Succescriterium 1.3.5 – Invoerdoel bepalen

Zorg dat het bij invoervelden duidelijk is welke informatie van de gebruiker wordt verwacht. Stel het juiste invoertype in, zodat bijvoorbeeld het e-mailadres automatisch kan worden aangevuld. Dit is sneller voor iedereen en voorkomt fouten bij gebruikers van hulpmiddelen.

Impact

 • Voor mensen met een cognitieve beperking zijn duidelijke instructies belangrijk.
 • Voor mensen met een motorische beperking is het automatisch invullen van formulieren erg makkelijk.
 • Geef duidelijke instructies en zorg dat velden automatisch ingevuld kunnen worden door hulpsoftware.
 • Voor iedereen zijn duidelijke instructies en automatisch aanvullen van invoer makkelijk in gebruik.

Controleren

Wordt het doel van het invoerveld duidelijk gemaakt?

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Op Android kun je de verwachte invoer instellen via de android:inputType eigenschap. Je kunt waardes met elkaar combineren. De volgende waardes zijn beschikbaar:

 • date: invoeren van een datum
 • datetime: invoeren van een datum en tijd
 • none: invoer uitschakelen
 • number: invoeren van een getal
 • numberDecimal: invoeren van decimale getallen
 • numberPassword: invoeren van een numeriek wachtwoord
 • numberSigned: invoeren van een positief of negatief getal
 • phone: invoeren van een telefoonnummer
 • text: invoeren van tekst
 • textAutoComplete: automatisch aanvullen inschakelen
 • textAutoCorrect: automatische correctie inschakelen
 • textCapCharacters: karakters automatisch laten omzetten naar hoofdletters
 • textCapSentences: zinnen automatisch laten beginnen met een hoofdletter
 • textCapWords: woorden automatisch laten beginnen met een hoofdletter
 • textEmailAddress: invoeren van een e-mailadres
 • textEmailSubject: invoeren van het onderwerp van een e-mail
 • textFilter: invoeren van tekst om mee te filteren
 • textImeMultiLine: invoeren van meerdere regels tekst forceren
 • textLongMessage: invoeren van een lang bericht
 • textMultiLine: invoeren van meerdere regels tekst
 • textNoSuggestions: suggesties uitschakelen
 • textPassword: invoeren van een wachtwoord
 • textPersonName: invoeren van een naam
 • textPhonetic: invoeren van fonetische tekst
 • textPostalAddress: invoeren van een postadres
 • textShortMessage: invoeren van een kort bericht
 • textUri: invoeren van een webadres
 • textVisiblePassword: invoeren van een zichtbaar wachtwoord
 • textWebEditText: invoeren van tekst in een webformulier
 • textWebEmailAddress: invoeren van een e-mailadres in een webformulier
 • textWebPassword: invoeren van een wachtwoord in een webformulier
 • time: invoeren van een tijd
<EditText
  android:inputType="text|textMultiLine|textCapSentences" />

Daarnaast kun je het android:optimizeForAutoFill attribuut gebruiken om automatisch invullen in te schakelen.

<EditText
  android:autofillHints="emailAddress" />

Op iOS kun je de verwachte invoer instellen via de textContentType eigenschap. Het toetsenbord veranderd op basis van de ingestelde textContentType. Daarnaast worden er suggesties getoond op basis van de textContentType. Door de juiste waarde in te stellen kunnen gebruikers dus makkelijker invoeren wat er van ze wordt gevraagd.

De volgende waardes zijn beschikbaar:

emailField.textContentType = .emailAddress

Indien je een ander toetsenbord wilt tonen, dan kun je de keyboardType eigenschap instellen. De volgende waardes zijn beschikbaar:

 • asciiCapable: een toetsenbord met ASCII-tekens
 • asciiCapableNumberPad: een toetsenbord met ASCII-cijfers
 • decimalPad: toetsenbord voor het invoeren van cijfers en een decimale punt
 • default: het standaardtoetsenbord
 • emailAddress: toetsenbord voor het invullen van e-mailadressen
 • namePhonePad: toetsenbord voor invoeren van een naam of telefoonnummer van een persoon
 • numberPad: toetsenbord voor het invoeren van cijfers
 • numbersAndPunctuation: toetsenbord voor het invoeren van cijfers en leestekens
 • phonePad: toetsenbord voor het invoeren van een telefoonnummer
 • URL: toetsenbord voor invoeren van een webadres
 • twitter: toetsenbord met makkelijke toegang voor apenstaartje (@) en hekje (#)
 • webSearch: toetsenbord voor invoeren van zoekopdrachten
usernameField.textContentType = .username // Auto-fill username
usernameField.keyboardType = .numberPad // Usernames are numeric

Referenties

Meer succescriteria

Of ga naar Richtlijn 1.4 - Onderscheidbaar