Succescriterium 3.1.2 – Taal wisselen

Bij stukken teksten worden er soms meerdere talen door elkaar gebruikt. Zorg dat het voor elk stuk tekst duidelijk is in welke taal ze geschreven zijn. Wanneer je een Frans citaat opneemt moet je de taal op Frans instellen. Hierdoor wordt het citaat in de juiste taal voorgelezen door hulpmiddelen.

Meer succescriteria