Robuustheid van apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van een toegankelijke app zijn:

  1. Waarneembaarheid (visueel en gehoorbeperking)
  2. Bedienbaarheid (fysieke beperking en spraakbeperking)
  3. Begrijpelijkheid (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
  4. Robuustheid

In dit artikel leer je meer over de robuustheid van apps.

Voorbeelden robuustheid apps:

Het kan zijn dat onderdelen van de app niet robuust genoeg zijn waardoor een deel van de gebruikers de app niet volledig kan gebruiken:

  • De app werkt niet op alle versies van de besturingsystemen. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet volledig gebruikt worden.
  • Door afwijkende schermgroote is de app niet op alle mobiele apparaten zoals tablets & telefoons te gebruiken. Juist mensen die slechtziend zijn gebruiken tablets om de leesbaarheid te vergroten.
  • Sommige mensen gebruiken een verouderde versie van het besturingsysteem. Het kan zijn dat ze hierdoor niet alle functionaliteiten kunnen gebruiken.
  • Sommige plug-ins zijn niet op een toegankelijke manier beschikbaar waardoor deze niet gebruikt kunnen worden door alle gebruikers.
  • Het kan dat in de applicatie de optie van alternatieve inputs zoals keyboard or voice commands niet te gebruiken is. Hierdoor kan een deel van de gebruikers deze velden niet invullen. Het gebruik van essentiele functies van de app is dan niet mogelijk.

Lees meer over de andere principes van een toegankelijke app: waarneembaarheid, bedienbaarheid en begrijpelijkheid.

Robuustheid - Foto met gebruiker met telefoon in de hand.