Succescriterium 2.5.1 – Actie door gebaar

Zorg dat er een alternatief is voor acties die door gebaren worden geactiveerd. Mensen met een motorische beperking kunnen niet alle gebaren maken. Inzoomen kan bijvoorbeeld vaak door twee vingers uit elkaar te bewegen. Voeg een knop toe zodat gebruikers zonder gebaren kunnen inzoomen.

Impact

  • Voor mensen die hulpmiddelen zoals schermlezer of toetsenbord en/of een motorische beperking hebben kunnen soms niet goed swipen. Zorg dat swipen niet noodzakelijk is om alle content te zien.
  • Motorisch beperkte mensen kunnen niet altijd meerdere vingers gebruiken. Inzoomen kan vaak door twee vingers uit elkaar te bewegen. Zorg in dit geval dat je ook kan inzoomen via een knop.

Controleren

Is er een alternatieve manier beschikbaar voor acties die je via gebaren uitvoert?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Op Android wordt vaak gebruik gemaakt van de GestureDetector in combinatie met een OnGestureListener om gebaren te detecteren. Een gebaar mag niet enige manier zijn om acties te activeren. Voeg bijvoorbeeld een knop toe om dezelfde actie uit te voeren.

Op iOS wordt vaak gebruik gemaakt van de UIGestureRecognizer in combinatie met een UIGestureRecognizerDelegate om gebaren te detecteren. Een gebaar mag niet de enige manier zijn om acties uit te voeren. Voeg bijvoorbeeld een knop toe om dezelfde actie uit te voeren.

Referenties

Meer succescriteria