Principe 1 – Waarneembaar

De interface van een app moet presenteerbaar zijn voor gebruikers op een manier die ze kunnen waarnemen. Iemand die blind is kan de interface bijvoorbeeld niet zien. Door het mogelijk te maken om de interface voor te lezen kan de informatie wel worden waargenomen.

Richtlijnen voor dit principe

Voorbeelden

  • Wanneer een afbeelding of grafiek niet tekstueel wordt beschreven kunnen blinde mensen de inhoud niet waarnemen.
  • Wanneer er bij een video geen ondertiteling wordt gebruikt kunnen gebruikers die doof zijn de uitleg niet volgen.
  • Wanneer een knop een te laag contrast heeft kan het voor gebruikers onduidelijk zijn dat er op geklikt kan worden.
  • Bij een formulier zonder duidelijke labels kan het voor gebruikers onduidelijk zijn waar welke gegevens ingevuld moeten worden.

Gerelateerde principes