Succescriterium 3.1.1 – Taal instellen

Zorg dat de taal voor alle inhoud is ingesteld. Een schermlezer leest alle tekst voor die op het scherm is te zien. De uitspraak van de woorden hangt af van de ingestelde taal. Een verkeerde of niet ingestelde taal zorgt voor onduidelijke uitspraak. Een correct ingestelde taal helpt ook bij het tonen van letters en bij het weergeven van ondertiteling.

Impact

  • Mensen met schermlezer kunnen tekst in correcte taal laten voorlezen.
  • Zorg dat de taal van de app correct is ingesteld.

Controleren

Is de taal van het scherm correct ingesteld?

Dit kan getest worden met de schermlezer.

Oplossing

Op Android kun je de createConfigurationContext methode van Context gebruiken om resources in de gewenste taal te laden.

val locales = LocaleList.forLanguageTags("nl-NL")
val configuration = baseContext.resources.configuration
configuration.setLocales(locales)
val context = createConfigurationContext(configuration)

element.text = context.resources.getString(R.string.appt)

Op iOS kun je de taal van een app instellen via de CFBundleDevelopmentRegion eigenschap. Daarnaast kan de accessibilityLanguage attribuut van UIApplication gebruikt worden om de taal voor hulpmiddelen in te stellen.

application.accessibilityLanguage = "nl-NL"

Referenties

Meer succescriteria