Succescriterium 1.4.10 – Zichtbare inhoud

Zorg dat alle inhoud op het scherm bij vergroten nog steeds zichtbaar is. Tekst mag niet worden ingekort met puntjes. Doordat de tekst groter weergeven wordt kan het voorkomen dat andere elementen van het scherm vallen. Maak het mogelijk om de elementen alsnog te bereiken, bijvoorbeeld door te scrollen.

Impact

  • Bij menuknoppen valt de vergrootte tekst weg waardoor deze niet leesbaar is.
  • Het is voor gebruikers die vergrootte tekst gebruiken niet meer mogelijk om alle tekst te zien als tekst wegvalt door een vaste hoogte van een tekstblok.
  • Met vergrootte tekst kunnen elementen van het scherm afvallen. Zorg dus voor mogelijkheden om alle content te bereiken.

Controleren

Is alle tekst te lezen met het grootste lettertype?

Dit kan visueel getest worden, zet hiervoor groot lettertype aan.

Oplossing

Op Android moet je alle elementen in een ScrollView of RecyclerView plaatsen. Zorg dat er nergens hoogtes ingesteld zijn op vaste waardes. Maak gebruik van wrap_content. Zorg dat nergens het attribuut android:maxLines wordt gebruikt, zodat tekst niet wordt ingekort.

Op iOS moet je alle elementen in een UIScrollView, UITableView of UICollectionView plaatsen. Zorg dat nergens hoogtes ingesteld zijn op vaste waardes. Maak gebruik van self-sizing. Zorg dat nergens het attribuut maxNumberOfLines wordt gebruikt, zodat tekst niet wordt ingekort.

Referenties

Meer succescriteria