Succescriterium 1.4.2 – Geluidsbediening

Zorg ervoor dat geluid dat langer dan drie seconden duurt kan worden gepauzeerd of gestopt. Vooral voor mensen die gebruik maken van een schermlezer is het storend als geluid niet te pauzeren is. Hierdoor kunnen ze de stem van de schermlezer niet meer goed horen. Voor mensen die zich moeilijker kunnen concentreren is het fijn als geluid kan worden gestopt. Hierdoor kunnen ze zich beter op de overige informatie focussen.

Impact

 • Visueel beperkten gebruiken de schermlezer, als naast deze schermlezer ook automatisch ander geluid afspeelt kan dit storend werken.
 • Mensen die zich moeilijker kunnen concentreren kunnen geluid stoppen zodat ze de overige informatie kunnen waarnemen.

Controleren

Kan het geluid bediend worden?

Dit kan getest worden zonder hulpmiddelen.

Oplossing

Bied altijd een pauze- of stopknop aan bij het afspelen van geluid.

Op Android heeft MediaPlayer de mogelijkheid om te starten, pauzeren en te stoppen.

button.setOnClickListener {
  if (player.isPlaying()) {
    player.pause() // Or: player.stop()
  } else {
    player.start()
  }
}

Tip: zorg dat geluid via het juist kanaal wordt afgespeeld. Gebruik daarvoor de AudioManager. De volgende kanalen zijn beschikbaar:

Op iOS heeft AVPlayer de mogelijkheid voor afspelen en pauzeren.

@objc private func click(_ sender: UIButton) {
  if player.timeControlStatus == .playing {
    player.pause()
  } else {
    player.play()
  }
}

Tip: zorgt dat geluid via het juiste kanaal wordt afgespeeld. Gebruik daarvoor AVAudioSession in combinatie met AVAudioSessionCategory. De volgende kanalen zijn beschikbaar:

Referenties

Meer succescriteria