Succescriterium 1.4.12 – Afstand tussen tekst

Zorg dat er voldoende afstand tussen alinea’s, letters en woorden zit. Mensen met dyslexie kunnen daardoor sneller lezen. Mensen die slechtziend zijn kunnen de tekst ook makkelijker lezen. Witruimte kan daarnaast mensen met een cognitieve beperking helpen om onderdelen van elkaar te onderscheiden.

Impact

 • Mensen met dyslexie kunnen sneller lezen indien voldoende afstand tussen tekst wordt gebruikt.
 • Mensen die slecht zien kunnen makkelijker lezen bij voldoende afstand tussen tekst/woorden/alinea’s.

Controleren

Is er voldoende afstand tussen letters, regels en alinea’s?

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Op Android kun je gebruik maken van de volgende attributen:

<TextView
  android:text="Appt"
  android:letterSpacing="3sp"
  android:lineHeight="20sp"
  android:lineSpacingExtra="5sp"
  android:lineSpacingMultiplier="1.5"
  android:layout_marginBottom="20dp"/>

Op iOS kun je gebruik maken van NSMutableParagraphStyle voor alinea’s:

Om de afstand tussen letters aan te passen kun je gebruik maken van het NSKernAttributeName attribuut.

let style = NSMutableParagraphStyle()
style.lineSpacing = 20
style.lineHeightMultiple = 1.5
style.paragraphSpacing = 20

let attributedString = NSAttributedString(string: "Appt", attributes: [
  .paragraphStyle: style,
  .kern: 3.0
])
element.attributedText = attributedString

Referenties

Meer succescriteria