Toolkit toegankelijkheid apps

De toolkit toegankelijkheid apps is gemaakt om overheden te helpen met toegankelijkheid. Want voor elke burger is het belangrijk dat ze volledig mee kunnen doen. Dat geldt ook voor het gebruik van apps. Maar hoe zorg je er eigenlijk voor dat een app voor iedereen toegankelijk is en je voldoet aan de wettelijke verplichting? En wat moet je als ambtenaar weten over app toegankelijkheid? Gebruik deze toolkit toegankelijkheid en ga aan de slag met het toegankelijk maken van apps.

Voor leveranciers van apps is er een kennisbank beschikbaar op Appt.org. In deze kennisbank is veel informatie te vinden over hoe er getest kan worden op toegankelijkheid en hoe toegankelijkheidsfouten opgelost kunnen worden.

Wettelijke verplichting

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid geldt sinds 1 juli 2018. Er is besloten dat websites en apps toegankelijk moeten worden voor iedereen. Maar hoe voldoe je precies aan deze wettelijke verplichting?

Overheidsinstanties moeten zorgen dat haar digitale diensten ook gebruikt kunnen worden door mensen met een beperking of chronische ziekte. In het besluit staan specifieke voorschriften voor websites en apps. Deze voorschriften worden uitgewerkt in de EN 301 549 standaard, die vervolgens voor apps verwijst naar 44 succescriteria uit de WCAG 2.1 (Web content accessibility guidelines). Voor websites wordt verwezen naar 50 succescriteria uit de WCAG 2.1.

Je voldoet als overheidsinstantie door een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In de verklaring staat welke maatregelen je als organisatie neemt om de website of app toegankelijk te maken en te houden. Je bent ook verplicht om een planning op te nemen op welke termijn je verbeteringen door gaat voeren.

Voor websites moest uiterlijk op 23 september 2020 een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd zijn. Voor apps was de deadline 23 juni 2021. Meer informatie over de verklaring is te vinden op de site van DigiToegankelijk.

Wat zijn de niveaus van een toegankelijkheidsverklaring?

Een toegankelijkheidsverklaring kan 5 niveau’s hebben.

Niveau A

Er zijn geen toegankelijkheidsfouten gevonden, de app voldoet volledig.

Niveau B

Er is een volledig toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, de problemen zijn benoemd en er is een plan om deze te herstellen.

Niveau C

Er zijn eerste maatregelen genomen. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.

Niveau D

Er is een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar, maar er zijn geen concrete stappen gezet om de toegankelijkheid te verbeteren.

Niveau E

Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de app beschikbaar in het register. De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting.

Stappenplan toegankelijkheid

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting moet je een aantal stappen doorlopen en hier heb je een aantal zaken voor nodig. In deze stappen wordt verwezen naar checklisten, benodigde hulpmiddelen en handige kennisbronnen.

1. Maak inventarisatie eigen apps

Onze ervaring is dat overheden meer apps gebruiken dan je in eerste instantie zou verwachten. Bijvoorbeeld bij gemeenten zien wij afvalapps, meldingenapps, medewerkerapps, alarmmeldingenapps, sportapps, parkeerapps, deskbookingapps en promotieapps naast nog veel apps in de categorie overige. Ga naar het artikel welke apps gebruiken gemeenten (inclusief checklist) om te ervaren hoeveel apps jouw gemeente eigenlijk heeft. Deze lijst kan ook voor andere overheden gebruikt worden om inspiratie op te doen.

2. Kennis opdoen met handboek toegankelijkheid

Het is belangrijk om kennis op te doen. Daarom heeft Stichting Appt een handboek toegankelijkheid ontwikkeld. Hierdoor krijg je snel een goed beeld van toegankelijkheid. In dit handboek delen we alles over de beperkingen, hulpmiddelen, wetgeving en richtlijnen. De basis van toegankelijkheid wordt gedeeld in eenvoudig taalgebruik.

Het programma DigiToegankelijk geeft diverse trainingen toegankelijkheid. Meld je aan via de site van DigiToegankelijk: Trainingen over de toegankelijkheid van apps | DigiToegankelijk.

3. Niveau bepalen

Initieel adviseren wij om zelf je apps te testen om een beeld te krijgen. Gebruik de testaanpak om het huidige niveau van de app te bepalen. Zelf de basis testen is niet moeilijk en geeft een goed beeld hoe de app er voor staat. Zodra je weet wat het niveau is, kun je starten met het verbeteren van de app.

4. Verbeterslag maken met kennisbank

Belangrijk hierin is het contact met de bouwer. Vaak is dit bij apps een externe partij. Geef de ontwikkelaars van de app de opdracht om de toegankelijkheid te verbeteren. Je hoeft niet in één keer alles te verbeteren. Door te beginnen met simpele zaken zoals het toevoegen van labels, het instellen van naam, rol en waarde, volgorde van elementen controleren en het contrast te verhogen maak je direct een groot verschil. Vaak is dit lastig omdat ontwikkelaars weinig kennis van toegankelijkheid hebben. Verwijs ze door naar de kennisplatform Appt.org, waar ze veel informatie over toegankelijkheid van apps kunnen vinden. Hierdoor kan de ontwikkelaar effectiever aan de slag met toegankelijkheid.

Tevens kun je jouw app ontwikkelaar wijzen op de ondersteuningsregeling van DigiToegankelijk en op de trainingen over toegankelijkheid.

5. Toegankelijkheidsonderzoek

Nadat je zelf de toegankelijkheid hebt verbeterd, raden we aan om een audit uit te laten voeren. Met een audit krijg je de volledige status van toegankelijk inzichtelijk en kun je door dit in de toegankelijkheidsverklaring te melden niveau B krijgen. Door een externe partij een audit uit te laten voeren, weet je precies hoe je er voor staat. Er zijn diverse aanbieders, op alfabetische volgorde zijn dat onder andere: Abra, Accessibility, Cardan Technobility, Firm Ground en Swink. Een audit geeft jou en je appbouwer voldoende inzicht om de app volledig toegankelijk te maken. Relevante oplossingen per succescriteria zijn beschikbaar op appt.org.

6. Toegankelijkheidsverklaring

De stappen vormen de basis van de toegankelijkheidsverklaring die je moet opstellen. Voor het opstellen kun je gebruik maken van de Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring van Digitoegankelijk. Mocht je nog vragen hebben, veel zijn beantwoord op de veelgestelde vragen pagina over toegankelijkheidsverklaring. De eerste stappen zijn gezet. Dan is het tijd om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Lees meer over waar je de verklaring publiceert.

7. Testen met gebruikers

Voldoen aan de wettelijke verplichting doe je door te werken aan toegankelijkheid. Je voert een audit uit en vult de toegankelijkheidsverklaring in. Het is belangrijk om ook feedback van gebruikers te vragen. Het doel van deze wetgeving is namelijk dat alle gebruikers mee kunnen doen. In contact met de gebruiker leer je waar de behoefte liggen en wat je nog meer kunt doen om iedereen volwaardig mee te laten doen.

Ondersteuning nodig?

Hopelijk heb je veel gehad aan de genoemde informatie. Heb je verder nog ondersteuning nodig dan adviseren wij de ondersteuningsregeling van DigiToegankelijk. Er staan professionals die verstand hebben van de aanpak, hoe je jouw appbouwer kunt helpen en overtuigen, het toegankelijkheidsregister of het verbeteren van apps. Voor vragen over de toolkit kun je ons mailen op info@appt.nl.

Gerelateerde pagina’s