Resultaten eerste meldingen Ontoegankelijk app

Het is belangrijk dat apps voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben de eerste 100 meldingen over apps in de Ontoegankelijk app onderzocht en komen tot enkele interessante conclusies. We zien dat gebruikers vooral melding maken wanneer een app helemaal niet te gebruiken is en dat 2 type fouten 82% van de meldingen veroorzaken. 

Vooral blokkerende fouten worden gemeld

Vooral als een gebruiker van de app Ontoegankelijk een blokkerende fout ervaart doet deze melding. De gebruiker kan dan in de app niet doen wat hij/zij zou willen. Een zogenaamde bug. Het is bekend dat er weinig apps zijn die volledig voldoen aan de richtlijn WCAG. De meldingen in de Ontoegankelijk app zijn dus vaak nog niet eens gericht op gebruiksvriendelijkheid, maar juist dat iets helemaal niet werkt. Er is nog veel werk te doen om apps toegankelijk te maken.

Beperkt aantal fouten

Bij de eerste 100 meldingen wordt 82% van de meldingen veroorzaakt door 2 type fouten. Dat wil zeggen dat voor gebruikers erg belangrijk is dat de ontwikkelaar deze 2 oorzaken meeneemt. In de prioritering van te kiezen verbetermogelijkheden kan dit inzicht voor ontwikkelaars erg waardevol zijn.

Label aan element toevoegen (51%)

Veelal ontbreken labels bij knoppen of tabbladen. Hierdoor is het voor gebruikers die afhankelijk zijn van de schermlezer niet mogelijk waar te nemen wat de knop of tabblad doet. Helaas zien we dat dit bij erg veel apps voorkomt terwijl het toevoegen van een labels aan tenminste de belangrijkste schermen vaak maar enkele uren werk is. Hier kan eenvoudig een flinke verbetering voor de gebruiker gerealiseerd worden.

Bedienbaar met hulpmiddelen (31%)

Een andere veelvoorkomende melding die gebruikers met ons deelde is het niet kunnen bedienen van de app. Voorbeelden hiervan zijn dat een bijlage niet te openen is of er geen focus gelegd kan worden op een knop en deze dus niet te bedienen is of dat een selectievakje niet aan te kruisen is. Dit zijn zaken die ervoor zorgen dat een gebruiker bijvoorbeeld de retourzending van zijn product niet kan doen, zijn thermostaat niet kan verhogen of in de bankapp het aantal aandelen wat gekocht moet worden niet kan veranderen. Fouten die gebruikers dus enorm beperken. We hebben afgelopen kwartaal naar bijna 100 ontwikkelaars meldingen doorgestuurd. Melding voor melding maken we apps dus toegankelijker.

Conclusie

Een volledig toegankelijke app te realiseren is moeilijk. Er is namelijk nog maar 1 overheidsapp die volledig aan de richtlijnen voldoet. Je moet namelijk met veel zaken rekening houden. De richtlijn bestaat alleen al uit 44 relevante criteria voor apps en gebruikers maken ook nog eens gebruik van diverse hulpmiddelen. Ieder scherm moet getest worden met deze hulpmiddelen met alle criteria in het achterhoofd.

Gelukkig hoef niet alles tegelijkertijd te gebeuren. De een eerste stap met hoge impact kun je als organisatie al zetten door de belangrijkste schermen te voorzien van labels en bedienbaar te maken voor hulpmiddelen.

Wil je ook meldingen doen met de Ontoegankelijk app dan kun je meer informatie vinden op www.ontoegankelijk.nl.