Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content moet een tekstueel alternatief hebben.

 • Een afbeelding moet bijvoorbeeld voorzien zijn van een tekstuele beschrijving, tenzij deze puur decoratief is.
 • Bedieningselementen en invoer moeten voorzien zijn van een naam die het doel er van beschrijft. In succescriterium 4.1.2 staan aanvullende eisen.
 • Op tijd gebaseerde media zoals audio en video moeten tenminste voorzien zijn van een beschrijving. In richtlijn 1.2 staan aanvullende eisen.

Het doel van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niet-tekstuele inhoud toegankelijk te maken voor iedereen.

Tekstalternatief toevoegen

Android

Op Android kun je de contentDescription eigenschap gebruiken:

element.contentDescription = "Voorbeeld"

iOS

Op iOS kun je de accessibilityLabel eigenschap gebruiken:

element.accessibilityLabel = "Voorbeeld"

Doel beschrijven

Android

Op Android kun je de hint eigenschap gebruiken:

element.hint = "Beschrijving"

iOS

Op iOS kun je de placeholder eigenschap gebruiken:

element.placeholder = "Beschrijving"

Actie beschrijven

Android

Op Android kun je de actie beschrijven via een AccessibilityActionCompat object:

ViewCompat.setAccessibilityDelegate(view, object : AccessibilityDelegateCompat() {
  override fun onInitializeAccessibilityNodeInfo(host: View, info: AccessibilityNodeInfoCompat) {
    super.onInitializeAccessibilityNodeInfo(host, info)

    val action = AccessibilityNodeInfoCompat.AccessibilityActionCompat(AccessibilityNodeInfoCompat.ACTION_CLICK, "Actie")
    info.addAction(action)
  }
})

iOS

Op iOS kun je de actie beschrijving via de accessibilityHint eigenschap:

element.accessibilityHint = "Actie"

Referenties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *