Succescriterium 1.2.3 – Uitgeschreven versie van video

Bij video’s waar je niet kunt horen wat er te zien is heb je twee opties om de inhoud toegankelijk te maken. De eerste optie is om een uitgeschreven versie van de video aan te bieden. De inhoud kan dan gelezen worden. De tweede optie is om een geluidssppoor aan te bieden waar al het geluid van de video in beschreven wordt. De inhoud kan dan gehoord worden.

Oplossing 1

De oplossing is gelijk aan de oplossing van succescriterium 1.2.1.

Oplossing 2

De oplossing is gelijk aan de oplossing van succescriterium 1.2.5.

Meer succescriteria