Succescriterium 1.1.1 – Inhoud zonder tekst

Mensen die blind zijn maken gebruik van een schermlezer om de informatie op het scherm voor te laten lezen. Zorg ervoor dat er een beschrijving beschikbaar is voor alle inhoud zonder tekst. Denk hierbij aan afbeeldingen, door ze te beschrijven kan de schermlezer voorlezen wat er te zien is.

Oplossing

Android

Op Android kun je de contentDescription eigenschap gebruiken:

element.contentDescription = "Beschrijving"

iOS

Op iOS kun je de accessibilityLabel eigenschap gebruiken:

element.accessibilityLabel = "Beschrijving"