Succescriterium 2.3.1 – Weinig flitsen

Zorg ervoor dat jouw app geen epileptische aanvallen kan veroorzaken. Dit kan gebeuren als er meer dan drie flitsen per seconde getoond worden. Controleer of dit nergens het geval is.

Meer succescriteria