Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het besluit is bepaald dat apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Deze wetgeving is gebaseerd op Europese wetgeving uit 2016.

Voor wie

Het besluit geldt voor apps die door overheidsinstanties beschikbaar gesteld zijn voor het algemene publiek. Uitgesloten zijn publieke media-instellingen zoals de NPO en RPO. Overheidsinstanties waar het besluit voor geldt zijn onder andere: Belastingdienst, DUO, CBR, DJIB, CAK, COA, Gemeenten, Ministeries, OM, Politie, RDW, SVB, Waterschappen en UWV.

Welke standaard

De standaard EN 301 549 is van toepassing. Deze standaard verwijst naar de WCAG 2.1 richtlijn. Uit gesloten zijn live media, evenals content geproduceerd door derden waarvan de overheid geen opdrachtgever is. Ook gelden er uitzonderingen voor bestaande content. Content is het geheel aan informatie dat een instantie wil overbrengen, waaronder tekst, downloadbare documenten en formulieren en overige interactie. Voor apps gelden 44 van de 50 succescriteria.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar stellen voor hun apps. In de verklaring staat welke maatregelen je als organisatie neemt om de app toegankelijk te maken en te houden. Je bent ook verplicht om een planning op te nemen op welke termijn je deze verbeteringen door gaat voeren. Meer informatie vind je op onze pagina over Waar toegankelijkheidsverklaring publiceren.

Per 23 juni is het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring voor alle overheidsapps verplicht. Stichting apps heeft een onderzoek gedaan naar de status van overheidsapps. Maar 0,1% van de apps voldeed volledig aan de WCAG criteria, alleen de berichtenbox app voldeed.

Meer wetgeving

Gelden toegankelijkheidseisen ook voor bedrijven?

Voor bedrijven geldt de European Accessibility Act (EAA). De Europese toegankelijkheidsrichtlijn gaat in 2022 in. Voor diensten die aan consumenten worden verleend eist de wetgeving dat apps toegankelijk zijn. Het gaat gelden voor o.a. elektronische communicatiediensten, diensten die toegang verlenen tot audiovisuele mediadiensten, openbaar vervoer, bankdiensten voor consumenten, E-boeken en E-handelsdiensten zoals online verkoop van producten of diensten.

Moet ook jouw app toegankelijk worden en wil je weten hoe je dit het beste kunt doen? Lees dan ons handboek toegankelijkheid, de kennisbank of neem contact op.