Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het besluit is bepaald dat apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. 

Voor wie

Het besluit geldt voor apps die door overheidsinstanties beschikbaar gesteld zijn voor het algemene publiek. Uitgesloten zijn publieke media-instellingen zoals de NPO en RPO. Overheidsinstanties waar het besluit voor geldt zijn onder andere: Belastingdienst, DUO, CBR, DJIB, CAK, COA, Gemeenten, Ministeries, OM, Politie, RDW, SVB, Waterschappen en UWV.

Welke eisen

Van toepassing is de WCAG 2.1 richtlijn, uitgesloten live media, evenals content geproduceerd door derden waarvan de overheid geen opdrachtgever is. Ook gelden er uitzonderingen voor bestaande content. Content is het geheel aan informatie dat een instantie wil overbrengen, waaronder tekst, downloadbare documenten en formulieren en overige interactie.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring beschikbaar stellen voor hun apps. In de verklaring staat welke maatregelen je als organisatie neemt om de app toegankelijk te maken en te houden. Je bent ook verplicht om een planning op te nemen op welke termijn je deze verbeteringen door gaat voeren.

De deadline voor het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring is 23 juni 2021.

Meer wetgeving