Wet- en regelgeving toegankelijke apps

Er zijn twee miljoen Nederlanders met een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk.

Er zijn diverse wetten om digitale toegankelijkheid te bevorderen. In dit artikel lees je welke dat zijn.

European Accessibility Act

In 2019 is de European Accessibility Act aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Geschat wordt dat meer dan 80 miljoen mensen met beperkingen in de Europese Unie baat hebben bij de nieuwe wetgeving. Door deze wet moeten producten en diensten een minimumniveau van toegankelijkheid bieden zodat ze in alle EU-lidstaten verspreid kunnen worden.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Sinds 1 juli 2018 is het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. In het besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring. 

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. In het verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte

Sinds 2003 geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. In deze wet staat dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen. Deze wet verplicht bedrijven om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Lees hier meer over deze wet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *