De Appt evaluatiemethode voor apps (Appt-EM)

De Appt evaluatiemethode (Appt-EM) gaat ondersteuning bieden bij de evaluatie van Apps conform de Europese standaard EN 301 539. De huidige WCAG-EM voldoet voor websites, maar niet voor apps. Ook zijn niet alle WCAG succescriteria van toepassing op apps. Dit is te lezen in een eerder artikel: Voor apps gelden maar 44 succescriteria uit WCAG. Lees in dit artikel waarom Appt-EM relevant is.

Evaluatiemethode Appt-EM voor apps

De Appt-EM is relevant voor inspectie-instellingen. Zeker omdat er nog geen passende evaluatie methode beschikbaar was voor apps. Het niet hebben van een uniforme, gedragen en reproduceerbare methode van evaluatie is een significant risico dat ons motto “iedereen appt” niet gehaald gaat worden. Daarom hebben wij in opdracht van Logius de Appt evaluatiemethode (Appt-EM) ontwikkelt. Zie het als addendum waardoor de WCAG evaluatiemethode toepasbaar wordt op apps. Appt-EM moet een gedragen methodiek worden die onder CC-BY, maar verder gratis beschikbaar is voor alle partijen die apps testen of auditen.

De Appt-EM is op 22 juni gepresenteerd op een bijeenkomst waar alle inspectie-instellingen zijn uitgenodigd. De eerste reactie is positief en we krijgen terug dat er veel bruikbare aanbevelingen in de Appt-EM staan.

Waarom Appt evaluatiemethode voor apps?

Er zijn een aantal redenen waarom de huidige evaluatie methoden zoals de WCAG-EM niet werken voor apps. Je vindt de evaluatiemethode WCAG-EM hier. Het is belangrijk voor opdrachtgevers en ontwikkelaars dat ze de geconstateerde issues kunnen reproduceren, begrijpen en oplossen.

1. Bepaal steekproef van webpagina’s = 0 pagina’s gevonden

Heel erg flauw, want een app heeft geen webpagina’s. Toch is het nu wel de praktijk als de WCAG-EM op de letter wordt gelezen. En dat zou je eigenlijk wel moeten doen met een evaluatiemethode. Een oplossing zou zijn de 762x “web” vervangen door “apps” en “pagina” vervangen door “scherm”. Toch denken wij na zorgvuldige analyse dat er meer nodig is.

2. Succescriteria voor apps zijn anders

Apps worden nog vaak op de volledige 50 succescriteria getest. Mobiele applicaties zijn software, en voor software gelden vanuit de Europese standaard EN 301 549 namelijk maar 44 van de 50 succescriteria uit de WCAG richtlijn.

3. Zonder printscreen moeilijk reproduceerbaar

Een webshop heeft wellicht wel 100.000 webpagina’s met producten. In een app kan het zijn dat met het aanzetten van filters je op 1 scherm al deze content kunt laten zien. Zonder precies te weten wat er te zien is op het scherm zijn afkeurpunten niet reproduceerbaar. Apps bestaan ook meer uit flows en minder uit statische pagina’s. Ook is er geen sitemap beschikbaar. Rapporten zonder printscreens zijn moeilijk te interpreteren en te begrijpen, zeker als de fout niet reproduceerbaar is.

De oplossing zou zijn een printscreen van het scherm te maken en deze aan de fout toe te voegen. De eerste reacties uit de markt zijn enthousiast. Een ministerie waar wij mee samenwerken gaf aan dat dit eigenlijk ook voor websites best practice zou moeten worden. Het vergroot namelijk de kans dat een ontwikkelaar een verbeterstap kan zetten. Het verlaagt de kosten van deze verbetering, omdat er sneller naar een oplossing gekeken kan worden.

Conclusie

De huidige WCAG-EM voldoet voor websites, maar niet voor apps. Appt-EM biedt een alternatief waardoor er een uniforme manier van evalueren beschikbaar komt. Een manier waarmee overheden en appbouwers uit te voeten kunnen om iedereen appt te behalen. Het is belangrijk voor opdrachtgevers en ontwikkelaars dat ze de geconstateerde issues kunnen reproduceren, begrijpen en oplossen.

Suggestie toegankelijkheids- en auditrapporten

Daarnaast willen we nog een suggestie doen waardoor auditrapporten bruikbaar worden voor de appbouwer. Dit is essentieel. Het is belangrijk voor ontwikkelaars dat ze de geconstateerde issues kunnen reproduceren, begrijpen en oplossen. In de huidige auditrapporten worden verwijzingen gegeven naar HTML oplossingen. Dit zorgt ervoor dat het erg lastig wordt om oplossingen te vinden. Vanuit het test en verbeter framework op onze kennisbank pagina over richtlijnen zijn de codevoorbeelden voor iOS en Android al beschikbaar. Onder CC-BY licentie kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

Over Stichting appt

Stichting Appt wil de missie Iedereen appt bereiken. Daarom bieden we veel kennis en oplossingen aan. Dat doen we voor gebruikers en professionals. Zoals inspectieinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Lees meer hierover op onze kennisbank.