Voor apps gelden maar 44 succescriteria uit WCAG

Volgens het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid moeten apps aan 44 succescriteria uit de WCAG voldoen. Dit is vastgelegd in de Europese standaard EN 301 549. Deze standaard verwijst naar 44 relevante succescriteria. Vaak testen inspectie instellingen nog alle 50 succescriteria. Dat wil tevens zeggen dat overheden deze fouten ook gaan herstellen, dat is natuurlijk zonde. Daarom is het erg relevant om te weten wat de specifieke afwijkingen voor apps zijn. Dat gaan we in dit artikel verder toelichten. 

In de Europese richtlijn is er een apart hoofdstuk gewijd aan software. Mobiele applicaties (apps) vallen onder dit hoofdstuk. De Europese standaard EN 301 549 verwijst naar de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). De WCAG 2.1 richtlijn is geschreven voor websites, dus zijn er vanuit de standaard enkele aanpassingen aan gedaan om het toepasbaar op apps te maken.

Afwijkingen WCAG specifiek voor apps

Niet alle succescriteria voor apps worden overgenomen in de Europese richtlijn. Ook zijn er aanpassingen gedaan ten aanzien van de inhoud voor diverse WCAG succescriteria. 

Closed of open functionality

Om de EN 301 549 standaard te vertalen naar apps moet er eerst bepaald worden of apps “Closed or open functionality” hebben. Want voor software is er namelijk per succescriterium een onderscheid gemaakt voor “closed of open functionality”. 

In de Europese richtlijn wordt verwezen naar “Open functionality” en “Closed functionality”. De gegeven definitie voor “Closed functionality” is: “Computers that do not allow end-users to adjust settings or install software are functionally closed.” Juist omdat er op de mobiele telefoon in de settings veel toegankelijkheid hulpmiddelen beschikbaar zijn zien wij mobiele telefoons met de bijbehorende apps als “Open functionality”.

Dat wetende kunnen we kijken welke succescriteria afwijkingen bevatten.

WCAG succescriteria met afwijking voor apps

Allereerst zijn er 6 criteria niet van toepassing voor apps. Ten tweede hebben 13 succescriteria kleine aanpassing in de WCAG 2.1 notities of definities. Ook de context is veelal hetzelfde. Ten slotte zijn de overige 31 succescriteria direct toepasbaar, maar hebben soms notities als extra toelichting.

Ook zijn er succescriteria die puur door de definitie van WCAG 2.1 voor apps niet relevant zijn zoals 1.3.5.

Een overzicht van de afwijkingen:

  • 6 succescriteria zijn in zijn geheel niet van toepassing
    • 2.4.1, 2.4.2, 2.4.5, 3.1.2, 3.2.3 en 3.2.4.
  • 13 succescriteria hebben kleine aanpassingen in de notities of definities. Context is veelal hetzelfde.
    • 1.4.2, 1.4.10, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.1, 3.3.4, 4.1.1 en 4.1.2.
  • 31 succescriteria zijn direct toepasbaar, maar kunnen eventueel extra notities hebben als toelichting.
NummerNiveauAfwijking uit EN 301 549
1.1.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.2.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.2.2AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.2.3AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.2.4AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.2.5AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.3.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.3.2AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.3.3AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.3.4AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.3.5AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1, vanuit techniek n.a.
1.4.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.2AKleine aanpassingen in de notities of definities
1.4.3AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.4AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.5AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.10AAKleine aanpassingen in de notities of definities
1.4.11AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.12AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
1.4.13AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.1.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.1.2AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.1.4AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.2.1AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.2.2AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.3.1AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.4.1ANiet van toepassing op apps
2.4.2ANiet van toepassing op apps
2.4.3AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.4.4AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.4.5AANiet van toepassing op apps
2.4.6AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.4.7AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.5.1AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.5.2AKleine aanpassingen in de notities of definities
2.5.3AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
2.5.4AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.1.1AAKleine aanpassingen in de notities of definities
3.1.2AANiet van toepassing op apps
3.2.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.2.2AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.2.3AANiet van toepassing op apps
3.2.4AANiet van toepassing op apps
3.3.1AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.3.2AGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.3.3AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1
3.3.4AAKleine aanpassingen in de notities of definities
4.1.1AKleine aanpassingen in de notities of definities
4.1.2AKleine aanpassingen in de notities of definities
4.1.3AAGeen afwijkingen tov WCAG 2.1 (Let op, in versie 2.1.2 n.a.)
Tabel met toelichting WCAG 2.1 afwijkingen voor apps

Voor de volledige toelichting zie hoofdstuk 11 van de Europese standaard EN 301 549. Let op dat versie 2.1.2 nu van kracht is waar ook 4.1.3 n.a. is. In versie 3.1.2 waar binnenkort een update voor komt zal 4.1.3 wederom van toepassing zijn. Wij vinden dat een goede verbetering aangezien statusberichten erg belangrijk zijn om te snappen wat een app doet.

Disclaimer: In Appendix 2 over mobiele applicaties wordt naast dat er verwezen wordt naar de 44 WCAG criteria uit deze blog ook verwezen naar 63 andere punten en 45 WCAG criteria die in apps gelden voor documenten en formulieren. Deze moeten nog verder geanalyseerd worden.

Uitzondering vanuit techniek

Voor succescriteria 1.3.5 is er voor native iOS of Android apps geen methode beschikbaar die het mogelijk maakt te voldoen. Daarom is dit succescriterium niet van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de blog: How do You Test Success Criterion 1.3.5 on Mobile Applications?

Uitzondering vanuit wetgeving

De Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn 2016/2102 in artikel 1, lid 4c is opgenomen dat de richtlijn niet van toepassing is op “live uitgezonden, op tijd gebaseerde media”. Als logisch gevolg daarvan valt succescriterium 1.2.4 daarom buiten de scope van de wettelijke verplichting.