Onderzoek: 6 maanden sinds de wettelijke verplichting toegankelijkheid van overheidsapps

Op 23 juni 2021 heeft Stichting Appt een eerste onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps uitgevoerd. Er bleek toen slechts 1 overheidsapp volledig toegankelijk te zijn. Het onderzoek werd breed opgepakt bij o.a. NOS, Tweakers.net, NU.nl, AndroidWorld en belangenorganisaties Iederin en de Oogvereniging.

Vandaag, precies 6 maanden later, publiceren we ons tweede onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps.

In het register toegankelijkheidsverklaringen staan alle toegankelijkheidsverklaringen. De status in deze toegankelijkheidsverklaringen kan A, B, C of D zijn afhankelijk van de genomen maatregelen. Indien een app geen toegankelijkheidsverklaring heeft dan krijgt deze app niveau E. De apps die geen toegankelijkheidsverklaring hebben staan niet in het register.

Samenvatting update half jaar na ingang wetgeving

Op 22 juni 2021 om 18:00 waren er precies 100 toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Per 21 december 17:35 zijn dat 145 toegankelijkheidsverklaringen. Verder zien we dat er meer niveau B en niveau D verklaringen zijn dan in juni. Verdere samenvatting van de cijfers staan in onderstaande opsomming:

 • Van 100 naar 145 verklaringen.
 • Van 2x A (1x onterecht) naar 7x A (6x onterecht)
 • Van 20x B naar 51x B
 • Van 23x C naar 23x C
 • Van 55x D naar 64x D

Nieuwe update 23 december 2021

Op 21 december hebben we opnieuw de dataset bekeken en bijgewerkt. Op dat moment waren er precies 146 toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. Er zijn op dat moment zijn er 7 apps* die voldoen aan niveau A. Helaas blijkt na kort onderzoek dat 6 van de 7 apps veel afwijkingen hebben.

Aantallen toegankelijkheidsverklaringen overheidsapps (December 2021)
 • 1,3% van de apps voldoet volledig, er zijn 7 toegankelijkheidsverklaringen waarvan alleen de berichtenbox iOS app na een korte check toegankelijk blijkt te zijn. *Zie kopje hieronder

Niveau A: Er zijn geen problemen gevonden en de app voldoet geheel.

 • 10,1% van de apps voldoet gedeeltelijk, dat zijn 101 apps in 51 verklaringen

Niveau B: Er is een volledig onderzoek uitgevoerd, problemen zijn benoemd en er is een plan om deze te herstellen.

 • 4,6% van de apps heeft eerste maatregelen genomen, dat zijn 46 apps in 23 verklaringen

Niveau C: Er zijn eerste maatregelen genomen. De mate van toegankelijkheid is nog grotendeels onbekend.

 • 12,8% voldoet niet, dat zijn 128 apps in 64 verklaringen

Niveau D: Er is een verklaring beschikbaar, maar verder zijn er geen concrete stappen gezet om de toegankelijkheid te verbeteren.

 • van minstens 70% van de apps is geen informatie beschikbaar, dat zijn minstens 700 apps

Niveau E: Er is geen enkele informatie over de toegankelijkheid van de app beschikbaar.

*Wat is niveau A waard?

Per 21 december 2021 hebben 7 apps niveau A. Onderzoek laat ons zien dat er nog geen apps met niveau A bij zijn gekomen waar wij niet binnen enkele minuten diverse toegankelijkheidsfouten vinden. Dat wil zeggen dat we veel fouten vinden waarmee we kunnen aantonen dat de app nooit niveau A had moeten krijgen. Het gaat hier niet om eenmalige incidentele fouten. Het gaat om fouten zoals tekstvergroting die niet werkt op meerdere schermen, taal niet goed ingesteld in de hele app of een app waarvan je nergens het scherm kunt kantelen. Dit zijn geen schoonheidsfoutjes die er “zomaar” insluipen bij een nieuwe update. Ook hebben de apps fouten die ook nog eens structureel en erg vaak voorkomen: zoals namen en rollen die niet zijn toegevoegd of koppen die niet gemarkeerd zijn als kop. Als fouten op deze schaal aanwezig zijn hadden deze eigenlijk gevonden moeten worden.

Disclaimer: Het is niet de bedoeling partijen of specifieke personen af te vallen. Mochten er gegronde redenen zijn waardoor wij dit bericht moeten aanpassen doen we dat direct.

 • Berichtenbox app – iOS
  • Voldoet volledig op techniek. Op inhoud voldoet de app niet altijd omdat niet alle overheidsinstanties toegankelijke PDF bestanden versturen.
 • Open Day App
  • Voldoet niet. Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4). Alternatieve teksten ontbreken bij icoontjes, zoals bij het kruisje (succescriterium 1.1.1). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4).
 • Appraisal App
  • Voldoet niet. Taal van de inhoud is niet correct ingesteld voor hulpmiddelen (succescriterium 3.1.1). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet, zoals de naam van de “Volgende”-knop (succescriterium 4.1.2). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4).
 • Onboarding App
  • Voldoet niet. Meerdere afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, zoals het logo van de universiteit (succescriterium 1.1.1). Statusmeldingen worden niet doorgegeven aan gebruikers van hulpmiddelen (succescriterium 4.1.3). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4).
 • Mijn Afvalwijzer
  • Voldoet niet. Lettergrootte schaalt niet mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4). Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij “Eerstvolgende ophaaldagen” (succescriterium 1.3.1). Statusmeldingen worden niet doorgegeven aan gebruikers van hulpmiddelen (succescriterium 4.1.3).
  • Ten minste 20 gemeenten hebben een toegankelijkheidsverklaring voor deze app gepubliceerd. Opvallend is dat de status wisselt tussen B (voldoet gedeeltelijk) en status D (voldoet niet). Bij de verklaringen met status B valt het op dat er soms zelfs verwezen wordt naar een inspectie van de website van Mijn Afvalwijzer in plaats van de app. De correcte status is dan niveau D, want er lijkt geen inspectie op de app zelf uitgevoerd te zijn. Sommige Gemeente hebben wel een inspectie op de app uitgevoerd en dus is niveau B terecht aangezien ze de volledige status van toegankelijkheid in beeld hebben.
 • Dordrecht Onderweg
  • Voldoet niet. Met een schermlezer is niet alle functionaliteit te gebruiken, zoals “Houd me op de hoogte” aan of uit zetten (succescriterium 2.1.1). Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij het Contact-tabblad (succescriterium 1.3.1). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet, zoals de waarde van de “Houd me op de hoogte”-schakelknop (succescriterium 4.1.2).
 • Rotterdampas
  • Voldoet niet. Kopteksten ontbreken op sommige plekken, onder andere bij de “Onboarding”-schermen (succescriterium 1.3.1). De app ondersteund geen landscape oriëntatie (succescriterium 1.3.4). Teksten worden ingekort bij het gebruik van een groter lettertype (succescriterium 1.4.10)

Graag werken wij samen met organisaties naar niveau A. We leveren kennis, software en ondersteuning. Wij werken aan onze missie “Iedereen appt”. We hebben grootse plannen voor volgend jaar en we hopen dat jullie ons helpen om samen te bouwen aan een inclusieve digitale wereld. Er is nog erg veel te doen!