Auditrapporten voor app ontwikkelaar vaak onbruikbaar

Zonder printscreens en relevante oplossingen voor fouten zijn auditrapporten niet effectief te gebruiken voor app ontwikkelaars. Vraag dus om een rapport met printscreens en relevante oplossingen voor fouten. Het is belangrijk voor opdrachtgevers en ontwikkelaars dat ze de geconstateerde issues kunnen reproduceren, begrijpen en oplossen. Naast deze informatie is het belangrijk te weten dat WCAG-EM is bedoeld voor websites en niet voor apps en dat niet alle succescriteria voor apps gelden. Veel app auditrapporten in de toegankelijkheidsverklaringen op het toegankelijkheidsverklaringenregister zijn niet effectief te gebruiken voor een app ontwikkelaar.

Zonder printscreen fout moeilijk reproduceerbaar

Een webshop heeft wellicht wel 100.000 webpagina’s met producten met unieke URL’s. In een app kan het zijn dat met het aanzetten van filters je op 1 scherm al deze content kunt laten zien. Zonder precies te weten wat er te zien is op het scherm zijn afkeurpunten niet reproduceerbaar. Apps bestaan ook meer uit flows en minder uit statische pagina’s. Ook is er geen sitemap beschikbaar. Rapporten zonder printscreens zijn moeilijk te interpreteren en te begrijpen, zeker als de fout niet reproduceerbaar is.

De oplossing zou zijn een printscreen van het scherm te maken en deze aan de fout toe te voegen. De eerste reacties uit de markt zijn super enthousiast. Een ministerie waar wij mee samenwerken gaf aan dat dit eigenlijk ook voor websites best practice zou moeten worden. Het vergroot namelijk de kans dat een ontwikkelaar een verbeterstap kan zetten. Het verlaagt de kosten van deze verbetering, omdat er sneller naar een oplossing gekeken kan worden.

Gebruik relevante codevoorbeelden in auditrapporten app

Daarnaast willen we nog een suggestie doen waardoor auditrapporten bruikbaar worden voor de appbouwer. Dit is eigenlijk essentieel om iedereen appt te behalen. Het is belangrijk voor ontwikkelaars dat ze de geconstateerde issues kunnen reproduceren, begrijpen en oplossen. In de huidige auditrapporten worden verwijzingen gegeven naar HTML oplossingen. Dit zorgt ervoor dat het erg lastig wordt om oplossingen te vinden. Vanuit het test en verbeter framework op onze kennisbank pagina over richtlijnen zijn de codevoorbeelden voor iOS en Android al beschikbaar. Onder CC BY-SA licentie kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

Over Stichting Appt

Stichting Appt wil de missie Iedereen appt bereiken. Daarom bieden we veel kennis en oplossingen aan. Dat doen we voor gebruikers en professionals. Zoals inspectie instellingen, overheden en bedrijfsleven. Lees meer hierover op onze kennisbank. Hier vind je tevens codevoorbeelden om apps daadwerkelijk te verbeteren.