Voice Control: stembediening voor iOS

Met Voice Control (hierna: stembediening) is het mogelijk om acties uit te voeren via je stem. Je kunt tikken op specifieke elementen op het scherm door het bijbehorende cijfer of label uit te spreken. Er zijn honderden commando’s waardoor je je apparaat volledig kunt bedienen.

Stembediening is beschikbaar op alle apparaten met iOS 13 of nieuwer.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Stembediening aanzetten

De eerste keer dat je stembediening gebruikt moet je het op de volgende manier aanzetten:

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Stembediening
 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via Siri

 1. Activeer Siri (“Hey Siri”)
 2. Zeg: “Zet stembediening aan”

Manier 3: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar de onderkant, tik op Activeringsknop
 4. Tik op Stembediening
 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop.

Stembediening uitzetten

De snelste manier om stembediening uit te zetten is via het commando: “Turn off Voice Control”. Daarnaast kun je stembediening ook uitzetten via Siri: “Zet stembediening uit”.

Terwijl stembediening geactiveerd is het nog steeds mogelijk om via touch te navigeren. Je kunt stembediening weer uitzetten via de Instellingen app. Tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, zet de schakelaar uit.

Mocht je een snelkoppeling hebben ingesteld voor VoiceOver, dan kan je het ook via deze manier weer uitzetten.

Stembediening gebruiken

Op het moment van schrijven is het alleen nog mogelijk om commando’s in het Engels te geven.

Het handigste commando om stembediening mee te leren is: “Show me what to say”. Met dit commando wordt voor het huidige scherm getoond welke commando’s er beschikbaar zijn. Op deze manier leer je steeds meer commando’s om apps te bedienen.

Het zal vaak voorkomen dat je apps niet volledig kunt bedienen met stembediening. Je kunt dan een melding maken via ons meldpunt.

Stembediening aanpassen

Je kunt stembediening aanpassen naar jouw eigen wensen. Je kunt specifieke commando’s in- of uitschakelen en zelfs aangepaste commando’s maken.

Commando in- of uitschakelen

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’.

Selecteer vervolgens de groep waar het commando in valt, bijvoorbeeld ‘Basisnavigatie’. Selecteer vervolgens het commando, bijvoorbeeld ‘Open App Switcher’.

Nu zit je in het scherm waar je het commando via de schakelaar kan in- of uitschakelen.

Commando maken

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’, tik op ‘Maak nieuw commando aan…’

Voer volgens een zin in die je wilt gebruiken om het commando te activeren. Bijvoorbeeld: ‘Voer voornaam in’.

Tik vervolgens op ‘Taak’ en selecteer ‘Voeg tekst in’. Er verschijnt een tekstveld, in dit geval vul je hier je voornaam in.

Tik hierna op ‘Vorige’ en tot slot op ‘Bewaar’ om het commando op te slaan.

Je kunt nu je voornaam laten invoeren in tekstvelden voor ‘Voer voornaam in’ te zeggen.

Stembediening commando’s

Je kunt alle commando’s die er zijn bekijken in onderstaande tabellen.

Basisnavigatie

CommandoActie
Open App SwitcherSchakelen tussen apps
Open Control CenterOpent het bedieningspaneel
Open Notification CenterOpent het berichtencentrum
Open SpotlightOpent Spotlight
Open <app name>Opent de app met de gegeven naam
Go homeGaat naar het hoofdscherm
Go backGaat terug naar het vorige scherm
Tap <element>Tikt op het gegeven onderdeel
<item>Toont acties voor het gegeven onderdeel
Show me what to sayToont welke commando’s er beschikbaar zijn
Show commandsToont welke commando’s er bestaan
Show vocabularyToont woordenlijst
Search for <phrase>Zoekt naar de gegeven zin op je toestel
Search Web for <phrase>Zoekt naar de gegeven zin op websites
Go to sleepZet stembediening tijdelijk uit
Wake upZet stembediening weer aan
Repeat <count> timesHerhaalt het vorige commando het gegeven aantal keren
Make this speakableOpent het maak nieuwe commando scherm
Start recording commandsBegint met het opnemen van een commando
Stop recording commandsStopt met het opnemen van een commando
Overzicht van commando’s voor basisnavigatie via stembediening

Overlays

CommandoActie
Show numbersToont nummers bij alle actiegerichte elementen
Show numbers continuouslyToont nummers bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn
Hide numbersVerbergt nummers bij alle elementen
Show namesToont labels bij alle actiegerichte elementen
Show names continuouslyToont labels bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn
Hide namesVerbergt labels bij alle elementen
Show gridToont een genummerd raster op het scherm
Show grid with <count> columnsToont een raster met het gewenste aantal kolommen
Show grid with <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal rijen
Show grid with <count> columns and <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen
Show grid continuouslyToont een raster, tot elk deel verborgen is
Show grid continuously with <count> columnsToont een raster met het gewenste aantal kolommen, tot elke kolom verborgen is
Show grid continuously with <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal rijen, tot elke rij verborgen is
Show grid continuously with <count> columns and <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen, tot ze elk deel verborgen is
Hide gridVerbergt het raster
Tap <number>Tik op het onderdeel met het gegeven nummer
Choose <number>Selecteert het onderdeel met het gegeven nummer
<number>Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer
Show actions for <item>Toont de beschikbare acties voor het gegeven onderdeel
Show actions for <number>Toont de beschikbare acties voor het gegeven nummer
Overzicht van commando’s voor overlays via stembediening

Basisgebaren

CommandoActie
Scroll downScrolt de pagina een stukje naar beneden
Scroll upScrolt de pagina een stukje omhoog
Scroll to bottomScrolt naar de onderkant van de pagina
Scroll to topScrolt naar de bovenkant van de pagina
Scroll leftScrolt een stukje naar links
Scroll rightScrolt een stukje naar rechts
Scroll to left edgeScrolt naar de linker zijkant
Scroll to right edgeScrolt naar de rechter zijkant
Zoom inZoomt in op de pagina
Zoom in <item>Zoomt in richting het gegeven onderdeel
Zoom in <number>Zoomt in richting het gegeven nummer
Zoom outZoomt uit op de pagina
Zoom out <item>Zoomt uit richting het gegeven onderdeel
Zoom out <number>Zoomt uit richting het gegeven nummer
Decrement <item>Verlaagt het gewenste onderdeel met één
Decrement <item> by <count>Verlaagt het gewenste onderdeel met het gegeven aantal
Decrement <number>Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met één
Decrement <number> by <count>Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal
Increment <item>Verhoogt het gegeven onderdeel met één
Increment <item> by <count>Verhoogt het gegeven onderdeel met het gegeven aantal
Increment <number>Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met één
Increment <number> by <count>Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal
Single tapTikt één keer op het scherm
Double tapTikt dubbel keer op het scherm
Double tap <item>Tikt dubbel op het gegeven onderdeel
Double tap <number>Tikt dubbel op het onderdeel met het gegeven nummer
Long pressDrukt lang op het scherm
Long press <item>Drukt lang op het gegeven onderdeel
Long press <number>Drukt lang op het onderdeel met het gegeven nummer
Pan downScrolt langzaam een stukje naar beneden
Pan down <item>Scrolt langzaam naar beneden richting het gegeven onderdeel
Pan down <number>Scrolt langzaam naar beneden richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan upScrolt langzaam een stukje omhoog
Pan up <item>Scrolt langzaam omhoog richting het gegeven onderdeel
Pan up <number>Scrolt langzaam omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan leftScrolt langzaam naar links
Pan left <item>Scrolt langzaam naar links richting het gegeven onderdeel
Pan left <number>Scrolt langaam naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan rightScrolt langzaam naar rechts
Pan right <item>Scrolt langzaam naar rechts richting het gegeven onderdeel
Pan right <number>Scrolt langzaam naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer
Rotate leftDraait naar links op het scherm
Rotate left <item>Draait naar links op het gegeven onderdeel
Rotate left <number>Draait naar links op het onderdeel met het gegeven nummer
Rotate rightDraait naar rechts op het scherm
Rotate right <item>Draait naar rechts op het gegeven onderdeel
Rotate right <number>Draait naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe downVeegt naar beneden op het scherm
Swipe down <item>Veegt naar beneden op het gegeven onderdeel
Swipe down <number>Veegt naar beneden op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe upVeegt omhoog op het scherm
Swipe up <item>Veegt omhoog op het gegeven onderdeel
Swipe up <number>Veegt omhoog op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe leftVeegt naar links op het scherm
Swipe left <item>Veegt naar links op het gegeven onderdeel
Swipe left <number>Veegt naar links op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe rightVeegt naar rechts op het scherm
Swipe right <item>Veegt naar rechts op het gegeven onderdeel
Swipe right <number>Veegt naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger tapTikt met twee vingers op het scherm
Two finger tap <item>Tikt met twee vingers op het gegeven onderdeel
Two finger tap <number>Tikt met twee vingers op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger double tapTikt met twee vingers dubbel op het scherm
Two finger double tap <item>Tikt met twee vingers dubbel op het gegeven onderdeel
Two finger double tap <number>Tikt met twee vingers dubbel op onderdeel met gegeven nummer
Two finger long pressDrukt met twee vingers lang op het scherm
Two finger long press <item>Drukt met twee vingers lang op het gegeven onderdeel
Two finger long press <number>Drukt met twee vingers lang op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan downScrolt langzaam met twee vingers naar beneden op het scherm
Two finger pan down <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar beneden richting het gegeven onderdeel
Two finger pan down <number>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan upScrolt langzaam met twee vingers omhoog op het scherm
Two finger pan up <item>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het gegeven onderdeel
Two finger pan up <number>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan leftScrolt langzaam met twee vingers naar links op het scherm
Two finger pan left <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het gegeven onderdeel
Two finger pan left <number>Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan rightScrolt langzaam met twee vingers naar rechts op het scherm
Two finger pan right <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het gegeven onderdeel
Two finger pan right <number>Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe downVeegt naar beneden met twee vingers op het scherm
Two finger swipe down <item>Veegt naar beneden met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe down <number>Veegt naar beneden met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe upVeegt met twee vingers omhoog op het scherm
Two finger swipe up <item>Veegt omhoog met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe up <number>Veegt omhoog met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe leftVeegt met twee vingers naar links op het scherm
Two finger swipe left <item>Veegt naar links met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe left <number>Veegt naar links met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe rightVeegt met twee vingers naar rechts op het scherm
Two finger swipe right <item>Veegt naar rechts met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe right <number>Veegt naar rechts met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Overzicht van commando’s voor basisgebaren via stembediening

Geavanceerde gebaren

CommandoActie
Drag from <number> to <number>Sleept het onderdeel met het gegeven nummer naar het onderdeel met het gegeven nummer
Start drag <item>Begint te slepen met het gegeven onderdeel
Start drag <number>Begint te slepen met het onderdeel met het gegeven nummer
Drop <item>Laat het gegeven onderdeel vallen
Drop <number>Laat het onderdeel met het gegeven nummer vallen
Tap and hold <item>Tikt op het gewenste onderdeel en houdt vast
Tap and hold <number>Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer en houdt vast
3D Touch <item>Activeert 3D touch op het gegeven onderdeel
3D Touch <number>Activeert 3D-touch op het onderdeel met het gegeven nummer
Cancel gestureAnnuleert het huidige gebaar
Overzicht van commando’s voor geavanceerde gebaren via stembediening

Dicteren

CommandoActie
<phrase>Typt de gewenste zin in
<phrase> emojiVoegt de gewenste emoji in
Type <phrase>Typt de gewenste zin in
Insert dateVoegt de huidige datum in
Enter thatVoegt een enter in
Overzicht van commando’s voor dicteren via stembediening

Tekstnavigatie

CommandoActie
Move downVerplaatst de cursor een regel omlaag
Move upVerplaatst de cursor een regel omhoog
Move leftVerplaatst de cursor een regel naar links
Move rightVerplaatst de cursor een regel naar rechts
Move to beginningVerplaatst de cursor naar het begin van de tekst
Move to endVerplaatst de cursor naar het eind van de tekst
Move to beginning of wordVerplaatst de cursor naar het begin van het huidige woord
Move to end of wordVerplaatst de cursor naar het eind van het huidige woord
Move to beginning of sentenceVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige zin
Move to end of sentenceVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige zin
Move to beginning of paragraphVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige alinea
Move to end of paragraphVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige alinea
Move to beginning of lineVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige regel
Move to end of lineVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige regel
Move to beginning of selectionVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige selectie
Move to end of selectionVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige selectie
Move forward <count> charactersVerplaatst de cursor het gegeven aantal tekens vooruit
Move back <count> charactersVerplaatst de cursor het gegeven aantal tekens achteruit
Move forward <count> wordsVerplaatst de cursor het gegeven aantal woorden vooruit
Move back <count> wordsVerplaatst de cursor het gegeven aantal woorden achteruit
Move forward <count> sentencesVerplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen vooruit
Move back <count> sentencesVerplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen achteruit
Move forward <count> paragraphsVerplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s vooruit
Move back <count> paragraphsVerplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s achteruit
Move forward <count> linesVerplaatst de cursor het gegeven aantal regels vooruit
Move back <count> linesVerplaatst de cursor het gegeven aantal regels achteruit
Move before <phrase>Verplaatst de cursor vóór de gekozen zin
Move after <phrase>Verplaatst de cursor achter de gekozen zin
Overzicht van commando’s voor tekstnavigatie via stembediening

Tekstselectie

CommandoActie
Select allSelecteert alle tekst
Select <phrase>Selecteert de gewenste zin
Select <phrase> through <phrase>Selecteert alle tekst tussen de gegeven zin
Select <phrase> emojiSelecteert de gewenste emoji
Select previousSelecteert de vorige zin
Select nextSelecteert de volgende zin
Select characterSelecteert huidig karakter
Select previous characterSelecteert vorige karakter
Select next characterSelecteert volgend teken
Select wordSelecteert huidig woord
Select previous wordSelecteert vorig woord
Select next wordSelecteert volgend woord
Select sentenceSelecteert huidige zin
Select previous sentenceSelecteert vorige zin
Select next sentenceSelecteert volgende zin
Select paragraphSelecteert huidige alinea
Select previous paragraphSelecteert vorige alinea
Select next sentenceSelecteert volgende alinea
Select lineSelecteert huidige regel
Select previous lineSelecteert vorige regel
Select next lineSelecteert volgende regel
Select previous <count> charactersSelecteert het gekozen aantal vorige tekens
Select next <count> charactersSelecteert het gekozen aantal volgende tekens
Select previous <count> wordsSelecteert het gekozen aantal vorige woorden
Select next <count> wordsSelecteert het gekozen aantal volgende woorden
Select previous <count> sentencesSelecteert het gekozen aantal vorige zinnen
Select next <count> sentencesSelecteert het gekozen aantal volgende zinnen
Select previous <count> paragraphsSelecteert het gekozen aantal vorige alinea’s
Select next <count> paragraphsSelecteert het gekozen aantal volgende alinea’s
Select previous <count> linesSelecteert het gekozen aantal vorige regels
Select next <count> linesSelecteert het gekozen aantal volgende regels
Extend selection <count> charactersBreidt de selectie uit met het gekozen aantal tekens
Extend selection back <count> charactersVermindert de selectie met het gekozen aantal tekens
Extend selection <count> wordsBreidt de selectie uit met het gekozen aantal woorden
Extend selection back <count> wordsVermindert de selectie met het gekozen aantal woorden
Extend selection <count> sentencesBreidt de selectie uit met het gekozen aantal zinnen
Extend selection back <count> sentencesVermindert de selectie met het gekozen aantal zinnen
Extend selection <count> paragraphsBreidt de selectie uit met het gekozen aantal alinea’s
Extend selection back <count> paragraphsVermindert de selectie met het gekozen aantal alinea’s
Extend selection <count> linesBreidt de selectie uit met het gekozen aantal regels
Extend selection back <count> linesVermindert de selectie met het gekozen aantal regels
Deselect thatHeft de huidige selectie op
Overzicht van commando’s voor tekstselectie via stembediening

Tekstbewerking

CommandoActie
Replace <phrase> with <phrase>Vervangt de gegeven zin door de gegeven zin
Insert <phrase> before <phrase>Voegt de gegeven zin in vóór de gegeven zin
Insert <phrase> after <phrase>Voegt de gegeven zin in na de gegeven zin
Correct thatCorrigeert de huidige selectie
Correct <phrase>Corrigeert de geselecteerde zin
Undo thatMaakt de laatste actie ongedaan
Redo thatHerhaalt de laatste actie ongedaan maken
Cut thatKnipt de huidige selectie
Copy thatKopieert de huidige selectie
Paste thatPlakt de inhoud van het klembord
Capitalize thatLaat de huidige selectie met een hoofdletter beginnen
Capitalize <phrase>Laat de gegeven zin met een hoofdletter beginnen
Lowercase thatMaakt kleine letters van de huidige selectie
Lowercase <phrase>Maakt kleine letters van de gegeven zin
Uppercase thatMaakt hoofdletters van de huidige selectie
Uppercase <phrase>Maakt hoofdletters van de gegeven zin
Bold thatMaakt de huidige selcetie dikgedrukt
Bold <phrase>Maakt de gegeven zin dik gedrukt
Italicize thatMaakt de huidige selectie cursief
Italicize <phrase>Maakt de gegeven zin cursief
Underline thatOnderstreept de huidige selectie
Underline <phrase>Onderstreept de gegeven zin
Overzicht van commando’s voor tekstbewerking via stembediening

Tekstverwijdering

CommandoActie
Delete thatVerwijdert de huidige selectie
Delete allVerwijdert alle tekst
Delete <phrase>Verwijdert de gegeven zin
Delete characterVerwijdert het huidige teken
Delete previous characterVerwijdert het vorige teken
Delete next characterVerwijdert het volgende teken
Delete wordVerwijdert het huidige woord
Delete previous wordVerwijdert het vorige woord
Delete next wordVerwijdert het volgende woord
Delete sentenceVerwijdert de huidige zin
Delete previous sentenceVerwijdert de vorige zin
Delete next sentenceVerwijdert de volgende zin
Delete paragraphVerwijdert de huidige alinea
Delete previous paragraphVerwijdert de vorige alinea
Delete next sentenceVerwijdert de volgende alinea
Delete lineVerwijdert de huidige regel
Delete previous lineVerwijdert de vorige regel
Delete next lineVerwijdert de volgende regel
Delete previous <count> charactersVerwijdert het eerdere aantal tekens
Delete next <count> charactersVerwijdert het volgende aantal tekens
Delete previous <count> wordsVerwijdert het eerdere aantal woorden
Delete next <count> wordsVerwijdert het volgende aantal woorden
Delete previous <count> sentencesVerwijdert het eerdere aantal zinnen
Delete next <count> sentencesVerwijdert het volgende aantal zinnen
Delete previous <count> paragraphsVerwijdert het eerdere aantal alinea’s
Delete next <count> paragraphsVerwijdert het volgende aantal alinea’s
Delete previous <count> linesVerwijdert het eerdere aantal regels
Delete next <count> linesVerwijdert het volgende aantal tekens
Overzicht van commando’s voor tekstverwijdering via stembediening

Apparaat

CommandoActie
Turn down volumeZet het volume een tandje lager
Turn up volumeZet het volume een tandje hoger
Mute soundDempt het geluid
Unmute soundHeft het dempen van geluid op
Rotate to landscapeDraait naar de liggende stand, indien mogelijk
Rotate to portraitDraait naar de staande stand, indien mogelijk
Lock screenVergrendelt het toestel
Make emergency callMaakt een noodoproep
Shake deviceSchudt het apparaat
Triple press home buttonDrukt driemaal op de startknop, indien beschikbaar
Triple press side buttonDrukt driemaal op de zijknop, indien beschikbaar
Take screenshotMaakt een screenshot van het huidige scherm
Reboot deviceStart het toestel opnieuw op
Overzicht van commando’s voor je apparaat via stembediening

Toegankelijkheid

CommandoActie
Turn off Voice ControlSchakelt ‘Voice Control’ uit
Turn on AssistiveTouchSchakelt ‘AssistiveTouch’ in
Turn off AssistiveTouchSchakelt ‘AssistiveTouch’ it
Turn on Classic Invert ColorsSchakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ in
Turn off Classic Invert ColorsSchakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ uit
Turn on Smart Invert ColorsSchakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ in
Turn off Smart Invert ColorsSchakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ uit
Turn on Color FiltersSchakelt ‘Kleurfilters’ in
Turn off Color FiltersSchakelt ‘Kleurfilters’ in
Turn on Reduce White PointSchakelt ‘Verminder witpunt’ in
Turn off Reduce White PointSchakelt ‘Verminder witpunt’ in
Turn on Switch ControlSchakelt ‘Schakelbediening’ in
Turn off Switch ControlSchakelt ‘Schakelbediening’ uit
Turn on VoiceOverSchakelt VoiceOver in
Turn off VoiceOverSchakelt VoiceOver uit
Turn on ZoomSchakelt ‘Zoomen’ in
Turn off ZoomSchakelt ‘Zoomen’ uit
Turn on VoiceOverSchakelt ‘VoiceOver’ in
Turn off VoiceOverSchakelt ‘VoiceOver’ uit
Turn on Full Keyboard AccessSchakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ in
Turn off Full Keyboard AccessSchakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ uit
Overzicht van commando’s voor toegankelijkheid via stembediening

Stembediening handleidingen

Wil je nog meer leren over stembediening? Apple heeft diverse handleidingen geschreven: