Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Appt (hierna: “Stichting Appt”, “Appt“, “we”, “ons”, of “onze”).

We respecteren jouw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We vragen alleen om persoonlijk informatie wanneer dit ook echt nodig is, zoals bij het contactformulier. Om ons platform te verbeteren verzamelen we gegevens via een aantal diensten.

1. Contactgegevens

2. Soorten gegevens die worden verzameld

Stichting Appt verwerkt persoonsgegevens als zij opdrachten met partners aangaat. De verwerking van (persoons)gegevens is in dit geval vaak beperkt tot het registreren van een contactpersoon van opdrachtgever, partner of klant zoals: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail. De bedrijfsgegevens worden ook geregistreerd, maar bevatten meestal geen persoonsgegevens. 

A. Contact

Via de website van Stichting Appt bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.

Stichting Appt vraagt in dat geval de volgende gegevens: 

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Bericht

B. Appt website

Stichting Appt maakt voor het verbeteren van de Appt website gebruik van Google Analytics. Google Analytics voldoet aan de ISO 27001, SOC 1, SOC 2, en SOC 3 certificering.

We verzamelen de volgende gegevens: 

 • Pagina’s die je bezoekt
 • Het aantal bezoekers op de website
 • Duur van het websitebezoek

De volgende cookies worden geplaatst:

NaamVervaltijdBeschrijving
_ga2 jaarWordt gebruik om jou te identificeren.
_gid24 uurWordt gebruik om jou te identificeren.
_gat1 minuutWordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
Tabel met overzicht van de cookies die door Google Analytics worden geplaatst

De gegevens die verzameld worden komen uit de volgende bronnen: 

 • Jouw HTTP-verzoek
  • Hier kan o.a. de url van de pagina, het tijdstip, de verwijzer en ingestelde taal worden uitgehaald.
 • Informatie over jouw browser en systeem
  • Hier kan o.a. de naam van jouw browser, de naam en versie van je besturingssysteem en je schermresolutie worden uitgehaald.
 • Geplaatste cookies
  • Hier kan o.a. informatie uit eerdere bezoeken worden uitgehaald.

Niet alle gegevens worden altijd gebruikt

Van belang hierbij is om te weten dat Stichting Appt niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Stichting Appt de gegevens verwerkt. 

Stichting Appt verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraagt Stichting Appt hiervoor expliciete toestemming.

C. Appt.org

Lees hier de privacyverklaring van Appt.org.

D. Appt app

Lees hier de privacyverklaring van de Appt app.

E. Ontoegankelijk app

Lees hier de privacyverklaring van de Ontoegankelijk app.

F. ScreenReader app

Lees hier de privacyverklaring van de ScreenReader app.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting Appt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens. 

Stichting Appt verwerkt de persoonsgegevens die klanten en websitebezoekers zelf aan Stichting Appt ter beschikking stellen. 

4. Gegevensverwerking

Via de diensten van Stichting Appt en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. 

Stichting Appt gebruikt de gegevens onder andere wanneer je: 

 • onze websites of sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt;
 • relatiebeheer;
 • onze diensten koopt/afneemt;
 • uw diensten aan ons verstrekt;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • contact opneemt met ons via het contactformulier of de receptie; 
 • u deelneemt aan onze zakelijke evenementen en 
 • toestemming geeft om een nieuwsbrief te verzenden (de toestemming kun je te allen tijde intrekken). 

5. Bewaartermijnen

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard. 

Stichting Appt zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Stichting Appt een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst, bewaart Stichting Appt de gegevens langer. 

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Stichting Appt kan jouw gegevens binnen Stichting Appt en aan en met Stichting Appt verbonden partners (Abra B.V. en Q42 Internet B.V.) uitwisselen en combineren. 

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Stichting Appt gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Stichting Appt maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Stichting Appt vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. 

7. Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Appt respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting Appt doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. 

8. Rechten voor jou als betrokkene

Je mag ons inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen. 

Ook kun je te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar privacy@appt.nl. Geef in je e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en van welk recht je gebruik wenst te maken. Stichting Appt probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren. 

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

9. Cookies 

Op deze en andere websites van Stichting Appt maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op je computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over je websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat je bij een volgend websitebezoek wordt herkend. 

 • Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. 
 • Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website
 • Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar. 
 • Tracking cookies: deze worden gebruikt om onze websitebezoekers te analyseren. Zo kan algemene kennis worden verkregen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. 

Cookies blokkeren en/of verwijderen

Als je geen cookies geplaatst wilt hebben, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij jouw eerste bezoek aan onze website. Mocht je al eerder de cookies hebben geaccepteerd, dan krijg je die melding niet meer te zien. Je dient dan eerst onze cookies te verwijderen, volg hiervoor dit stappenplan.

Het is ook mogelijk om onze cookies via de instellingen van jouw browser te blokkeren.

10. Wijzigingen

Stichting Appt behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen. 


Onze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 december 2022.