Succescriterium 3.1.1 – Taal bepalen

Het is erg belangrijk dat hulpmiddelen de taal van tekst kunnen bepalen. Een schermlezer leest alle tekst voor die op het scherm te zien is. De uitspraak van de woorden hangt af van de ingestelde taal. Een verkeerd ingestelde taal zorgt er dus voor dat de tekst onduidelijk voorgelezen wordt.

Meer succescriteria