Succescriterium 4.1.2 – Naam, rol, waarde

Voor gebruikers met hulpmiddelen moet het duidelijk zijn welke acties ze kunnen uitvoeren. Zorg dat voor alle elementen de naam, rol en waarde bepaald kan worden bepaald. Wanneer je een afbeelding gebruikt als knop, moet je de rol instellen als knop.

Oplossing

Android

Op Android kun je de actie beschrijven via een AccessibilityActionCompat object:

ViewCompat.setAccessibilityDelegate(view, object : AccessibilityDelegateCompat() {
  override fun onInitializeAccessibilityNodeInfo(host: View, info: AccessibilityNodeInfoCompat) {
    super.onInitializeAccessibilityNodeInfo(host, info)

    val action = AccessibilityNodeInfoCompat.AccessibilityActionCompat(AccessibilityNodeInfoCompat.ACTION_CLICK, "Beschrijving van actie")
    info.addAction(action)
  }
})

iOS

Op iOS kun je de actie beschrijving via de accessibilityHint eigenschap:

element.accessibilityHint = "Beschrijving van actie"

Meer succescriteria