Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het besluit is bepaald dat naast websites ook apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. Deze wetgeving is gebaseerd op Europese wetgeving uit 2016.

Voor wie

Het besluit geldt voor apps die door overheidsinstanties beschikbaar gesteld zijn voor het algemene publiek. Uitgesloten zijn publieke media-instellingen zoals de NPO en RPO. Overheidsinstanties waar het besluit voor geldt zijn onder andere: Rijksoverheid, Belastingdienst, DUO, CBR, DJIB, CAK, COA, Gemeenten, Ministeries, OM, Politie, RDW, SVB, Waterschappen en UWV.

Welke standaard

De standaard EN 301 549 is van toepassing. Deze standaard verwijst naar de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG). De WCAG bestaat uit 50 succescriteria. De criteria gaan over uiteenlopende zaken waaronder eisen aan contrast, letter vergroting en toetsenbordbediening. 

Uitgesloten zijn live video en podcasts, evenals content geproduceerd door derden waarvan de overheid geen opdrachtgever is. Wil je zeker weten of je verantwoordelijk bent vraag het een jurist. Als vuistregel: is er betaald of is er een officiële rol als bijvoorbeeld bestuurder? Dan moet je aan de richtlijn voldoen. Ook gelden er uitzonderingen voor bestaande content gepubliceerd voor september 2018 zoals tekst, downloadbare documenten en formulieren. Voor apps gelden 44 van de 50 succescriteria uit WCAG.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring opstellen voor hun apps. In de verklaring staat welke maatregelen je als organisatie neemt om de app toegankelijk te maken en te houden. Je bent ook verplicht om een planning op te nemen op welke termijn je deze verbeteringen door gaat voeren. Meer praktische informatie hierover en tips vind je op onze pagina 

Meer wetgeving

Gelden toegankelijkheidseisen ook voor bedrijven?

Voor bedrijven geldt de European Accessibility Act (EAA). De Europese toegankelijkheidsrichtlijn gaat in 2022 in. Voor diensten die aan consumenten worden verleend eist de wetgeving dat apps toegankelijk zijn. Het gaat gelden voor o.a. elektronische communicatiediensten, diensten die toegang verlenen tot audiovisuele mediadiensten, openbaar vervoer, bankdiensten voor consumenten, E-boeken en E-handelsdiensten zoals online verkoop van producten of diensten.

Moet ook jouw app toegankelijk worden en wil je weten hoe je dit het beste kunt doen? Lees dan ons handboek toegankelijkheid, de kennisbank of neem contact op.