Stichting Appt is geaccrediteerd op app toegankelijkheid

Stichting Drempelvrij heeft de Dutch Digital Accessibility Index (DDAI) opgericht. Op dit platform worden opdrachtgevers en aanbieders van digitaal toegankelijke diensten en producten aan elkaar gekoppeld. Stichting Appt is recent geaccrediteerd op app toegankelijkheid en toegevoegd aan het register.

Paul van Workum werd door DDAI geïnterviewd. Hieronder kun je het verhaal teruglezen.

De start van Appt

In dit interview spreken we met Paul van Workum, mede-oprichter van Stichting Appt. Paul: “Sinds 2011 ben ik ondernemer. In mijn ondernemersreis kwam ik in aanraking met Jan Jaap de Groot, expert op het gebied van app toegankelijkheid. In juni 2021 moeten alle overheidsapps voldoen aan de toegankelijkheidswetgeving. Daar voorzagen we grote uitdagingen, die voor ons juist kansen bood.”

Begin 2020 besloten ze om te beginnen met kennis delen op de website Appt.nl. Inmiddels staan er meer dan honderd artikelen in de kennisbank. De artikelen zijn onderverdeeld in vijf categorieën: aanpak, beperkingen, hulpmiddelen, richtlijnen en wetgeving. De WCAG richtlijnen zijn bijvoorbeeld gericht op websites, maar gelden ook voor apps. Daarom hebben we voor elke richtlijn uitgelegd hoe je hem voor apps kunt interpreteren. “Op die manier bieden we handvatten om praktisch stappen te zetten met de toegankelijkheid.”

De Appt app

Uit gesprekken met organisaties bleek dat de schermlezer bij weinig mensen bekend was. Vervolgens bouwden ze een app waarmee je de schermlezer kunt leren: de Appt app. In eerste instantie werd de app gebouwd voor mensen met een visuele beperking. Paul: “Vanwege corona zit iedereen veel thuis. Daardoor kon deze doelgroep moeilijker naar trainingen toe. Met de Appt app maakten we het voor hen mogelijk om thuis te leren hoe de de schermlezer werkt.

Professionals kunnen ook gebruik maken van de Appt app. Paul: “We willen mensen bewust maken van toegankelijkheid door het hen zelf te laten ervaren. Designers, ontwikkelaars en testers kunnen onze app gebruiken om de schermlezer te leren.”

Begin 2021 kreeg Stichting Appt een subsidie om de app verder te ontwikkelen. “We hebben vooral gekeken naar de wensen van professionals. Zij moeten leren wat toegankelijkheid is en hoe ze bepaalde fouten moeten oplossen. Dankzij de Appt app kunnen mensen zelf hun app testen. We willen er ook voor zorgen dat het oplossen van toegankelijkheidsfouten betaalbaarder wordt. Hierdoor zullen organisaties eerder iets gaan doen met toegankelijkheid.”

Trainingen, meldpunt en gebruikerstesten

Daarnaast is Stichting Appt bezig om trainingen te ontwikkelen. Met deze trainingen willen ze onder andere auditpartijen ondersteunen bij het verbeteren van hun rapporten. Paul: “Uit een audit komt een rapport. In dit rapport ligt de focus op het vinden van fouten. Maar er worden geen oplossingen geboden. We willen graag dat onze oplossingen worden opgenomen zodat organisaties concreet aan de slag kunnen.”

Paul en Jan Jaap zijn ook bezig met het ontwikkelen van een meldpunt voor ontoegankelijke apps. Mensen met een beperking kunnen een melding maken wanneer ze een app niet kunnen gebruiken. Paul: “Het is belangrijk dat deze meldingen duidelijk zijn, zodat we goede feedback aan de ontwikkelaars kunnen geven. Dat haakt tegelijkertijd goed aan bij de WCAG 3.0 die er in 2023 aan komt. Het wordt waarschijnlijk verplicht om gebruikerstesten uit te voeren. Die gebruikerstesten willen we voor bedrijven gaan faciliteren.”

De aanmelding van Appt op DDAI

Paul: “We zijn in gesprek met allerlei auditpartijen, waaronder Cardan Technobility. Via hen zijn we bij DDAI terechtgekomen. Ik denk dat we met DDAI meer aandacht kunnen vestigen op de toegankelijkheid van apps. Het accreditatieproces was voor mij duidelijk. Binnen een paar weken was het proces voltooid. Er zijn momenteel nog geen partijen die ondersteunen bij zowel het testen als verbeteren van apps. Daar kunnen wij echt het verschil maken.”

Toegankelijkheidstip

Als laatste geeft Paul je nog graag een gouden tip met betrekking tot digitale toegankelijkheid mee: “Leer de gebaren van de schermlezer en loop door je eigen app of website heen. Dan verbaas je je over wat je tegenkomt. Je kunt hiervoor de gratis training in de Appt app volgen.”

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op DDAI