Onderzoek: 1,5 jaar sinds de wettelijke verplichting toegankelijkheid van overheidsapps

Op 23 juni 2021 heeft Stichting Appt een eerste onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps uitgevoerd. Er bleek toen slechts 1 overheidsapp volledig toegankelijk te zijn.

Een half jaar later, op 23 december 2021, publiceerde we een tweede onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps. Er bleek toen nog steeds maar 1 overheidsapp volledig toegankelijk te zijn.

Een jaar later, op 23 juni 2022, publiceerde we een derde onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps. Er bleken toen 2 overheidsapps volledig toegankelijk te zijn.

Vandaag, precies 1,5 jaar later, publiceren we ons vierde onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidsapps. Er zijn nu 6 overheidsapps volledig toegankelijk.

Hoe toegankelijk zijn overheidsapps?

Overheidsorganisaties zijn sinds 23 juni 2021 wettelijk verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor haar apps. In een toegankelijkheidsverklaring staat in welke mate een app toegankelijk is.

 • Bij niveau A is een app volledig toegankelijk, dit is via een toegankelijkheidsonderzoek aangetoond.
 • Bij niveau B is er een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, maar zijn er verbeterpunten gevonden.
 • Bij niveau C zijn er acties gepland om de toegankelijkheid te verbeteren.
 • Bij niveau D zijn er geen acties gepland om de toegankelijkheid te verbeteren.

Binnen het niveau wordt daarnaast status toegekend: onderbouwing toereikend, onderbouwing ontoereikend, voorlopige status, of definitieve status.

 • Onderbouwing toereikend wordt toegekend wanneer het toegankelijkheidsonderzoek voldoet aan alle eisen.
 • Onderbouwing ontoereikend wordt toegekend wanneer het toegankelijkheidsonderzoek niet voldoet aan alle eisen.
 • De voorlopige status wordt toegekend indien de toegankelijkheidsverklaring en/of toegankelijkheidsonderzoek nog niet gecontroleerd is.
 • De definitieve status wordt toegekend bij niveau C en niveau D na controle.

In de tabel hieronder staat een overzicht van alle toegankelijkheidsverklaringen voor overheidsapps.

StatusNiveau ANiveau BNiveau CNiveau D
Onderbouwing toereikend85000
Onderbouwing ontoereikend6400
Voorlopige status01201
Definitieve status002251
Totaal14662252
Overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen voor overheidsapps op 23 december 2022

Niveau A

Bij 14 apps is niveau A ingevuld. Bij 8 apps is de onderbouwing toereikend, bij de overige 6 apps blijkt de onderbouwing ontoereikend te zijn.

We hebben de 8 apps met een toereikende onderbouwing getest op een aantal van de toegankelijkheidseisen.

 1. App-Direkt, laatste wijziging 08-11-2022
  • Geen afwijkingen gevonden.
 2. Berichtenbox app – iOS, laatste wijziging 21-06-2021
  • Geen afwijkingen gevonden.
 3. Cao LVNL, laatste wijziging 07-07-2022
  • Geen afwijkingen gevonden.
 4. CoronaMelder, laatste wijziging 07-09-2022
  • Geen afwijkingen gevonden.
 5. CoronaCheck scanner, laatste wijziging 24-08-2022
  • Geen afwijkingen gevonden.
 6. DeAfvalApp, laatste wijziging 01-11-2022
  • Voldoet niet. Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij ‘Uw overzicht’ (succescriterium 1.3.1). Tabbladen en knoppen hebben op veel plekken geen correcte naam, rol en waarde, waaronder bij de ‘Afvalkalendar’ (succescriterium 4.1.2).
  • In het onderzoek van 6 maanden geleden stond deze app ook onterecht aangemerkt als ‘volledig toegankelijk’.
 7. Dordrecht Onderweg, laatste wijziging 15-07-2021
  • Voldoet niet. Met een schermlezer is niet alle functionaliteit te gebruiken, zoals “Houd me op de hoogte” aan of uit zetten (succescriterium 2.1.1). Kopteksten ontbreken op sommige plekken, zoals bij het Contact-tabblad (succescriterium 1.3.1). Naam, rol en waarde kloppen op meerdere plekken niet, zoals de waarde van de “Houd me op de hoogte”-schakelknop (succescriterium 4.1.2).
  • In het onderzoek van 6 maanden geleden stond deze app ook onterecht aangemerkt als ‘volledig toegankelijk’.
 8. Het goede gesprek, laatste wijziging 02-05-2022
  • Geen afwijkingen gevonden.

Uit onze controle blijkt dat 6 apps daadwerkelijk voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Dit is een verdriedubbeling van het aantal toegankelijke overheidsapps!

Met een totaal van 154 toegankelijkheidsverklaringen, zijn dus 3,9% van de apps toegankelijk. Dit is een stijging van 2,65 procentpunt ten opzichte van 6 maanden geleden.

Niveau B

Bij 66 apps is niveau B ingevuld. Bij 50 apps is de onderbouwing toereikend. Bij 4 apps bleek de onderbouwing ontoereikend te zijn. Bij 12 apps moet de onderbouwing nog gecontroleerd worden.

Indien je deze 12 apps het voordeel van de twijfel geeft, dan zijn er 62 apps met een goed onderbouwd toegankelijkheidsonderzoek.

Op een totaal van 154 toegankelijkheidsverklaringen, zijn 40,3% van de apps gedeeltelijk toegankelijk. Dit is een stijging van 1,6 procentpunt ten opzichte van 6 maanden geleden.

Niveau C

Bij 22 apps is niveau C ingevuld. Dit betekent dat er plannen gemaakt zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.

Het blijkt echter dat voor veel apps de datum waarop deze plannen uitgevoerd moeten zijn in het verleden liggen. Deze apps zouden dus eigenlijk teruggeplaatst moeten worden naar niveau D.

Op een totaal van 154 toegankelijkheidsverklaringen, zijn voor 14,3% van de apps plannen gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit is een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van 6 maanden geleden.

Niveau D

Bij 52 apps is niveau D ingevuld. Dit betekent dat er geen plannen gemaakt zijn om de toegankelijkheid te verbeteren.

Bij dit aantal tellen we de 6 apps met een ontoereikende status voor niveau A op. En de 2 apps met niveau A die na onze controle niet bleken te voldoen. En de 4 apps die niet een goede onderbouwing bleken te hebben voor niveau B. Daarmee komen we we uit op 52+6+2+4=64 apps.

Op een totaal van 154 toegankelijkheidsverklaringen, zijn voor 41,6% van de apps geen plannen gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit is een stijging van 2,9 procentpunt ten opzichte van 6 maanden geleden.

We willen hier een kanttekening bij plaatsen: in eerdere onderzoeken hielden we de statussen aan die de apps in het register hebben. We hebben apps nu naar lagere niveaus verplaatst indien ze niet bleken te voldoen aan de eisen.

Apps gaan toegankelijker worden

Na aanleiding van ons onderzoek op 23 juni 2022 diende kamerlid Ceder een motie in. Hierin vroeg hij de regering om ervoor te zorgen dat in ieder geval de meest noodzakelijke apps van de overheid op korte termijn 100% toegankelijk zijn. Deze motie is door de Kamer aangenomen.

Om dit te bereiken is recent het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DT TOP) gestart.

Het programma heeft ambities op drie verschillende gebieden:

 1. Ondersteuning
  • App ontwikkelaars krijgen ondersteunen om hun apps toegankelijker te maken.
 2. Monitoring
  • Alle overheidsapps worden opgenomen worden in een nieuw dashboard. Dit is dus inclusief honderden apps die nog steeds geen toegankelijkheidsverklaring hebben gepubliceerd.
 3. Centraal toezicht
  • Er komt centraal toezicht op de naleving van de wettelijk verplichting rond toegankelijke apps. Eventueel kan er handhavend opgetreden worden.

We zijn trots dat ons onderzoek heeft geleid tot veel extra aandacht voor het toegankelijk maken van apps. Daarnaast zijn we erg benieuwd tot hoeveel toegankelijke overheidsapps dit programma gaat leiden. Op 23 juni 2023 zullen we wederom een onderzoek publiceren.

Over Stichting Appt

Stichting Appt is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om apps voor iedereen toegankelijk te maken. Op het Appt® platform staan meer dan honderd kennisartikelen over het toegankelijk maken van apps. Alle artikelen zijn gratis beschikbaar via onze website appt.nl en de Appt app.

Heb je vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via info@appt.nl.