Toegankelijkheidsprincipes voor apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van de toegankelijkheid van apps zijn waarneembaarheid, bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid. In dit artikel lees je meer over deze principes.

Waarneembaarheid

De richtlijnen in deze categorie richten zich op of gebruikers met o.a. visuele- of gehoorbeperkingen de content in de app kunnen consumeren.

 • Bied tekst alternatieven voor niet tekstuele content zoals afbeeldingen en video.
 • Bied ondertiteling voor videocontent.
 • Zorg ervoor dat content in verschillende manieren getoond kan worden. Dus dat je tekst kunt vergroten of van lettertype kunt veranderen.
 • Maak het zo makkelijk mogelijk voor gebruikers om jouw app te zien en te horen.

Klik hier om meer te leren over waarneembaarheid

Bedienbaarheid

De richtlijnen in deze categorie richten zich vooral of de gebruikers in staat zijn de app te gebruiken. Kunnen alle gebruikers alle functionaliteiten gebruiken?

 • Zorg dat alle functionaliteiten met stem of schakelbediening mogelijk zijn.
 • Bied gebruikers voldoende tijd om de content te lezen en te gebruiken.
 • Gebruik geen speciale effecten die beroertes kunnen veroorzaken.
 • Ondersteun gebruikers om de juiste plek in de app te bereiken.

Klik hier om meer te leren over bedienbaarheid

Begrijpelijkheid

De richtlijnen in deze categorie richten zich vooral op het feit of de app te begrijpen is voor de gebruiker. Is de informatie voor de gebruiker te snappen?

 • Maak de tekst begrijpelijk en leesbaar.
 • Zorg dat de app werkt op een voorspelbare eenvoudige manier.
 • Help gebruikers om fouten te voorkomen. Corrigeer eventuele fouten.

Klik hier om meer te leren over begrijpelijkheid

Robuustheid

De richtlijnen in deze categorie richten zich vooral op het feit of de app is ontwikkeld volgens de standaarden en dat het werk op alle toepasbare technologieen.

 • Zorg dat de app werkt op alle versies van de besturingsystemen en op alle mobile apparaten zoals tablets & telefoon.
 • Zorg dat alle functionaliteiten op alle besturingsystemen werken.
 • Zorg dat alle plug-ins op een toegankelijke manier beschikbaar zijn
 • Zorg dat de applicatie de optie heeft om alternatieve inputs zoals keyboard or voice commands te gebruiken.

Klik hier om meer te leren over robuustheid

Robuustheid van apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van een toegankelijke app zijn:

 1. Waarneembaarheid (visueel en gehoorbeperking)
 2. Bedienbaarheid (fysieke beperking en spraakbeperking)
 3. Begrijpelijkheid (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
 4. Robuustheid

In dit artikel leer je meer over de robuustheid van apps.

Voorbeelden robuustheid apps:

Het kan zijn dat onderdelen van de app niet robuust genoeg zijn waardoor een deel van de gebruikers de app niet volledig kan gebruiken:

 • De app werkt niet op alle versies van de besturingsystemen. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet volledig gebruikt worden.
 • Door afwijkende schermgroote is de app niet op alle mobiele apparaten zoals tablets & telefoons te gebruiken. Juist mensen die slechtziend zijn gebruiken tablets om de leesbaarheid te vergroten.
 • Sommige mensen gebruiken een verouderde versie van het besturingsysteem. Het kan zijn dat ze hierdoor niet alle functionaliteiten kunnen gebruiken.
 • Sommige plug-ins zijn niet op een toegankelijke manier beschikbaar waardoor deze niet gebruikt kunnen worden door alle gebruikers.
 • Het kan dat in de applicatie de optie van alternatieve inputs zoals keyboard or voice commands niet te gebruiken is. Hierdoor kan een deel van de gebruikers deze velden niet invullen. Het gebruik van essentiele functies van de app is dan niet mogelijk.

Lees meer over de andere principes van een toegankelijke app: waarneembaarheid, bedienbaarheid en begrijpelijkheid.

Robuustheid - Foto met gebruiker met telefoon in de hand.

Begrijpelijkheid van apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van een toegankelijke app zijn:

 1. Waarneembaarheid (visueel en gehoorbeperking)
 2. Bedienbaarheid (fysieke beperking en spraakbeperking)
 3. Begrijpelijkheid (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
 4. Robuustheid

In dit artikel leer je meer over de begrijpelijkheid van apps.

Voorbeelden begrijpelijkheid apps:

Het kan zijn dat onderdelen van de app niet begrijpelijk genoeg zijn waardoor een deel van de gebruikers de app moeilijk kan gebruiken.

 • Als bijvoorbeeld het menu op iedere pagina een andere volgorde heeft is het voor gebruikers lastig de app te leren gebruiken.
 • In het geval dat er fouten zijn bij het invullen van een formulier. Bijvoorbeeld een foutmelding omdat een invoerveld vergeten is. Is het belangrijk dat deze foutmelding begrijpelijk zichtbaar wordt gemaakt zodat de gebruiker zijn invoer kan aanpassen.
 • Indien er meerdere talen door elkaar gebruikt worden is het lastig voor de schermlezer om de tekst correct op te lezen.
 • Indien er veel afkortingen, jargon of moeilijke woorden worden gebruikt die niet zijn uitgelegd is het extra moeilijk om de app te gebruiken.

Lees meer over de andere principes van een toegankelijke app: waarneembaarheid, bedienbaarheid en robuustheid.

Begrijpelijkhied - gebruiker met telefoon in de hand

Bedienbaarheid van apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van een toegankelijke app zijn:

 1. Waarneembaarheid (visueel en gehoorbeperking)
 2. Bedienbaarheid (fysieke beperking en spraakbeperking)
 3. Begrijpelijkheid (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
 4. Robuustheid

In dit artikel leer je meer over de bedienbaarheid van apps.

Voorbeelden bedienbaarheid apps:

 • Een navigatiemenu die een submenu kan uitklappen door eroverheen te hoveren met de muis. Indien dit zelfde menu niet uitklapt door de voice command opties is de app niet te gebruiken door een deel van de gebruikers.
 • Indien een knop of link niet door schakelbediening geactiveerd kan worden zorgt ervoor dat de gebruiker dit niet kan gebruiken.
 • Indien in een dropdownmenu meerdere opties mogelijk zijn moet dit ook met de toegankelijkheidshulpmiddelen ingevoerd kunnen worden.

Lees meer over de andere principes van een toegankelijke app: waarneembaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid.

Bedienbaarheid - foto met telefoon in de hand.

Waarneembaarheid van apps

Helaas zijn niet alle apps toegankelijk voor alle gebruikers. De vier principes van een toegankelijke app zijn:

 1. Waarneembaarheid (visueel en gehoorbeperking)
 2. Bedienbaarheid (fysieke beperking en spraakbeperking)
 3. Begrijpelijkheid (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
 4. Robuustheid

In dit artikel leer je meer over de waarneembaarheid van apps.

Voorbeelden waarneembaarheid apps:

Het kan zijn dat onderdelen van de app niet goed waarneembaar zijn voor een deel van de doelgroep:

 • Bij een uitlegvideo wordt geen ondertiteling gebruikt waardoor gebruikers die doof zijn de uitleg niet kunnen volgen.
 • Invulformulieren die meerdere invoervelden hebben waarbij de invoervelden geen goede labels hebben waardoor een gebruiker niet weet waar hij welke gegevens moet invoeren.
 • Informatie wordt aangeboden met minimaal contrast waardoor een knop niet of onvoldoende zichtbaar is voor een visueel beperkte gebruiker. Hij/zij zal moeite hebben met het gebruik van de app.
 • Een afbeelding of grafiek met informatie zonder alt tekst waar vanuit de content wordt verwezen. Zonder omschrijving kunnen mensen de informatie in de grafiek niet waarnemen.
 • Vanuit de app wordt informatie getoond in een PDF-bestand. Helaas zijn veel PDF’s niet niet goed te lezen met een schermlezer.

Lees meer over de andere principes van een toegankelijke app: bedienbaarheid, begrijpelijkheid en robuustheid.

Waarneembaarheid. Het scherm is niet goed te zien.