Succescriterium 1.3.3 – Begrijpelijke instructies

Zorg dat instructies door iedereen kunnen worden begrepen. Uitleg waar alleen vorm, grootte, locatie, oriëntatie of geluid in wordt gebruikt is niet voor iedereen begrijpelijk. Mensen die blind zijn kunnen bijvoorbeeld geen vorm zien. Combineer meerdere eigenschappen zodat de uitleg door iedereen kan worden begrepen.

Impact

 • Indien knoppen een pijl bevatten is dit voor blinden niet te zien. Daarom is het belangrijk om tekst toe te voegen die bijvoorbeeld “vorige pagina” of “volgende pagina” aangeeft.
 • Verwijs niet naar de kleur, locatie of vorm van een knop, aangezien dit niet voor iedereen is te zien.

Controleren

Wordt er gebruik gemaakt van meerdere eigenschappen om instructies te geven?”

Dit kan visueel getest worden, er zijn geen hulpmiddelen nodig.

Oplossing

Op Android kun je bijvoorbeeld een ImageView en TextView combineren om instructies te verduidelijken. Daarnaast kun je acties voor hulpmiddelen toevoegen met de methode addAction via AccessibilityNodeInfoCompat.

ViewCompat.setAccessibilityDelegate(view, new AccessibilityDelegateCompat() {
  @Override
  public void onInitializeAccessibilityNodeInfo(
    View host, 
    AccessibilityNodeInfoCompat info) 
  {
    super.onInitializeAccessibilityNodeInfo(host, info);
    AccessibilityActionCompat action = new AccessibilityActionCompat(
      AccessibilityNodeInfoCompat.ACTION_CLICK, 
      "Custom action"
    );
    info.addAction(customClick);
  }
});

Op iOS kun je instructies verduidelijken door een UIImageView en UILabel te combineren. Je kunt acties voor hulpmiddelen toevoegen via UIAccessibilityCustomAction. Daarnaast kun je UIAccessibilityCustomRotor gebruiken om acties aan de VoiceOver rotor toe te voegen.

// Custom action
let customAction = UIAccessibilityCustomAction(
  name: "Custom action",
  actionHandler: { (action: UIAccessibilityCustomAction) -> Bool in
    // Logic
    return true
  }
)
accessibilityCustomActions = [customAction]

// Custom rotor
let customRotor = UIAccessibilityCustomRotor(name: "Custom") { predicate in
  // Logic
}
accessibilityCustomRotors = [customRotor]

Referenties

Meer succescriteria