Succescriterium 2.2.1 – Tijd verlengen

Zorg dat iedereen genoeg tijd heeft om taken uit te voeren. Mensen met een beperking hebben soms meer tijd nodig om door een scherm te navigeren. Het bedienen van een app met hulpmiddelen is vaak langzamer dan met touch. Mensen met leerproblemen, dyslexie en cognitieve beperkingen hebben mogelijk ook langer de tijd nodig. Indien er tijdslimieten zijn, dan moet de tijdslimiet kunnen worden verhoogd. Je kunt er het best voor zorgen dat er geen tijdslimieten zijn.

Impact

 • Mensen met een motorische beperking die schakelbediening gebruiken zijn veel langzamer in het bedienen van de app.
 • Mensen met leerproblemen, dyslectie en cognitieve beperkingen hebben mogelijk ook langer de tijd nodig.

Controleren

Is het mogelijk om tijdslimieten te verlengen?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Op Android wordt vaak gebruik gemaakt het Toast object om tijdelijk een bericht te tonen. De tijdsduur kan te kort zijn voor mensen om het bericht te lezen of te horen. We raden daarom aan om berichten te tonen via een AlertDialog of Snackbar. Voeg een sluitknop toe, zodat gebruikers zelf kunnen kiezen wanneer ze het bericht willen sluiten.

Controleer ook of er ergens gebruik gemaakt wordt van Executors, Handler of Timer. Als er tijdslimieten zijn, zorg dan dat ze te verlengen zijn.

val snackbar = Snackbar
  .make(view, "Message", Snackbar.LENGTH_INDEFINITE)
  .setAction("Close") {
    // Close
  }
snackbar.show()

Op iOS is er geen equivalent voor Toast en worden er daarom vaak codebibliotheken van derde partijen gebruikt. Helaas is er niet vaak gedacht aan toegankelijkheid. We raden daarom aan om berichten te tonen via een UIAlertController, met een sluitknop.

Controleer ook of er ergens gebruik gemaakt wordt van DispatchQueue. Als er tijdslimieten zijn, zorg dan dat ze te verlengen zijn.

let alert = UIAlertController(
 title: nil, 
 message: "Message", 
 preferredStyle: .alert
)

alert.addAction(UIAlertAction(title: "Close", style: .default, handler: { action in
 // Close
}))

present(alert, animated: true)

Referenties

Meer succescriteria