De doelen van Stichting Appt voor 2022

In dit artikel lees je over de doelen van Stichting Appt voor 2022. Aan het begin van dit jaar hebben we een terugblik gedaan op het afgelopen jaar.

Onze doelen voor 2022

 1. We willen de app Ontoegankelijk uitbreiden met meer functionaliteit en blijven doorontwikkelen.
 2. We willen het internationale platform Appt.org lanceren zodat nog meer mensen kunnen leren hoe je een toegankelijke app ontwikkelt.
  • We willen onze kennis ontsluitbaar maken in het Nederlands én Engels.
  • We willen codevoorbeelden beschikbaar stellen voor Flutter, React Native en Xamarin.
  • We willen meerdere partners aansluiten die kennis bijdragen en diensten aanbieden.
  • We willen de Appt app beschikbaar stellen in het Engels.
 3. We willen voldoen aan de eisen voor ANBI status.
Appt.org wordt een internationaal platform voor app toegankelijkheid

Wat is de app Ontoegankelijk?

De app Ontoegankelijk is een gratis app die je kunt downloaden via de App Store of Google Play. In deze app kun je eenvoudig meldingen maken van ontoegankelijke apps of websites. Ons team gaat met iedere melding aan de slag.

Honderden apps en duizenden websites van de overheid zijn nog niet toegankelijk. Hetzelfde geldt voor apps en websites van commerciële partijen.

 • Op 23 september 2020 waren slechts 1% van de overheidswebsites aantoonbaar toegankelijk.
 • Op 23 juni 2021 was slechts 1 overheidsapp aantoonbaar toegankelijk.
 • Op 14 december 2021 bleek online bestellen voor slechtzienden op meer dan de helft van de grote webshops onmogelijk te zijn.

Ontoegankelijk is ontwikkeld door Stichting Appt, dankzij een bijdrage van Cultuur Eindhoven en SIDN fonds. De app wordt nu in samenwerking met Stichting Accessibility en Bartiméus fonds verder ontwikkeld.

Wat houdt Appt.org in?

Het doel is dat Appt.org een combinatie wordt van Wikipedia en StackOverflow. We willen alle kennis en codevoorbeelden voor app toegankelijkheid op één plek bundelen, waar iedereen aan kan bijdragen.

Dankzij het SIDN fonds kunnen we dit platform ontwikkelen. Dit gaan we doen in samenwerking met Q42.

Kennisdeling

We stellen veel kennis beschikbaar over het ontwikkelen van toegankelijke apps en wat de eisen zijn vanuit de richtlijn voor toegankelijke apps. Al deze kennis gaan we vertalen naar het Engels. We kunnen hierdoor een veel groter publiek bereiken. En hierdoor kunnen internationale medewerkers bij Nederlandse bedrijven straks ook beter gebruik maken van onze kennis.

Daarnaast gaan we onze kennis nog beter structureren. Vervolgens gaan we alle kennis ontsluitbaar maken via een eigen API. Het is hierdoor mogelijk dat app ontwikkelaars en auditpartijen de kennis opnemen in hun eigen ontwikkel- en testproces.

Voor derden moet het makkelijk worden om kennis bij te dragen zodat je echt kan spreken van een platform.

Codevoorbeelden

Ons doel is om apps voor iedereen toegankelijk te maken. Dit bereiken we door zoveel mogelijk codevoorbeelden beschikbaar te stellen. Momenteel hebben we codevoorbeelden beschikbaar gesteld voor native Android en native iOS apps.

Uit ons eigen onderzoek is gebleken dat app ontwikkelaars ook veel gebruik maken van andere frameworks zoals Flutter, React Native en Xamarin. De komende maanden gaan we aan de slag met het ontwikkelen van codevoorbeelden voor deze frameworks. Op ons nieuwe platform Appt.org zullen deze codevoorbeelden beschikbaar komen.

Voor derden moet het ook mogelijk worden om codevoorbeelden bij te dragen.

Diensten

We willen een neutraal platform worden waarbij we niet concurreren met diensten van andere (commerciële) organisaties op gebied van app toegankelijkheid. Hierdoor verwachten we dat we beter in staat zijn om de markt van app toegankelijkheid met elkaar te verbinden.

We hebben daarom besloten om per 1 januari 2022 te stoppen met het uitvoeren van diensten vanuit Stichting Appt. We blijven wel diensten aanbieden, maar deze zullen door partners worden uitgevoerd. De eerste partner is Abra.

Op het moment dat Appt.org gelanceerd wordt verwachten we meerdere partners gevonden te hebben om diensten uit te voeren.

Appt app

De Appt app is geschikt voor mensen met een beperking en voor professionals. Via de app is het mogelijk om een training te volgen over de schermlezer. Deze training wordt veel gebruikt door mensen met een visuele beperking, maar ook door professionals. Daarnaast bevat de app alle kennis die ook via onze website beschikbaar is.

Dit jaar gaan we de app vertalen naar het Engels en internationaal lanceren. Hierdoor heeft iedereen via zijn of haar telefoon toegang tot alle kennis over app toegankelijkheid.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om deze status te krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo mag je bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. In de statuten van Stichting Appt is dit al vastgelegd. En je moet minimaal 90% van je uitgaven “algemeen nuttig” besteden. Dit houdt in dat deze uitgaven bijdragen aan het bereiken van je missie. De statutaire missie van Stichting Appt is om het gebruik van apps mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Afgelopen jaar hebben we de opbrengsten al volledig geherinvesteerd in het bereiken van onze missie.

We gaan één of meerdere bestuursleden werven zodat we voldoen aan het minimum van drie. En we gaan een Raad van Advies oprichten met mensen die ons kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes om onze missie te bereiken.

Blijf op de hoogte

Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen van Stichting Appt in 2022? Houd ons in de gaten via LinkedIn, Facebook en het nieuws op onze website.

Vergeet ook niet om onze Appt app en Ontoegankelijk app te downloaden.

En: binnenkort kun je weer bij een gratis training over app toegankelijkheid aansluiten!