Succescriterium 3.3.4 – Fouten voorkomen

Zorg dat fouten bij inzendingen kunnen worden voorkomen. Maak het mogelijk om een inzending ongedaan te maken, te corrigeren of te bevestigen. Bied tenminste één van deze mogelijkheden aan bij inzendingen die een juridische verplichting, financiële transactie, of verlies van gegevens veroorzaken. Hiermee verlaag je de kans op ongewenste gevolgen veroorzaakt door fouten. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers met beperkingen, omdat zij makkelijker fouten kunnen maken.

Impact

 • Je helpt iedereen fouten voorkomen.
 • Voor mensen met beperkingen is de kans op het maken van fouten groter. Door gegevens te bevestigen help je deze gebruikers correcte gegevens in te vullen.

Controleren

Wordt er om bevestiging gevraagd voordat een formulier definitief verzonden wordt?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Op Android kun je gebruik maken van een Dialog om verzendingen te bevestigen. Meestal is AlertDialog de duidelijkste optie. Maar je kunt ook gebruik maken van een BottomSheetDialog.

val builder = AlertDialog.Builder(this)
builder.setTitle("Confirm Appt membership")
builder.setMessage("Your bank account will be billed.")

builder.setPositiveButton("Proceed") { dialog, which ->
 // Proceed
}
    
builder.setNegativeButton("Cancel") { dialog, which ->
 // Cancel
}

builder.show()

Op iOS kun je gebruik maken van Alerts om verzendingen te bevestigen. Gebruik UIAlertController en stel de style in op actionSheet of alert.

let alert = UIAlertController(
 title: "Confirm Appt membership", 
 message: "Your bank account will be billed.", 
 preferredStyle: .alert
)

alert.addAction(UIAlertAction(title: "Proceed", style: .default, handler: { action in
 // Proceed
}))

alert.addAction(UIAlertAction(title: "Cancel", style: .cancel, handler: { action in
 // Cancel
}))

present(alert, animated: true)

Referenties

Meer succescriteria

Of ga naar Richtlijn 4.1 - Bruikbaar