Johan Huijkman nieuw bestuurslid van Stichting Appt

In juli 2022 is Johan Huijkman toegetreden tot het bestuur van Stichting Appt. Tijd voor een nadere kennismaking.

Brede expertise op het gebied van toegankelijkheid

Johan is een expert op het gebied van toegankelijkheid. Zijn interesse begon een jaar of twintig geleden.

“Ik maakte destijds websites voor grote opdrachtgevers en ook toen speelde toegankelijkheid al een rol. Sinds een aantal jaren richt ik mij vanuit mijn werkzaamheden bij Q42 specifiek op digitale toegankelijkheid. Bij Q42 produceren en ontwikkelen we allerlei digitale middelen, onder andere websites en apps. Daar hebben we inmiddels een zeer brede expertise in opgebouwd. Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor alle digitale middelen. De impact van digitale toegankelijkheid blijkt veel groter dan vaak wordt verondersteld. Heel veel gebruikers hebben toegankelijkheidsinstellingen geactiveerd op hun telefoon, niet alleen slechtzienden of slechthorenden. Dat brede gebruik van toegankelijkheidsinstellingen is de uitkomst van een onderzoek dat we twee jaar geleden zijn gestart.“

Portretfoto van Johan Huijkman

Digitale toegankelijkheid op de kaart zetten

Q42 heeft in 2020 een groot onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van toegankelijkheidsinstellingen. Dit toonde aan dat er zeer breed gebruik van instellingen werd gemaakt. Meer dan de helft van de telefoongebruikers bleek één of meer toegankelijkheidsinstellingen te gebruiken op zijn telefoon.

Johan licht toe: “Dat is een zeer groot deel van de gebruikers. Niet alleen mensen met een beperking gebruiken ze. Veel gebruikers vergroten de tekst om een app op hun telefoon zonder leesbril te kunnen bekijken. Of stellen een voorleesfunctie in, voor het gemak. Makers van apps moeten hier dus veel meer rekening mee gaan houden.” 

De uitkomst van dit onderzoek was voor Q42 aanleiding om digitale toegankelijkheid nog breder op de kaart te zetten en kennis hiervan te verdiepen en te delen met vakgenoten. Johan nam het initiatief tot de ontwikkeling van een kennisplatform: “Er was nog betrekkelijk weinig informatie openbaar en makkelijk beschikbaar. Daarnaast wilden we het verzamelen van toegankelijkheidsdata ook voor andere appontwikkelaars mogelijk maken.”

Krachten bundelen met Stichting Appt

Stichting Appt was inmiddels ook op dit terrein actief en stelde onder andere informatie over toegankelijkheidsrichtlijnen en de werking van hulpmiddelen beschikbaar. Daarnaast was nieuwe wet- en regelgeving voor commerciële partijen een feit.

“De nieuwe wetgeving is een stok achter de deur voor bedrijven en overheidsinstanties. Voorheen was het, zeker voor commerciële partijen, niet verplicht om te streven naar optimale toegankelijkheid. Je wil als commerciële opdrachtgever je doelgroep echter zo volledig mogelijk bereiken. Toegankelijkheid hoort daar bij. Maar helaas wordt dit vaak nog niet zo gezien. De nieuwe Europese Toegankelijkheidswet brengt daar hopelijk verandering in. Toegankelijkheid wordt daarmee een must. Juist die wettelijke eisen zorgen bij programmeurs voor vragen en er komt dus veel meer behoefte aan informatie.“

Johan Huijkman

Voor Stichting Appt en Johan was het een logische stap de krachten te bundelen. “Het zou vreemd zijn om zaken die zo in elkaars verlengde liggen afzonderlijk aan te pakken. Samenwerking is veel efficiënter en vergroot onze impact en kwaliteit. “

Halverwege vorig jaar is Johan toegetreden tot het bestuur van Stichting Appt. Vervolgens hebben we onze projecten samengevoegd, wat resulteerde in het platform appt.org.

Toekomstplannen: doorontwikkeling en bewustwording

Wat zijn de plannen voor de toekomst? “Ons doel is het platform appt.org de komende tijd verder uit te bouwen, natuurlijk met alle actuele informatie over de nieuwe wetgeving voor digitale toegankelijkheid. En met optimale en actuele praktische informatie voor programmeurs.“, aldus Johan.

Johan vervolgt: “De gids voor app toegankelijkheid kan nog veel uitgebreider. En we willen de komende tijd de informatie handiger en efficiënter aanbieden. Zo zijn er plannen om meer makkelijke instapgidsen te gaan maken per deelonderwerp. Zodat programmeurs zaken sneller kunnen opzoeken.”

Ook op het gebied van voorlichting en promotie ligt er een uitdaging. “De bewustwording van het belang van toegankelijkheid moet echt nog groeien. Steeds meer klanten vragen bij aanvang van een opdracht om toegankelijkheid. De bewustwording is dus wel aan het groeien, maar daar ligt nog een uitdaging. Voor veel mensen in het vak blijft toegankelijkheid een ingewikkeld verhaal. Ze hikken daar enorm tegen aan. Ook deze mensen zullen we mee moeten krijgen.“

De komende tijd zal Johan zijn uitgebreide netwerk inzetten om collega’s en opdrachtgevers te bereiken en de bestaande informatie te delen. “Dat betekent dat ik eigenlijk altijd aandacht vraag voor digitale toegankelijkheid. Soms door gewoon op collega’s af te stappen, soms via presentaties op seminars of beurzen. Soms door meer te vertellen over de wettelijke eisen, of door mensen te wijzen op de informatie op ons platform.”

Als bestuur van Stichting Appt stemmen we onze doelstellingen voor het komende jaar af en overleggen we maandelijks over prioriteiten en nieuwe projecten. Straks komt er ook nog Europese wetgeving bij, dus er zijn voorlopig nog uitdagingen genoeg.

Johan sluit af: “Toch blijven de werkzaamheden op het gebied van toegankelijkheid goed te overzien. Je moet het niet te ingewikkeld maken: gewoon beginnen! De bewustwording en kennis van toegankelijkheid moet nog groeien, maar dat heeft zijn tijd nodig. Tenslotte vond iedereen in het begin responsive design ook een hele stap. Dat kostte een aantal jaar voordat dat als een logisch onderdeel van elke website of app werd gezien. Die tijd moeten we ons bij toegankelijkheid ook gunnen.”