Succescriterium 2.2.2 – Bewegende onderdelen

Zorg dat het mogelijk is om bewegende onderdelen op het scherm te pauzeren, stoppen of verbergen. Gebruikers van hulpmiddelen kunnen moeite hebben om bewegende onderdelen te gebruiken. Als de beweging gepauzeerd of gestopt is kan dit vaak wel. Knipperende inhoud maakt het voor mensen met aandachtstoornissen moeilijker om gefocust te blijven. Door de afleidende inhoud te verbergen kunnen ze een app beter gebruiken.

Impact

 • De schermlezer leest content voor. Als de content automatisch verspringt voordat de schermlezer alles heeft voorgelezen is de volledige tekst niet voor te lezen door de schermlezer.
 • Het knipperen van elementen zorgt voor afleiding waardoor mensen met een cognitieve beperking of aandacht stoornis de app moeilijk kunnen gebruiken.

Controleren

Kunnen bewegende onderdelen gestopt worden?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Zorg dat het mogelijk is om bewegingen te kunnen pauzeren of stoppen.

Op Android kun je de ANIMATOR_DURATION_SCALE voorkeur uitlezen. De waarde is 0 indien iemand de voorkeur heeft om animaties helemaal uit te schakelen. Je zou er dan voor kunnen kiezen om in jouw app ook geen animaties te tonen. Let op: deze instellingen staat soms ook aan om toestellen sneller te maken.

fun getAnimatorDurationScale(): Float {
  var scale = 1f
  try {
    scale = Settings.Global.getFloat(
      contentResolver,
      Settings.Global.ANIMATOR_DURATION_SCALE
    )
  } catch (e: Settings.SettingNotFoundException) {
    // Ignored
  }
  return scale
}

fun areAnimationsDisabled(): Boolean {
  return getAnimatorDurationScale() == 0f
}

Op iOS kun je de UIAccessibility.isReduceMotionEnabled eigenschap uitlezen. De waarde is true indien iemand de voorkeur heeft om minder bewegingen te tonen. Je doet er dan goed aan om in jouw app geen bewegingen en animaties te tonen. Dit doe je bijvoorbeeld met de setAnimationsEnabled methode.

if UIAccessibility.isReduceMotionEnabled {
  UIView.setAnimationsEnabled(false)
}

Referenties

Meer succescriteria

Ga naar Richtlijn 2.3 - Veilig