Onderzoek: 3 jaar sinds de wettelijke verplichting toegankelijkheid overheidsapps

Op 23 juni 2021 ging de wettelijke verplichting toegankelijkheid van overheidsapps in. Sindsdien onderzoekt Stichting Appt elk halfjaar de toegankelijkheid van overheidsapps. Voor eerdere onderzoeken zie onderzoek 1, onderzoek 2, onderzoek 3, onderzoek 4, onderzoek 5 en onderzoek 6.

Vandaag, precies 3 jaar sinds de ingang van de wetgeving, publiceren we ons zevende onderzoek. Onze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2024 om 6:00.

Goed nieuws: het aantal toegankelijkheidsverklaringen is met 6% gestegen, en het aantal verklaringen met Status A is zelfs met 177% gestegen! Steeds meer overheidsorganisaties hebben een toegankelijke app of voldoen aan de wet. We hebben apps vergeleken met websites. Apps lopen nog steeds achter ten opzichte van websites. Er zijn echter nog steeds te weinig apps die volledig toegankelijk zijn en er zijn nog steeds 196 apps zonder verklaring.

 • Het aantal apps met Status A en B zijn aanzienlijk gegroeid.
 • Veel onterechte verklaringen met een C-status zijn teruggezet en 4 onterechte verklaringen met Status A zijn opgeschoond.
 • Slechts 30% van de apps voldoet aan de wettelijke verplichting. Bij websites is dit 38%.
 • 4,9% van de apps zijn volledig toegankelijk en hebben status A. Bij websites is dit 5,8%.

Er is nog veel werk te verzetten voordat overheidsapps voor iedereen toegankelijk zijn. Onze verwachting is dat de groei van verklaringen die voldoen aan de wet (met een A, B en C-status) door zal zetten.

Hoe toegankelijk zijn overheidsapps?

Op dashboard.digitoegankelijk.nl kun je eenvoudig checken hoe toegankelijk de websites en apps van de overheid zijn. Via de zoekfunctie kun je filteren op apps, op dit moment zijn er 801 apps geregistreerd. In het vorige onderzoek waren er 1375 geregistreerde apps. Dit komt doordat er een grote opschoning heeft plaatsgevonden bij de data uit het dashboard.

Het aantal verklaringen per status is als volgt:

 • A: Voldoet volledig (36)
 • B: Voldoet gedeeltelijk (138)
 • C: Eerste maatregelen genomen (41)
 • D: Voldoet niet (130)
 • E: Geen verklaring (196)

Een jaar geleden, op 23 juni 2023, schreven we dat er veel nieuwe toegankelijkheidsverklaringen verwacht werden door het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DT TOP). Dat bleek inderdaad ook zo te zijn, het aantal toegankelijkheidsverklaringen was gestegen van 160 naar 269. Dit is een stijging van ruim 68%!

De stijging van het aantal verklaring is het afgelopen halfjaar 19 verklaringen, wat een groei is van 6%. De groei van het aantal verklaringen vlakt dus af.

 • Status A: stijging van 177%
 • Status B: stijging van 34%
 • Status C: daling van 36%
 • Status D: daling van 11%

Er heeft een grote stijging plaatsgevonden van verklaringen met een Status A. Waar het half jaar ervoor nog een daling te zien was door het uitfaseren van van o.a. de Corona apps is er nu een explosieve groei te zien. Veel van deze verklaringen met Status A hebben te maken met het toegankelijk worden van de Fixi app; mede door inspanningen van het DigiToegankelijk TOP programma.

Opmerkelijk is te zien dat de Berichtenbox op iOS geen Status A meer heeft. Ondanks dat het rapport nog geldig was heeft Logius besloten dat het nieuwe onderzoeksrapport met nog openstaande toegankelijkheidsfouten moet resulteren in een Status B.

Het aantal verklaringen met een Status B is met 34% gestegen. Dit is een flinke stijging van overheden die inzichtelijk hebben wat ze nog moeten doen om hun app toegankelijk te maken.

De grootste daling heeft plaatsgevonden bij verklaringen met een Status C. Per 1 april zijn verklaringen die langer dan een half jaar op status C zijn teruggezet in status. Dat verklaart de grote daling in C statussen. Deze opschoning van de data vergroot de betrouwbaarheid van het dashboard, maar maakt het wel lastiger om de aantallen te vergelijken.

Controle van apps met niveau A

Er zijn momenteel 34 toegankelijkheidsverklaringen voor apps gepubliceerd met niveau A. Maar zijn deze apps ook daadwerkelijk toegankelijk?

Bij het vorige onderzoek waren er 5 apps die een ontoereikende onderbouwing hadden. Ondertussen is dat nog maar 1 app die alleen de onderbouwing voor iOS mist. Er zijn dus 4 apps met status A niet meer beschikbaar die voorheen onterecht de A status claimde. De kwaliteit van de data uit het register is vergroot. Dit maakt de explosieve groei in status A’s nog indrukwekkender.

Er blijven 10 apps over, we hebben deze (nu of in vorige onderzoeken) gedownload en getest.

 1. App-Direkt (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet grotendeels. Op een aantal plekken komen het visuele label en het technische label niet overeen (succescriterium 2.5.3). De lettergrootte schaalt niet overal mee met de voorkeuren van de gebruiker (succescriterium 1.4.4).
 2. Cao LVNL (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet volledig op techniek. Op inhoud voldoet de app niet altijd omdat er overheidsorganisaties zijn die ontoegankelijke PDF-bestanden versturen.
 3. CoronaCheck (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet volledig, maar is niet meer te gebruiken.
 4. CoronaMelder (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet volledig, maar is niet meer te downloaden.
 5. DigiD app (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet volledig.
 6. Fixi app (onderbouwing toereikend)
  • Deze app voldoet volledig. De Fixi app zorgt voor 24 A statussen van overheden. Opmerkelijk is dat er ook nog tientallen overheden de status A nog niet geclaimd hebben ondanks dat dit wel mogelijk is.
 7. Het goede gesprek (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet grotendeels. Met een schermlezer zijn veel knoppen niet gemarkeerd als knop (succescriterium 4.1.2).
 8. Hoge Nood (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet volledig. Er zijn 2 overheden die verwijzen naar deze app en een A status claimen.
 9. KopieID (onderbouwing moet nog worden gecontroleerd)
  • Voldoet volledig.
 10. rVDM (onderbouwing toereikend)
  • Voldoet grotendeels. Het Rijksoverheid logo is niet voorzien van een correcte alt-tekst (succescriterium 1.1.1). De koptekst “rVDM Offline” is niet gemarkeerd als kop (succescriterium 1.3.1).

Ondertussen zijn er dus 10 apps die met een toereikende onderbouwing Status A claimen. Een half jaar geleden waren dat er nog maar 8. We zijn positief over de ontwikkelingen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsapps. Al lopen apps nog steeds iets achter ten opzichte van websites.

Dit zal voor nu het laatste onderzoek naar overheidsapps zijn dat Stichting Appt in deze vorm uitvoert. DigiToegankelijk heeft een uitstekend dashboard gebouwd, die nieuwe onderzoeken door Stichting Appt overbodig maakt.

Een overzicht met het aantal websites en apps per status. Dit is een grafiek die op het dashboard van digitoegankelijk te vinden is.

Over Stichting Appt

Stichting Appt is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om apps voor iedereen toegankelijk te maken. In de Appt kennisbank staan honderden gratis artikelen over het toegankelijk maken van apps.

Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via info@appt.nl.