Europese toegankelijkheidsrichtlijn

In 2019 is de Europese toegankelijkheidsrichtlijn aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Deze richtlijn is ook bekend onder de naam European Accessibility Act (EAA).

Geschat wordt dat meer dan 80 miljoen mensen met beperkingen in de Europese Unie baat hebben bij de nieuwe wetgeving. Door deze wet moeten producten en diensten een minimumniveau van toegankelijkheid bieden zodat ze in alle EU-lidstaten verspreid kunnen worden.

De Europese toegankelijkheidsrichtlijn is van toepassing op de volgende diensten die na 28 juni 2025 aan consumenten worden verleend:

  • Elektronische communicatiediensten
  • Diensten die toegang verlenen tot audiovisuele mediadiensten
  • Openbaar vervoer
  • Bankdiensten voor consumenten
  • E-boeken
  • E-handelsdiensten – online verkoop van producten of diensten

Meer wetgeving