Op weg naar Appt voor iedereen

Appt is opgericht als platform voor app toegankelijkheid met de missie “iedereen appt”. Tot nu toe is Appt vooral een website geweest. We willen van Appt een platform maken waar iedereen aan kan bijdragen: “Appt voor iedereen”. En we willen mensen en bedrijven die actief zijn op gebied van app toegankelijkheid met elkaar verbinden. Graag lichten we toe welke stappen we gaan zetten om dit te bereiken.

ANBI-status verkrijgen

Ons doel is om in 2022 te voldoen aan de eisen voor ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om deze status te krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Zo mag je bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. In de statuten van Stichting Appt is dit al vastgelegd. En je moet minimaal 90% van je uitgaven “algemeen nuttig” besteden. Dit houdt in dat deze uitgaven bijdragen aan het bereiken van je missie. De statutaire missie van Stichting Appt is om het gebruik van apps mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Afgelopen jaar hebben we de opbrengsten al volledig geherinvesteerd in het bereiken van onze missie.

Daarnaast moet het bestuur bestaan uit minimaal drie bestuursleden. Momenteel is Jan Jaap de Groot de voorzitter en Paul van Workum de penningmeester en secretaris. We gaan één of meerdere bestuursleden werven zodat we voldoen aan het minimum van drie. En we gaan een Raad van Advies oprichten met mensen die ons kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes om onze missie te bereiken.

Een ANBI mag geen winst maken met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen. Bij ons is dit ook niet het geval. We maken verlies op onze activiteiten die het algemeen belang dienen. Wel maken we winst op onze commerciële activiteiten, waarmee we nu een deel van de verliesgevende activiteiten mee financieren.

Partners gaan diensten uitvoeren en kennis bijdragen

We hebben besloten om te stoppen met het uitvoeren van commerciële activiteiten vanuit Stichting Appt. We willen een neutraal platform worden waarbij we niet concurreren met diensten van andere (commerciële) organisaties op gebied van app toegankelijkheid. Hierdoor verwachten we dat we beter in staat zijn om de markt van app toegankelijkheid met elkaar te verbinden.

We blijven diensten aanbieden vanuit Stichting Appt, maar deze zullen door partners worden uitgevoerd. In eerste instantie zullen de diensten door Abra B.V. worden uitgevoerd. Dit is het bedrijf van Jan Jaap en Paul dat het afgelopen jaar veel heeft bijgedragen aan Stichting Appt.

We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw internationaal platform met de naam Appt.org. Wanneer ons nieuwe platform gereed is gaan we meerdere partners aansluiten. Partners krijgen de mogelijkheid om diensten aan te bieden en kunnen kennis bijdragen op het platform. We verwachten het platform in de tweede helft van 2022 te lanceren.

Eén voor appt en appt voor allen!

Paul en Jan Jaap