Richtlijnen voor toegankelijkheid van apps

De internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid zijn de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Deze richtlijnen gelden ook voor apps. Je kunt de huidige richtlijnen hier vinden: WCAG 2.1 (Nederlandstalig).

De richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe heeft richtlijnen. Elke richtlijn heeft succescriteria.

Er zijn drie niveau’s: A, AA en AAA. Voor elk niveau geldt dat je aan de voorgaande niveau’s moet voldoen. Om aan niveau AAA te voldoen, moet je dus aan de succescriteria van niveau A, A én AAA voldoen.

Klik op het succescriteria om te lezen hoe je er voor zorgt dat jouw app hier aan voldoet. Let op: nog niet alle succescriteria zijn door ons beschreven.

Principe 1. Waarneembaar

Het principe waarneembaar omvat richtlijnen over het toonbaar maken van informatie en componenten van de gebruikersinterface aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Niveau A:

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Niveau A:

Niveau AA:

Niveau AAA:

 • Succescriterium 1.2.6 Gebarentaal (vooraf opgenomen)
 • Succescriterium 1.2.7 Verlengde audiodescriptie (vooraf opgenomen)
 • Succescriterium 1.2.8 Media-alternatief (vooraf opgenomen)
 • Succescriterium 1.2.9 Louter-geluid (live)

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Niveau A:

 • Succescriterium 1.3.1 Info en relaties
 • Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde
 • Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau AA:

 • Succescriterium 1.3.4 Weergavestand
 • Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AAA:

 • Succescriterium 1.3.6 Identificeer het doel

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Niveau A:

 • Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur
 • Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening

Niveau AA:

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)
 • Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst
 • Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
 • Succescriterium 1.4.10 Reflow
 • Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content
 • Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand
 • Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AAA:

 • Succescriterium 1.4.6 Contrast (versterkt)
 • Succescriterium 1.4.7 Weinig of geen achtergrondgeluid
 • Succescriterium 1.4.8 Visuele weergave
 • Succescriterium 1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering)

Principe 2. Bedienbaar

Het principe bedienbaar omvat richtlijnen over het bedienbaar maken van componenten van de gebruikersinterface en navigatie.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Niveau A:

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord
 • Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval
 • Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau AAA:

 • Succescriterium 2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering)

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Niveau A:

 • Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar
 • Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau AAA:

 • Succescriterium 2.2.3 Geen timing
 • Succescriterium 2.2.4 Onderbrekingen
 • Succescriterium 2.2.5 Herauthentisering
 • Succescriterium 2.2.6 Time-outs

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Niveau A:

 • Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau AAA:

 • Succescriterium 2.3.2 Drie flitsen
 • Succescriterium 2.3.3 Animatie uit interacties

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Niveau A:

 • Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen
 • Succescriterium 2.4.2 Paginatitel
 • Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde
 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau AA:

 • Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren
 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels
 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AAA:

 • Succescriterium 2.4.8 Locatie
 • Succescriterium 2.4.9 Linkdoel (alleen link)
 • Succescriterium 2.4.10 Paragraafkoppen

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Niveau A:

 • Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren
 • Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering
 • Succescriterium 2.5.3 Label in naam
 • Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau AAA:

 • Succescriterium 2.5.5 Grootte van het aanwijsgebied
 • Succescriterium 2.5.6 Input gelijktijdige invoermechanismen

Principe 3. Begrijpelijk

Het principe begrijpelijk omvat richtlijnen over het begrijpelijk maken van informatie en de bediening van de gebruikersinterface.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Niveau A:

 • Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina
 • Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AAA:

 • Succescriterium 3.1.3 Ongebruikelijke woorden
 • Succescriterium 3.1.4 Afkortingen
 • Succescriterium 3.1.5 Leesniveau
 • Succescriterium 3.1.6 Uitspraak

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina’s voorspelbaar.

Niveau A:

 • Succescriterium 3.2.1 Bij focus
 • Succescriterium 3.2.2 Bij input

Niveau AA:

 • Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie
 • Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AAA:

 • Succescriterium 3.2.5 Verandering op verzoek

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Niveau A:

 • Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie
 • Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies

Niveau AA:

 • Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie
 • Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AAA:

 • Succescriterium 3.3.5 Hulp
 • Succescriterium 3.3.6 Foutpreventie (alle)

Principe 4. Robuust

Het principe robuust omvat richtlijnen over het voldoende robuust maken van content om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Niveau A:

 • Succescriterium 4.1.1 Parsen
 • Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau AA:

 • Succescriterium 4.1.3 Statusberichten

Implementatie

Het lezen van alle richtlijnen en succescriteria roept vast veel vragen op. De belangrijkste is waarschijnlijk: hoe zorg ik dat mijn app aan de richtlijnen voldoet?

Gaat het om een bestaande app? Met een quickscan kun je er snel achter komen hoe toegankelijk een app is. Middels een audit krijg je een volledig overzicht aan welke richtlijnen en succescriteria een app wel en niet voldoet.

Gaat het om een nieuwe app? Zorg dan dat er tijdens het volledige ontwikkelproces rekening gehouden wordt met richtlijnen, en niet pas achteraf.

Je kunt altijd contact met ons opnemen voor advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *