Principe 4 – Robuust

Het principe robuust omvat richtlijnen over het ondersteunen van de aanwezige hulpmiddelen.

Dit zijn de richtlijnen:

Voorbeelden

  • Een app moet op alle versies van de ondersteunde besturingssystemen werken
  • Het moet voor hulpmiddelen duidelijk zijn hoe de besturing werkt
    • Voor elk element moet de naam, rol en waarde ingesteld zijn
    • Bij het tonen van nieuwe informatie moet je dit doorgeven

Meer principes