Succescriterium 2.4.7 – Zichtbare focus

Wanneer iemand via het toetsenbord navigeert is het belangrijk dat er aangegeven wordt waar de focus zich bevindt. Vaak wordt de focus weergeven door een kader om het element met focus heen te plaatsen. Zorg ervoor dat de plaatsing van het kader klopt en dat de kleur duidelijk te zien is.

Meer succescriteria