Succescriterium 3.1.2 – Taal wisselen

Zorg dat er tussen talen kan worden gewisseld als inhoud in meerdere talen is geschreven. Wanneer je een Frans citaat opneemt in een Nederlandse tekst, dan moet de taal van het citaat in het Frans worden ingesteld. Hierdoor kunnen hulpmiddelen het citaat in de juiste taal voorlezen. Je hoeft de taal niet verplicht in te stellen bij losse woorden zoals crème fraîche.

Impact

  • Mensen met schermlezer kunnen (delen) tekst in correcte taal laten voorlezen.
  • Zorg dat de taal van tekst die in afwijkende taal is geschreven correct is ingesteld.

Controleren

Is de taal van buitenlandse teksten correct ingesteld?

Dit kan getest worden met de schermlezer.

Er zijn hier uitzonderingen van toepassing. Volgens hoofdstuk 11 van de Europese standaard EN 301 549 is dit succescriteria niet van toepassing op apps. Lees meer over welke succescriteria niet gelden.

Oplossing

Op Android kun je gebruik maken van LocaleSpan om automatisch tussen talen te wisselen.

val locale = Locale.forLanguageTag("nl-NL")
val localeSpan = LocaleSpan(locale)

val string = SpannableString("Stichting Appt")
string.setSpan(localeSpan, 0, string.length, Spanned.SPAN_INCLUSIVE_INCLUSIVE)

element.setText(string)

Op iOS kun je gebruik maken van het accessibilityLanguage attribuut van NSAttributedString.

let attributedString = NSAttributedString(string: "Stichting Appt", attributes: [
    .accessibilitySpeechLanguage: "nl-NL"
])
element.attributedText = attributedString

Referenties

Meer succescriteria

Of ga naar Richtlijn 3.2 – Voorspelbaar