Voice Access: stembediening voor Android

Door Voice Access te activeren is het mogelijk om je Android toestel via spraak te bedienen. Dit is voornamelijk handig voor gebruikers die moeite hebben met het gebruiken van het touchscreen.

Voice Access is beschikbaar voor alle toestellen met Android versie 5.0 of hoger.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Voice Access installeren

Voordat je Voice Access kunt installeren moet je eerst aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 1. Je toestel moet Android 5.0 of hoger hebben
 2. De Google app moet geïnstalleerd zijn

Daarnaast zijn de volgende drie zaken aangeraden:

 1. Stel “Ok Google” detectie in vanaf elk scherm:
  • Open de Google-app, tik rechtsonder op ‘Meer’, dan op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Spraakinstellingen’. Tik vervolgens op ‘Voice Match’ en schakel ‘Ok Google’ in.
 2. Controleer of je een taal voor offline gebruik hebt gedownload:
  1. Ga terug naar het vorige scherm en klik op ‘Offline spraakherkenning’. Download de gewenste talen.
 3. Gebruik de Pixel Launcher. Download de app hier.

Installeer tot slot de Voice Access app.

Voice Access aanzetten

Nadat je Voice Access hebt geïnstalleerd, kun je het de eerste keer alleen op manier 1 aanzetten.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Voice Access, te vinden onder het kopje ‘Gedownloade services’
 4. Zet de schakelaar aan

Zet vervolgens bij de Voice Access instellingen de ‘Time out after no speech’ schakelaar uit.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Sneltoets via volumeknop
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Service van sneltoets
 6. Tik op TalkBack
 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Voice Access uitzetten

Door “Stop listening” of “Thanks, Google” te zeggen schakel je Voice Access uit.

Je kunt Voice Access ook via de instellingen uit zetten. Daarnaast kun je proberen om beide volume knoppen lang ingedrukt te houden. Op deze manier kun je Voice Access via een snelkoppeling uitschakelen.

Voice Access commando’s

Nadat je Voice Access aanzet, verschijnen er op het scherm nummers naast alle elementen waar je acties mee kunt uitvoeren.

Zie je bijvoorbeeld het nummer 7 naast een knop ‘Opslaan’, kun je op de volgende manieren acties uitvoeren:

 • 7
 • Save
 • Click 7
 • Click Save

Het zal vaak voorkomen dat je apps niet volledig kunt bedienen met stembediening. Je kunt dan een melding maken via ons meldpunt.

In sommige apps is het makkelijker om met een raster te navigeren dan door op specifieke elementen te klikken. Een raster is ook handig als het element waar je op wilt klikken geen nummer heeft.

 • Zeg “Show grid” om rasterselectie te starten.
 • Zeg “More squares” of “Less squares” om het raster groter of kleiner te maken.
 • Om te communiceren met het raster, zeg je een nummer of gebruik je commando’s. Bijvoorbeeld: “Tap 3” of “Long press 3”.
 • Zeg “Hide grid” om het raster weer te verbergen.

Navigatie

Met deze commando’s kun je navigeren.

CommandoActie
Open <app>Opent de gegeven app
Go backDrukt op de terugknop
Go homeDrukt op de thuisknop
Show notificationsToont je notificaties
Show Quick SettingsToont het snelle instellingen menu
Show recent appsToont je recente apps
Overzicht van algemene commando’s via Voice Access

Hulp vragen

Met deze commando’s krijg je hulp bij het gebruiken van Voice Access.

CommandoActie
What can I say?Toont welke commando’s je allemaal kunt zeggen
Show all commandsToont alle commando’s die er zijn
Open tutorialOpent de handleiding om Voice Access te leren
Hide numbersVerbergt de nummers op het scherm
Show numbersToont nummers op het scherm
What is <number>?Legt uit wat type het element met het gegeven nummer is
Stop Voice AccessStopt Voice Access
Send feedbackOpent een scherm om feedback over Voice Access te sturen
Overzicht van commando’s om hulp te vragen via Voice Access

Instellingen aanpassen

Met deze commando’s kun je instellingen aanpassen. Zet bijvoorbeeld Wi-Fi of Bluetooth aan of uit en verander het niveau van het volume.

CommandoActie
Turn <on/off> <setting>De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Turn on Wi-Fi” zet Wi-Fi uit.
Turn <up/down> volumeZet het volume hoger of lager
Turn <media/alarm/phone> volume <up/down>Het volume van het gegeven onderdeel wordt hoger of lager gezet.

Bijvoorbeeld: “Turn media volume up” zet volume hoger.
MuteZet het geluid uit
SilenceZet het geluid op stil
UnmuteZet het geluid weer aan
<Mute/unmute> <media/alarm/phone> volumeZet het volume aan of uit van het gegeven onderdeel.

Bijvoorbeeld: “Mute phone volume” zet het volume uit.
Turn device offSchakelt je toestel uit
Overzicht van commando’s om instellingen aan te passen via Voice Access

Assistent

Commandos’ die je normaal gesproken na “Ok Google” zegt, werken nog steeds. Bijvoorbeeld:

CommandoActie
Set timer for <time>Start een timer voor de gegeven tijd
Turn on flashlightZet de flitser van je toestel aan
When was the Empire State Building built?Beantwoord wanneer de Empire State Building is gebouwd
Who created Google?Beantwoord wie Google heeft opgericht
Overzicht van commando’s voor de assistent via Voice Access

Gebaren

Gebruik deze commando’s om te tikken, scrollen en andere gebaren te gebruiken via je stem.

Aanraken

CommandoActie
Touch <element>Raakt het gegeven element aan
<element>Raakt het gegeven element aan
Long-press <element>Raakt het gegeven element lang aan
Switch <on/off> <setting>De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Switch off airplane mode” om de vliegtuigmodus uit te zetten.
Expand <element>Klapt het gegeven element uit
Collapse <element>Klapt het gegeven element in
Overzicht van commando’s om aan te raken via Voice Access

Vegen

CommandoActie
Scroll <left/right/up/down>Scrolt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll left”, de pagina scrolt naar links.
Scroll to <top/bottom>Scroll helemaal naar boven of onder.

Bijvoorbeeld: “Scroll to top”, de pagina scrolt helemaal naar boven.
Swipe <forwards/backwards>Veegt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll forwards”, veegt naar voren
Overzicht van commando’s om te vegen via Voice Access

Vergrootglas

Met deze commando’s kun je zoomen of vergrootten zodat je het scherm beter kunt lezen.

Let op: je hebt Android 7.0 of nieuwer nodig om onderstaande commando’s te gebruiken.

CommandoActie
Start magnificationStart vergroting
Start zoomingStart met zoomen
MagnifyVergroot
EnhanceVerbetert
Zoom inZoomt in
Zoom outZoomt uit
Pan <left/right/up/down>Pant naar de gegeven richting
Move <left/right/up/down>Beweegt naar gegeven richting
Go <left/right/up/down>Gaat naar gegeven richting
Stop magnificationStopt vergroting
Stop zoomingStopt met zoomen
Cancel zoomingAnnuleert het zoomen
Overzicht van commando’s om het vergrootglas te gebruiken via Voice Access

Tekstbewerking

Gebruik deze commando’s om tekst met je stem te typen, bewerken en opmaken. Er wordt blauwe rand rond bewerkbare tekstvelden getoond om aan te geven dat je kunt beginnen met typen en bewerken. Zeg het nummer naast het tekstveld indien de blauwe rand niet rond het tekstveld verschijnt.

Typen

CommandoActie
Type <word/phrase>Voegt de gegeven tekst in
<word/phrase>Voegt de gegeven tekst in
UndoMaakt de vorige actie ongedaan
RedoDoet de actie opnieuw
Insert <word/phrase> <before/after/between> <word/phrase>De gegeven tekst wordt voor, achter of tussen de gegeven tekst geplaatst.

Bijvoorbeeld: “Insert ‘Thank you’ before ‘Kind Regards'”, plaatst ‘Thank you’ voor ‘Kind Regards’.
Format emailMet dit commando wordt tekst in de buurt opgemaakt als e-mailadres.

Bijvoorbeeld: “info at appt dot nl” wordt opgemaakt als “info@appt.nl”
Overzicht van commando’s om tekst in te typen via Voice Access

Vervangen

CommandoActie
Replace <word/phrase> with <word/phrase>Vervangt de gegeven tekst door de gewenste tekst
Replace everything between <word/phrase> and <word/phrase> with <word/phrase>Vervangt alles tussen de gegeven twee teksten met de gewenste tekst
Capitalize <word/phrase>Laat de gegeven tekst met een hoofdletter beginnen
Uppercase <word/phrase>Zet de gegeven tekst om naar hoofdletters
Lowercase <word/phrase>Zet de gegeven tekst om naar kleine letters
Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Verwijderen

CommandoActie
DeleteVerwijdert de tekst
Delete allVerwijdert alles
Delete <word/phrase>Verwijdert de gegeven tekst
Delete to the beginningVerwijdert alles tot aan het begin
Delete to the endVerwijdert alles tot aan het einde
Delete selected textVerwijdert de geselecteerde tekst
Delete from <word/phrase> to <word/phrase>Verwijdert alle tussenliggende tekst tussen de gegeven twee teksten
Delete <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verwijdert het gegeven aantal van het gegeven type tekst
Delete the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verwijdert het vorige of volgende gegeven aantal van het gegeven type tekst
Overzicht van commando’s om tekst te verwijderen via Voice Access

Verplaatsen

CommandoActie
Go to the beginningVerplaatst de cursor naar het begin van de tekst
Go to the endVerplaatst de cursor naar het eind van de tekst
Move <before/after> <word/phrase>Verplaatst de cursor voor of achter de gegeven tekst.

Bijvoorbeeld: “Move after thank you.”, verplaatste de cursor achter ‘thank you’.
Move between <word/phrase> and <word/phrase>Verplaatst de cursor tussen de twee gegeven teksten.

Bijvoorbeeld: “Move between ‘you’ and ‘me'”, verplaatst de cursor tussen ‘you’ en ‘me’.
<Right/Left> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verplaatst de cursor het gegeven aantal tekstelementen naar links of rechts.

Bijvoorbeeld: “Left 3 characters”, verplaatst de cursor drie karakters naar links.
Overzicht van commando’s om tekst te verplaatsen via Voice Access

Selecteren

CommandoActie
Select all textSelecteert alle tekst
Unselect all textMaakt de selectie van alle tekst ongedaan
Select to the beginningSelecteert tot het begin
Select to the endSelecteert tot het eind
Select <word/phrase>Selecteert de gegeven tekst
Select from <word/phrase> to <word/phrase>Selecteert van de gegeven tekst tot de gegeven tekst
Select <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Selecteert het gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select 5 sentences”, selecteert vijf zinnen.
Select the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Selecteert het volgende of vorige gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select the previous 6 paragraphs”, selecteert de vorige zes paragrafen.
Overzicht van commando’s om tekst te selecteren via Voice Access

Acties

CommandoActie
CutKnipt de tekst
CopyKopieert de tekst
PastePlakt de tekst
Overzicht van commando’s om acties op tekst uit te voeren via Voice Access

Toetsenbord

CommandoActie
Show keyboardToont het toetsenbord
Hide keyboardVerbergt het toetsenbord
Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Voice Access handleidingen

Wil je nog meer leren over Voice Access? Google heeft diverse handleidingen geschreven: