Berichtenbox (iOS) is de eerste app met niveau A!

Een hele prestatie, want de iOS versie van de Berichtenbox app voldoet aan alle WCAG 2.1 toegankelijkheidseisen. Logius, de verantwoordelijke van de app, is wettelijk verplicht om deze mobiele applicatie te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De status van deze app is niveau A. Dit is de eerst app die deze status krijgt. Kortom het hoogste niveau. Dit betekent dat de app volledig voldoet aan de wettelijke verplichtingen wat betreft digitale toegankelijkheid. Hopelijk zal de Android app van de Berichtenbox app snel volgen.

Verklaring digitale toegankelijkheid van de app

Logius streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de mobiele app Berichtenbox app voor iOS. Hierbij de link naar de Berichtenbox app in de App Store. Je kunt ook de volledige toegankelijkheidsverklaring lezen.

Uitleg over de naleving statussen van digitale toegankelijkheid

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van naleving statussen. Die weergeven hoe ver een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een app of website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen. De toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf naleving statussen. Het doel is het bereiken van de status A: voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar niveau A. Toch is niveau A eigenlijk pas het begin, want met gebruikerstesten kan de app voor nog meer mensen nog beter werken. In de aankomende update naar WCAG 3 zullen gebruikstesten ook onderdeel worden. Wij denken dat dit een goede extra stap is.

Op toegankelijkheidsverklaring.nl kun je de vijf naleving statussen terug vinden.