keer B. Van 23 keer C naar 23 keer C. Van 55 keer D naar 64 keer D.

4. Onderzoek naar apps met niveau A

Per 22 juni 2022 zijn er 11 verklaringen gepubliceerd met niveau A. We hebben alle apps gedownload en getest op toegankelijkheid volgens de norm EN 301 549. Bij slechts 2 verklaringen blijkt het aannemelijk te zijn dat niveau A daadwerkelijk behaald was op het moment dat de verklaring ingediend werd. Dit zijn de verklaringen van de Berichtenbox app voor iOS en de CoronaMelder app voor Android en iOS.

Bij de andere 9 verklaringen hebben we meerdere toegankelijkheidsfouten gevonden. Bij veel van deze fouten gaat het niet om incidentele fouten. Het gaat om structurele fouten, zoals:

 • het niet ondersteunen van tekstvergroting
 • het niet kunnen bedienen van de interface met een schermlezer
 • het ontbreken van labels bij knoppen
 • het ontbreken van koppen 
 • verkeerd ingestelde taal

Dit zijn geen schoonheidsfoutjes die er insluipen bij een nieuwe update. Wanneer toegankelijkheidsfouten op deze schaal aanwezig zijn dan is de toegankelijkheid niet goed op orde. Het is aannemelijk dat deze apps nooit niveau A bereikt hebben.

Disclaimer: Het is niet de bedoeling om specifieke organisaties in kwaad daglicht te stellen. Mochten er gegronde redenen zijn waardoor wij dit bericht moeten aanpassen dan doen we dat.

 1. Berichtenbox app – iOS (Logius)
  • Voldoet volledig op techniek. Op inhoud voldoet de app niet altijd omdat er overheidsorganisaties zijn die ontoegankelijke PDF-bestanden versturen.
 2. CoronaMelder (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Voldoet niet meer. Op het eerste scherm is de titel is niet gemarkeerd als kop (succescriterium 1.3.1). In februari 2022 voldeed de app wel volledig tijdens onze controle. Deze app hebben we daarom toch beoordeeld als ‘volledig toegankelijk’. 
  • Update 8 juli 2022: de CoronaMelder app is nu weer volledig toegankelijk.
 3. Het goede gesprek (A&O-fonds Provincies)
  • Voldoet niet. De app is soms onbruikbaar na het wisselen van oriëntatie (succescriterium 1.3.4). Daarnaast is het met een schermlezer niet mogelijk om de slider te bedienen om tussen hoofdstukken te wisselen (succescriterium 2.1.1).
 4. Open Day App (Universiteit Maastricht)
  • Niet meer beschikbaar om te downloaden. De verklaring is dus niet actueel. In december 2021 hebben we deze app getest, toen voldeed de app niet. Lettergrootte schaalde niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4). Alternatieve teksten ontbraken bij icoontjes, zoals bij het kruisje (succescriterium 1.1.1). De app ondersteunde geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4).
 5. Appraisal App (Universiteit Maastricht)
  • Voldoet niet. Taal van de inhoud is niet correct ingesteld voor hulpmiddelen (succescriterium 3.1.1). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet, zoals de naam van de “Volgende”-knop (succescriterium 4.1.2). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4).
 6. Onboarding App (Universiteit Maastricht)
  • Voldoet niet. De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4). Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4).
 7. Mijn Afvalwijzer (Gemeente Aa en Hunze)
  • Voldoet niet. Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4). Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij “Eerstvolgende ophaaldagen” (succescriterium 1.3.1). Statusmeldingen worden niet doorgegeven aan gebruikers van hulpmiddelen (succescriterium 4.1.3).
   • Ten minste 20 gemeenten hebben een toegankelijkheidsverklaring voor deze app gepubliceerd. Opvallend is dat de status wisselt tussen A (voldoet volledig) en status D (voldoet niet). Alleen Gemeente Aa en Hunze heeft status A ingevuld. Bij de verklaringen met status B valt het op dat er soms zelfs verwezen wordt naar een inspectie van de website van Mijn Afvalwijzer in plaats van de app. De correcte status is dan niveau D, want er lijkt geen inspectie op de app zelf uitgevoerd te zijn. Sommige gemeenten hebben wel een inspectie op de app uitgevoerd. In deze gevallen is niveau B terecht aangezien ze de volledige status van toegankelijkheid in beeld hebben.
 8. Dordrecht Onderweg (Gemeente Dordrecht)
  • Voldoet niet. Met een schermlezer is niet alle functionaliteit te gebruiken, zoals het aan- of uitzetten van de schakelknop “Houd me op de hoogte” (succescriterium 2.1.1). Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij het Contact-tabblad (succescriterium 1.3.1). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet, zoals de waarde van de “Houd me op de hoogte”-schakelknop (succescriterium 4.1.2). Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4).
 9. DeAfvalApp (Gemeente Helmond)
  • Voldoet niet. Statusmeldingen worden niet doorgegeven aan gebruikers van hulpmiddelen (succescriterium 4.1.3). Alternatieve teksten ontbreken of beschrijven niet wat er te zien is (succescriterium 1.1.1). Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4).
 10. DeAfvalApp (Gemeente Terneuzen)
  • Voldoet niet. Deze app is identiek aan de versie die gebruikt wordt door de Gemeente Helmond. De ontwikkelaar van de app heeft zelf een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd. Doordat dit onderzoek niet klopt, hebben twee gemeenten onterecht status A ingevuld. Mogelijk volgen er nog meer toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten die gebruik maken van DeAfvalApp.
 11. Rotterdampas (Gemeente Rotterdam)
  • Voldoet niet. Kopteksten ontbreken op sommige plekken (succescriterium 1.3.1). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet (succescriterium 4.1.2). Met een schermlezer is niet alle functionaliteit te gebruiken, zoals de “TIP” (succescriterium 2.1.1).

Over Stichting Appt

Stichting Appt is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om apps voor iedereen toegankelijk te maken. Op het Appt® platform staan meer dan honderd kennisartikelen over het toegankelijk maken van apps. Alle artikelen zijn gratis beschikbaar via onze website appt.nl en de Appt app.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Justin Glaser, Jan Jaap de Groot en Paul van Workum.

Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden aan Paul van Workum via paul@appt.nl of 06-16397144.

De ScreenReader app is nu beschikbaar

Afgelopen donderdag, op Global Accessibility Awareness Day, hebben we de ScreenReader app gelanceerd.

De ScreenReader app bevat oefeningen om VoiceOver- en TalkBack-gebaren te leren. Daarnaast bevat de ScreenReader app oefeningen om VoiceOver- en TalkBack-acties te leren.

In de afgelopen vijf dagen is de app al meer dan 250 keer gedownload! Gebruikers hebben meer dan 1000 gebaren geleerd. En er zijn tot nu toe 70 acties geleerd.

Schermafbeeling van de ScreenReader app waar wordt uitgelegd hoe je een rotorinstelling kan kiezen. Dit doe je door met twee vingers een draaiende beweging te maken.
Uitleg over het leren van een VoiceOver-gebaar

Wegens succes nogmaals Kick-off training toegankelijkheid apps (gratis)

Regelmatig geeft Stichting Appt een gratis training over de toegankelijkheid van apps. De volgende online training vindt plaats op maandag 26 september. Deelname aan de training is geheel gratis! De training wordt georganiseerd in samenwerking met Abra. Meld je voor deze training aan op de trainingspagina van Abra.

Onderwerpen die in de training aan bod komen:

 • Hulpmiddelen: schermlezer, stembediening, schakelbediening en toetsenbord.
 • Principes: waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid.
 • Wet- en regelgeving: European Accessibility Act (EAA), Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid, VN-verdrag handicap, Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).
 • Design- en codevoorbeelden voor designers, ontwikkelaars en testers.
 • Informatie over ons test en verbeter framework

Voor wie is deze kick-off training toegankelijkheid apps bedoeld?

Eigenlijk is deze training interessant voor iedereen die toegankelijke apps wil. We stippen de belangrijkste onderwerpen van app toegankelijkheid aan. De training is gericht op professionals die apps realiseren. Denk aan designers, UX-ers, ontwikkelaars, testers, product owners, scrum masters, de inkoper of accountmanager.

Wil je kennis, bewustzijn of inspiratie op het gebied van apptoegankelijkheid opdoen? Dan is deze training geschikt voor jou!

Ben jij geïnteresseerd? Meld je gratis aan voor de training!

Nieuwe versie Appt app en beta versie ScreenReader app

Er is een nieuwe versie van de Appt app beschikbaar! En er is nu ook een beta versie beschikbaar van onze nieuwe ScreenReader app.

Een belangrijke wijziging is de doelgroep van de Appt app. Onze doelgroep was eerst zowel gebruikers van apps als makers van apps.

We hebben besloten om ons met de Appt app alleen nog maar te richten op de makers van apps. Bij de app Ontoegankelijk richten we ons namelijk al volledig op de gebruikers van apps.

De interface is op een aantal punten verbeterd. Zo zijn de kleuren bij dark mode nu beter te lezen. En zit er op veel meer plekken in de app een deel knop. De icoontjes in de tab bar zijn ook vernieuwd.

Download de Appt app voor iOS of de Appt app voor Android.

Schermlezer training

Een belangrijke functie in de Appt app is de schermlezer training. Deze training is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking. Later bleek dat deze training ook nuttig is voor makers van apps om te leren hoe de schermlezer werkt.

Internationaal bleek er ook interesse te zijn om deze training te volgen. We hebben daarom besloten om de schermlezer training in een losse app onder te brengen: de ScreenReader app.

We hebben de training naar het Engels vertaald. De training blijft ook in het Nederlands beschikbaar. We zijn nog bezig om de app te verbeteren.

Download de ScreenReader beta app voor iOS of de ScreenReader beta app voor Android.

We ontvangen graag feedback!

Farouk en Justin gestart bij Stichting Appt

Een aantal weken geleden zijn Farouk en Justin gestart bij Stichting Appt. Ze studeren allebei HBO-ICT in de richting Business & Data Management. Ze gaan ons helpen bij het uitzoeken en uitwerken van de data voor ons nieuwe platform Appt.org.

Ze zullen zich vastbijten in de volgende onderwerpen:

 • Onderzoek naar codevoorbeelden om apps toegankelijker te maken
  • Android
  • iOS
  • Flutter
  • React Native
  • Xamarin
 • Onderzoek naar de internationale wetgeving voor toegankelijke apps
 • Onderzoek naar de EN 301 549 standaard
  • Uitzoeken hoofdstuk 5 voor apps
  • Uitzoeken hoofdstuk 11 voor apps
 • Onderzoek naar de WCAG 2.1 en 2.2
  • Uitzoeken relevante technieken voor apps
 • Onderzoek naar Section 508

Nadat ze alle data verzameld hebben, gaan ze op zoek naar nieuwe inzichten. Deze inzichten zullen we openbaar delen.

Appt.org wordt een internationaal platform waar alle kennis over app toegankelijkheid te vinden zal zijn. Het doel van het platform is om meer mensen bewust te maken van de noodzaak van toegankelijke apps. Er komen honderden artikelen beschikbaar over onderwerpen zoals de beperkingen die gebruikers ervaren, hulpmiddelen die gebruikt worden, relevante wetgeving, de richtlijnen, het vinden en oplossen van fouten, en heel veel codevoorbeelden.

Alle informatie stellen we gratis beschikbaar zodat iedereen stappen kan zetten met de toegankelijkheid van hun apps.

Onze ontwikkelingspartner Q42 gaat volgende week van start met het bouwen van dit platform. De komende weken gaat ons team 1 dag per week op hun kantoor in Amsterdam werken. De andere dagen werken we vanuit ons kantoor naast het station van Utrecht, vanuit ons kantoor in Oss, of vanaf huis.

Wil je ook stage lopen of als professional bijdragen door kennis te delen op Appt.org? Neem dan contact met ons op.

Codevoorbeelden voor toegankelijke Flutter, React Native en Xamarin apps

Wil jij een toegankelijke Flutter, React Native of Xamarin app ontwikkelen? Goed nieuws: we hebben gratis codevoorbeelden gepubliceerd voor deze platformen.

Alle codevoorbeelden zijn beschikbaar in de Github repository accessibility-code-examples.

Op dit moment zijn de volgende codevoorbeelden beschikbaar:

 • 50 succescriteria voor Android apps
 • 50 succescriteria voor iOS apps
 • 37 succescriteria voor Xamarin apps
 • 8 succescriteria voor Flutter apps
 • 8 succescriteria voor React Native apps
Screenshot van de mogelijkheden binnen React Native om om informatie en relaties door te geven aan hulpmiddelen. 

Op https://github.com/appt-org/accessibility-code-examples/blob/main/React-Native/en/1.3.1.md kun je de volledige beschrijving lezen.
Voorbeeld van uitleg over succescriterium 1.3.1 voor het framework React Native

Vertaling

Er is ook goed nieuws voor internationale ontwikkelaars. Alle 100 codevoorbeelden voor Android en iOS apps zijn vertaald naar het Engels. Alle code was al in het Engels geschreven, maar de omliggende uitleg is nu ook naar het Engels vertaald.

Bijdragen

De komende maanden gaan we aan de slag met het uitwerken van nog meer codevoorbeelden. In de toekomst zullen alle codevoorbeelden op ons nieuwe platform Appt.org worden gepubliceerd.

We zijn op zoek naar ontwikkelaars die willen bijdragen aan het uitwerken van codevoorbeelden. Lijkt dit je wat? Neem dan contact met ons op.

Interview met Rimmert Sijtsma over de CoronaMelder app

Op 10 februari 2022 is er een toegankelijkheidsverklaring met status A voor de CoronaMelder app gepubliceerd. De app voldoet nu op iOS en Android volledig aan de WCAG 2.1 richtlijn. Het is hiermee de eerste overheidsapp die op beide platformen volledig voldoet.

Eind december 2021 stonden er 7 overheidsapps met status A in het register voor toegankelijkheidsverklaringen. Na onderzoek van Stichting Appt bleek dat 6 van deze apps onterecht status A hebben aangevraagd.

Acht maanden geleden was de Berichtenbox app de eerste toegankelijke iOS app. Helaas voldoet de Android versie nog niet volledig aan de richtlijn. We hebben vernomen dat dit komt wegens beperkingen van het framework Xamarin.

Bij de CoronaMelder app is het gelukt om ook op Android volledig te voldoen aan de richtlijn! CoronaMelder is hierdoor de eerste overheidsapp die aantoonbaar toegankelijk is op iOS én Android.

Een goede reden voor ons om het gesprek aan te gaan met Rimmert Sijtsma. Rimmert is onderzoeker digitale toegankelijkheid bij Firm Ground. De afgelopen maanden heeft hij de toegankelijkheid van de corona apps onderzocht, waaronder de CoronaMelder app.

Foto van Rimmert Sijtsma, hij lacht en draagt een overhemd.
Rimmert Sijtsma

Hoe ben je in aanraking gekomen met digitale toegankelijkheid?

Rimmert: “Tijdens mijn studie New Media and Digital Culture raakte ik geïnteresseerd in de invloed die wij op software hebben en de invloed die software op ons heeft. En dan voornamelijk wie er profijt van heeft en wie niet. Na het afronden van mijn studie kwam mijn vriendin de vacature ‘Junior onderzoeker digitale toegankelijkheid’ tegen. Daar herkende ik veel onderwerpen in die mij interesseren. Digitale toegankelijkheid gaat over wie er wel en wie er niet mee kan doen. In de praktijk is dit ook zo gebleken: ik vind het heel interessant om hier aan bij te dragen.”

Wat doet Firm Ground?

“Firm Ground is all-round gespecialiseerd in digitale toegankelijkheid. We onderzoeken de toegankelijkheid van websites, apps en documenten. Maar we zijn ook breder actief, zoals bij het borgen van digitale toegankelijkheid in organisaties. En we geven trainingen en spreken op allerlei evenementen.”

Op welke manier zijn jullie betrokken geraakt bij de CoronaMelder app?

“We waren al betrokken voordat ik hier werkte. Bram (Duvigneau, mede-oprichter van Firm Ground, red.) werd op een gegeven moment benaderd door de overheid. Bij het opzetten van het project kwamen ze tot de conclusie dat er iets gedaan moest worden met toegankelijkheid. De apps moesten namelijk voor iedereen bruikbaar zijn. Hij is er op die manier ingerold, eerst als adviseur, en uiteindelijk zijn we steeds breder betrokken geraakt.”, vertelt Rimmert.

Momenteel onderzoekt Marjon Bakker, senior adviseur digitale toegankelijkheid bij Firm Ground, de toegankelijkheid van de corona gerelateerde websites en documenten. Rimmert onderzoekt de toegankelijkheid van de corona apps. Bram is tegenwoordig op de achtergrond actief bij het coördineren.

Hoe is het jullie gelukt om de app volledig toegankelijk te krijgen?

Op het hoofdscherm van de CoronaMelder app wordt de omkadering van de TalkBack schermlezer getoond
De CoronaMelder app met TalkBack schermlezer

“Een heel belangrijk onderdeel is het directe contact met de ontwikkelaars en de product owner van de app.”, stelt Rimmert. “Er wordt niet alleen achteraf getest op toegankelijkheid, maar ook tijdens het ontwikkelen. En toegankelijkheid wordt zelfs meegenomen voordat de ontwikkeling start. Maar er zijn ook momenten geweest waarbij snelheid toch belangrijker was dan toegankelijkheid. Inmiddels zijn de corona apps in een andere fase beland, en is er meer tijd voor toegankelijkheid.”

Elke versie van de app is toegankelijk genoeg geweest om bruikbaar te zijn. Maar de richtlijn schrijft aanvullende eisen voor, die meer tijd kosten om aan te voldoen. Die tijd was er niet altijd.

Rimmert vervolgt: “En we hebben ook steeds scherper gekregen wat er nodig is om een app toegankelijk te krijgen. In het begin waren we vooral aan het testen met de schermlezer. We testen nu ook met het toetsenbord, stembediening en schakelbediening. Hierdoor vind je meer toegankelijkheidsproblemen, maar door het oplossen wordt de app uiteindelijk toegankelijker.”

Vooral de directe samenwerking heeft er dus voor gezorgd dat de app volledig toegankelijk is geworden.

Welke bevindingen waren het moeilijkste om op te lossen?

Rimmert: “Het heeft een hele lange tijd geduurd om problemen met het Bluetooth-toetsenbord op te lossen. Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om te scrollen op bepaalde schermen. Dit bleek te komen doordat er geen interactieve elementen aanwezig waren. Met de schermlezer kon je wel navigeren, maar met het toetsenbord niet. Het heeft enkele maanden geduurd voordat een ontwikkelaar een oplossing bedacht had. Dit heeft vooral lang geduurd omdat de bedachte oplossingen vaak een negatief effect hadden op andere hulpmiddelen.”

Rimmert geeft aan dat de documentatie van Apple en Google vaak tekort schiet op dit gebied. Zij hebben vaak hun eigen ideeën over toegankelijkheid, die niet altijd overeenkomen met de WCAG-richtlijn. Doordat toegankelijkheid een relatief nieuw onderwerp is voor apps, kan je online ook weinig te vinden. Je moet er dus echt zelf in duiken en ontdekken hoe je het probleem kunt oplossen.

“Het was ook moeilijk om problemen rondom HTML op te lossen. CoronaMelder is een native app, maar er wordt ook HTML gebruikt. Android en iOS hebben een functie om HTML om te zetten naar native elementen, maar daarmee gaat de semantiek verloren. Zo waren de elementen in lijsten bijvoorbeeld niet één voor één te navigeren. Het heeft een lange tijd geduurd voordat we hier een oplossing voor hadden gevonden. Dit probleem zat ook in de CoronaCheck app.”, vertelt Rimmert.

Het advies van Rimmert is om zoveel mogelijk gebruik te maken van native elementen. Deze zijn meestal helemaal toegankelijk. Wanneer je eigen elementen gaat bouwen, of HTML om laat zetten, gaat het op gebied van toegankelijkheid vaak niet goed. Je kunt wel gebruik maken van een WebView om HTML te tonen met de juiste semantiek.

De broncode is openbaar, je kunt hier van leren hoe je jouw app toegankelijk(er) maakt.

Zijn er ook dingen die op oude of nieuwe iOS of Android versies anders werken?

Rimmert: “Ja, helaas is het gedrag soms anders. Zo ging er op Android 10 met TalkBack (een schermlezer, red.) iets niet goed met de volgorde van voorlezen. Een ontwikkelaar ging er mee aan de slag, maar kon het probleem niet reproduceren. Dit bleek te komen doordat hij gebruik maakte van Android 11. Het is dus erg belangrijk om te vermelden op welke versie van het besturingssysteem je test. En dus ook voor de ontwikkelaar om op dezelfde versie te testen.”

Tot waar gaat die ondersteuning eigenlijk?

“De Rijksoverheid hanteert normaal de laatste twee versies van het besturingssysteem. Maar de corona apps zijn zo belangrijk dat de ondersteuning veel verder gaat.”, aldus Rimmert.

Om de huidige versie (2.5.4) van CoronaMelder te installeren heb je iOS 12.5 of hoger nodig, of Android 6 of hoger. De nieuwste versie van iOS is 15.2 en bij Android 12. De ondersteuning van Android gaat met 6 versies dus veel verder terug dan de 3 bij iOS. 

Waarom zit er verschil in ondersteuning tussen iOS en Android?

Rimmert: “Bij CoronaMelder wordt er gebruik gemaakt van het Exposure Notification Framework van Apple en Google. Lagere versies van Android en iOS worden niet ondersteund door dit framework. Op iOS kunnen we daardoor lagere versies niet ondersteunen. Eerst was iOS 13.5 de laagst ondersteunde versie, maar Apple heeft later ondersteuning voor iOS 12.5 toegevoegd. De CoronaMelder app is toen ook aangepast. Bij de andere corona apps gaat de ondersteuning verder terug.”

De CoronaCheck app vereist Android versie 6 of iOS versie 11. De ondersteuning gaat bij deze app dus inderdaad verder terug. Volgens een kamerbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou circa 95% van de Nederlanders de corona apps moeten kunnen installeren. 

Heb je nog andere anekdotes om te delen?

“Er is veel discussie geweest over het ondersteunen van landscape modus. Uiteindelijk is hier heel veel tijd in gestopt. Het ondersteunen van meerdere weergaves kan voor veel gebruikers goed zijn. Je moet goed kijken naar de manier hoe gebruikers de app gebruiken. Bij CoronaCheck heb je bijvoorbeeld een scherm om de QR-code te laten zien of om de QR-code te scannen. Is het hier wenselijk dat het scherm automatisch roteert tijdens beweging? Onze conclusie was dat dit niet wenselijk is. Met een goede reden is het mogelijk om de weergave op een bepaalde positie vast te zetten. Maar in de meeste gevallen moet je gewoon landscape modus ondersteunen.”, vertelt Rimmert.

Heb je een afsluitende tip om apps toegankelijker te maken?

Rimmert: “Zorg dat je toegankelijkheid borgt in het hele proces. En probeer het testen zo vroeg mogelijk te doen. Eerst werden de corona apps pas getest op toegankelijkheid nadat de update live stond. Nu wordt er in elke fase rekening gehouden met toegankelijkheid. Dit begint al bij de design fase. Zorg dat je zoveel mogelijk personen meekrijgt. Copywriters hebben bijvoorbeeld ook een belangrijke rol om begrijpelijke teksten te schrijven. Je moet met de hele organisatie actief bezig zijn om een app volledig toegankelijk te maken.”

Firm Ground organiseert op 19 mei 2022 een vraag- en antwoordsessie over toegankelijke apps. Meld je gratis aan via de onderstaande knop.

Wij bedanken Rimmert voor zijn tijd en hopen dat er nog veel toegankelijke apps mogen volgen.

Neem ook eens een kijkje in onze kennisbank met informatie over app toegankelijkheid. We hebben ook een handboek die je gratis kunt downloaden.

Tijdlijn toegankelijkheid CoronaMelder app

In ons artikel van 17 september 2020 lees je meer over het ontwikkelproces van de CoronaMelder app. De app is onder andere getest met blinden, slechtzienden, senioren, taalambassadeurs, mensen met een licht verstandelijke beperking en wijkbewoners met een lage sociaal economische status. 

Daarnaast is er gecontroleerd of de app voldoet aan de richtlijn voor toegankelijkheid. Tijdens het ontwikkelproces is de toegankelijkheid regelmatig gecontroleerd door onderzoekers en ontwikkelaars. In totaal zijn er 10 officiële audits uitgevoerd, die openbaar in te zien zijn.

Er zijn vier audits gepubliceerd door Stichting Accessibility, twee voor iOS en twee voor Android.

 • Op 6 juli 2020 werden er op iOS 3 afwijkingen gevonden en 4 op Android.
  • Beide apps hadden geen ondersteuning voor landscape oriëntatie. Daarnaast waren voor hulpmiddelen de informatie, relaties, naam, rol en waarde van elementen niet overal duidelijk.
 • Op 2 december 2020 werden er op iOS 1 afwijking gevonden en 1 op Android. 
  • Op beide apps werden lijsten niet als lijst gemarkeerd en waren de elementen niet afzonderlijk te navigeren met hulpmiddelen.

Er zijn zes audits gepubliceerd door Firm Ground, drie voor iOS en drie voor Android.

 • Op 5 oktober 2021 werd er op iOS 1 afwijking gevonden en 2 op Android.
  • Op iOS ging het herschalen van tekst niet overal goed. Bediening met een extern toetsenbord bleek ook niet altijd te werken. Op Android ontbraken er koppen of koppen werden onjuist gebruikt.
 • Op 26 november 2021 werden er op iOS 3 afwijkingen gevonden en 2 op Android.
  • Op iOS zijn de problemen met herschalen en toetsenbord grotendeels opgelost. Er is wel een nieuw probleem gevonden: tekst valt soms buiten beeld met groot lettertype. Op Android worden sommige waardes niet, of onduidelijk, aan hulpmiddelen doorgegeven. 
 • Op 1 februari 2022 zijn de iOS en Android apps volledig toegankelijk verklaard. Beide apps voldoen volledig aan de WCAG 2.1 richtlijn.

Op 10 februari 2022 is de toegankelijkheidsverklaring bijgewerkt naar niveau A. CoronaMelder was op dat moment de eerste overheidsapp die op Android en iOS aantoonbaar voldoet aan de WCAG-richtlijn.

De doelen van Stichting Appt voor 2022

Aan het begin van dit jaar hebben we een terugblik gedaan op het afgelopen jaar. In dit artikel lees je over de doelen van Stichting Appt voor 2022.

Onze doelen voor 2022

 1. We willen de app Ontoegankelijk uitbreiden met meer functionaliteit en blijven doorontwikkelen.
 2. We willen het internationale platform Appt.org lanceren zodat nog meer mensen kunnen leren hoe je een toegankelijke app ontwikkelt.
  • We willen onze kennis ontsluitbaar maken in het Nederlands én Engels.
  • We willen codevoorbeelden beschikbaar stellen voor Flutter, React Native en Xamarin.
  • We willen meerdere partners aansluiten die kennis bijdragen en diensten aanbieden.
  • We willen de Appt app beschikbaar stellen in het Engels.
 3. We willen voldoen aan de eisen voor ANBI status.
Appt.org wordt een internationaal platform voor app toegankelijkheid

Wat is de app Ontoegankelijk?

De app Ontoegankelijk is een gratis app die je kunt downloaden via de App Store of Google Play. In deze app kun je eenvoudig meldingen maken van ontoegankelijke apps of websites. Ons team gaat met iedere melding aan de slag.

Honderden apps en duizenden websites van de overheid zijn nog niet toegankelijk. Hetzelfde geldt voor apps en websites van commerciële partijen.

 • Op 23 september 2020 waren slechts 1% van de overheidswebsites aantoonbaar toegankelijk.
 • Op 23 juni 2021 was slechts 1 overheidsapp aantoonbaar toegankelijk.
 • Op 14 december 2021 bleek online bestellen voor slechtzienden op meer dan de helft van de grote webshops onmogelijk te zijn.

Ontoegankelijk is ontwikkeld door Stichting Appt, dankzij een bijdrage van Cultuur Eindhoven en SIDN fonds. De app wordt nu in samenwerking met Stichting Accessibility en Bartiméus fonds verder ontwikkeld.

Wat houdt Appt.org in?

Het doel is dat Appt.org een combinatie wordt van Wikipedia en StackOverflow. We willen alle kennis en codevoorbeelden voor app toegankelijkheid op één plek bundelen, waar iedereen aan kan bijdragen.

Dankzij het SIDN fonds kunnen we dit platform ontwikkelen. Dit gaan we doen in samenwerking met Q42.

Kennisdeling

We stellen veel kennis beschikbaar over het ontwikkelen van toegankelijke apps en wat de eisen zijn vanuit de richtlijn voor toegankelijke apps. Al deze kennis gaan we vertalen naar het Engels. We kunnen hierdoor een veel groter publiek bereiken. En hierdoor kunnen internationale medewerkers bij Nederlandse bedrijven straks ook beter gebruik maken van onze kennis.

Daarnaast gaan we onze kennis nog beter structureren. Vervolgens gaan we alle kennis ontsluitbaar maken via een eigen API. Het is hierdoor mogelijk dat app ontwikkelaars en auditpartijen de kennis opnemen in hun eigen ontwikkel- en testproces.

Voor derden moet het makkelijk worden om kennis bij te dragen zodat je echt kan spreken van een platform.

Codevoorbeelden

Ons doel is om apps voor iedereen toegankelijk te maken. Dit bereiken we door zoveel mogelijk codevoorbeelden beschikbaar te stellen. Momenteel hebben we codevoorbeelden beschikbaar gesteld voor native Android en native iOS apps.

Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat app ontwikkelaars ook veel gebruik maken van andere frameworks zoals Flutter, React Native en Xamarin. De komende maanden gaan we aan de slag met het ontwikkelen van codevoorbeelden voor deze frameworks. Op ons nieuwe platform Appt.org zullen deze codevoorbeelden beschikbaar komen.

Voor derden moet het ook mogelijk worden om codevoorbeelden bij te dragen.

Diensten

We willen een neutraal platform worden waarbij we niet concurreren met diensten van andere (commerciële) organisaties op gebied van app toegankelijkheid. Hierdoor verwachten we dat we beter in staat zijn om de markt van app toegankelijkheid met elkaar te verbinden.

We hebben daarom besloten om per 1 januari 2022 te stoppen met het uitvoeren van diensten vanuit Stichting Appt. We blijven wel diensten aanbieden, maar deze zullen door partners worden uitgevoerd. De eerste partner is Abra.

Op het moment dat Appt.org gelanceerd wordt verwachten we meerdere partners gevonden te hebben om diensten uit te voeren.

Appt app

De Appt app is geschikt voor mensen met een beperking en voor professionals. Via de app is het mogelijk om een training te volgen over de schermlezer. Deze training wordt veel gebruikt door mensen met een visuele beperking, maar ook door professionals. Daarnaast bevat de app alle kennis die ook via onze website beschikbaar is.

Dit jaar gaan we de app vertalen naar het Engels en internationaal lanceren. Hierdoor heeft iedereen via zijn of haar telefoon toegang tot alle kennis over app toegankelijkheid.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om deze status te krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo mag je bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. In de statuten van Stichting Appt is dit al vastgelegd. En je moet minimaal 90% van je uitgaven “algemeen nuttig” besteden. Dit houdt in dat deze uitgaven bijdragen aan het bereiken van je missie. De statutaire missie van Stichting Appt is om het gebruik van apps mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Afgelopen jaar hebben we de opbrengsten al volledig geherinvesteerd in het bereiken van onze missie.

We gaan één of meerdere bestuursleden werven zodat we voldoen aan het minimum van drie. En we gaan een Raad van Advies oprichten met mensen die ons kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes om onze missie te bereiken.

Blijf op de hoogte

Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen van Stichting Appt in 2022? Houd ons in de gaten via LinkedIn, Facebook en het nieuws op onze website.

Vergeet ook niet om onze Appt app en Ontoegankelijk app te downloaden.

En: binnenkort kun je weer bij een gratis training over app toegankelijkheid aansluiten!