Hulpmiddelen om apps te gebruiken

Ben je benieuwd welke hulpmiddelen er bestaan om apps te gebruiken? Dan ben je hier op de juiste plek. De meest gebruikte manieren van alternatieve interactie zijn de schermlezer, stembediening en schakelbediening.

Schermlezer

Een schermlezer leest voor wat er op het scherm te zien is. Door middel van gebaren kun je door apps heen navigeren en handelingen uitvoeren.

Lees meer over de schermlezer

Stembediening

Met stembediening is het mogelijk om apps volledig te bedienen via je stem. Je kunt acties uitvoeren op het scherm via een raster voorzien van labels of nummers.

Lees meer over stembediening

Schakelbediening

Er zijn ‘interne’ en ‘externe’ schakelaars om je toestel mee te bedienen. Met deze schakelaars kun je acties uitvoeren op je toestel.

Lees meer over schakelbediening

Hoe zet je schakelbediening aan op iOS?

Je kunt schakelbediening op twee manieren inschakelen.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Schakelbediening
 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar beneden, tik op Activeringsknop
 4. Tik op Schakelbediening
 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop

Het is niet mogelijk om schakelbediening via Siri aan te zetten.

Hoe zet je ‘Toegang via schakelaar’ aan op Android?

Je kunt Toegang via schakelaar op twee manieren aanzetten. De eerste keer kun je alleen manier 1 gebruiken.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Toestaan in het dialoogvenster

Je kunt je toestel nu bedienen via de door jou ingestelde methode!

Mocht je nog geen schakelaars hebben toegevoegd, dan start de ‘Instelgids voor Toegang via schakelaar’ automatisch.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Sneltoets via volumeknop
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Service van sneltoets
 6. Tik op Toegang via schakelaar
 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Schakelbediening voor iOS

Met schakelbediening kun je schakelaars gebruiken om je toestel te bedienen. Dit is voornamelijk handig voor mensen met een motorische beperking.

Persoon in rolstoel maakt gebruik van de Blue2 Bluetooth Switch om een iPad te bedienen
Voorbeeld van schakelbediening gebruik

Wat zijn schakelaars?

Een schakelaar kan een aan of uit signaal sturen naar je toestel. Er is ondersteuning voor drie soorten schakelaars:

Deze afbeelding toont de Blue2 Bluetooth Switch: een dubbele schakelaar met een witte en gele knop.
Voorbeeld van een externe schakelaar: de Blue2 Bluetooth Switch.
 • Externe schakelaar: een los apparaatje waarbij een signaal wordt verstuurd bij het indrukken. Kies voor een Bluetooth-schakelaar of een Made for iPhone-schakelaar.
 • Scherm: tik op het scherm om een schakelaar te gebruiken of hou je vinger op het scherm.
 • Camera: beweeg je hoofd om de camera aan de voorzijde te gebruiken als schakelaar. Met behulp van de camera kun je twee schakelaars bedienen. Wanneer je jouw hoofd naar links beweegt activeer je schakelaar 1. Wanneer je jouw hoofd naar rechts beweegt activeer je schakelaar 2.

Schakelaars instellen

Wij raden je aan om schakelaars in te stellen voordat je schakelbediening aanzet. Dit zijn de stappen:

Stap 1: schakelaars aansluiten

Een schakelaar voeg je op de volgende manier toe:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar onder, tik op Toegankelijkheid.
 3. Tik op Schakelbediening.
 4. Tik op Schakelaars.
 5. Tik op Voeg schakelaar toe…
 6. Kies een schakelbron:
  • Extern: activeer een Bluetooth-, MIDI- of Made for iPhone-hulpapparaat.
  • Scherm: kies een schakelbewerking om uit te voeren, bijvoorbeeld ‘Selecteer onderdeel’
  • Camera: kies een schakelbewerking om uit te voeren wanneer je jouw hoofd naar links of rechts beweegt.
 7. Volg de aanwijzingen op het scherm om de schakelaar in te stellen.

Stap 2: scanmethode instellen

Er zijn drie verschillende manieren waarmee de focus verschoven kan worden. Gebruik je één schakelaar, dan kun je alleen kiezen voor automatisch scannen. Met twee of mer schakelaars kun je ook kiezen voor handmatig scannen en stapsgewijs scannen.

Zo kies je de scanmethode:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar onder, tik op Toegankelijkheid.
 3. Tik op Schakelbediening.
 4. Tik op Scanmethode.
 5. Kies de gewenste scanmethode.

Stap 3: spraak activeren

Let op: deze stap is optioneel. Indien je wilt dat het element met focus wordt voorgelezen, kun je spraak aanzetten.

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar onder, tik op Toegankelijkheid.
 3. Tik op Schakelbediening.
 4. Tik op Spraak.
 5. Zet de schakelaar aan.
  • Je kunt hier ook een stem kiezen en de spreeksnelheid aanpassen.

Schakelbediening aanzetten

Je kunt schakelbediening op twee manieren inschakelen.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Schakelbediening
 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar beneden, tik op Activeringsknop
 4. Tik op Schakelbediening
 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop

Het is niet mogelijk om schakelbediening via Siri aan te zetten.

Schakelbediening uitzetten

Het uitzetten van schakelbediening is een uitdaging, want je moet navigeren via de door jou ingestelde schakelaars. Het is niet mogelijk om schakelbediening via Siri uit te zetten.

De makkelijkste manier om schakelbediening uit te zetten is via de snelkoppeling. Dit werkt alleen als je een snelkoppeling voor schakelbediening hebt ingesteld. Activeer de snelkoppeling door driemaal op de zijknop of thuisknop te drukken.

Als je geen snelkoppeling hebt ingesteld, dan is de enige manier via de Instellingen app:

 1. Vraag aan Siri: “Hey Siri, open de toegankelijkheid instellingen”.
  • Als dit niet lukt, volg dan deze extra stappen:
   1. Druk op schakelaar. Markeer Meer. Markeer Thuis.
   2. Markeer Pagina’s. Druk op schakelaar. Markeer Verlaag of Verhoog. Druk op schakelaar.
    • Herhaal dit tot je de Instellingen-app ziet.
   3. Markeer de Instellingen-app. Druk op schakelaar. Markeer Tik. Druk op schakelaar.
   4. Markeer de Algemeen-groep. Druk op schakelaar.
   5. Markeer Algemeen. Druk op schakelaar.
   6. Markeer Toegankelijkheid. Druk op schakelaar. Markeer Tik. Druk op schakelaar.
 2. Markeer Aanraken. Druk op schakelaar. Markeer Tik. Druk op schakelaar.
 3. Markeer Schakelbediening. Druk op schakelaar. Markeer Tik. Druk op schakelaar.
 4. Markeer de Schakelbediening-schakelaar. Druk op schakelaar. Markeer Tik. Druk op Schakelaar.
 5. Tot slot markeer je Ja. Druk op schakelaar. Kies Tik.

Schakelbediening staat nu uit!

Schakelbediening scanmethodes

Er zijn drie manieren om onderdelen op het scherm te selecteren: onderdeelscannen, puntscannen en handmatige selectie. De meest standaard manier van selecteren is onderdeelscannen.

Afbeelding van een iPhone waarbij een rij gemarkeerd is met onderdeelscannen via schakelbediening
Voorbeeld van een geselecteerd onderdeel via onderdeelscannen.

Onderdeelscannen

Bij onderdeelscannen worden onderdelen of groepen van onderdelen op het scherm om de beurt gemarkeerd. Je gebruikt onderdeelscannen zo:

 • Kijk (of luister) hoe het onderdeel of de groep wordt gemarkeerd.
 • Wanneer een onderdeel gemarkeerd is, selecteer je deze met de schakelaar die je hebt ingesteld voor ‘selecteren’.
 • Wanneer je een groep selecteert, worden vervolgens de onderdelen in die groep gemarkeerd.
 • Je verlaat een groep door de schakelaar te gebruiken op het moment dat de onderbroken markering rond de groep of het onderdeel verschijnt.

Puntscannen

Met puntscannen kun je een onderdeel op het scherm selecteren door het te markeren met de kruisaanwijzers voor het scannen.

Afbeelding van iPhone waarbij met de kruisaanwijzers een app op het scherm gemarkeerd wordt.
Voorbeeld met kruisaanwijzers via puntscannen.

Zo schakel je puntscannen in:

 1. Selecteer een onderdeel via onderdeelscannen. 
 2. Wacht tot het menu wordt weergegeven.
 3. Selecteer de puntmodus. De brede verticale kruisaanwijzers verschijnen wanneer u het menu sluit.

Zo selecteer je een onderdeel met puntscannen: 

 1. Zet de brede verticale kruisaanwijzers stil met de selectieschakelaar. Nu verschijnen de smalle verticale kruisaanwijzers.
 2. Zet nu de smalle verticale kruisaanwijzers stil met de selectieschakelaar. De smalle scanlijn wordt daarna weergegeven.
 3. Herhaal dit om de verticale kruisaanwijzers stil te zetten en te verfijnen. 

Zo schakel je puntscannen weer uit: 

 1. Selecteer een onderdeel via puntscannen.
 2. Wacht tot het menu wordt weergegeven. 
 3. Selecteer ‘Onderdeelmodus’.

Handmatige selectie

Afbeelding met iPad en meerdere schakelaars ter bediening
Voorbeeld met meerdere aangesloten schakelaars.

Als je meerdere schakelaars gebruikt, kun je voor elke schakelaar een actie instellen.

Je kan bijvoorbeeld bij de eerste schakelaar instellen om naar volgende te gaan. Bij de tweede schakelaar kun je instellen dat er een tik wordt uitgevoerd. Op deze manier kun je met de ene schakelaar navigeren en met de andere schakelaar tikken.

Schakelbediening menu

Afbeelding waarop het schakelbediening menu wordt getoond
Hier vind je het schakelbediening menu

Wanneer je een onderdeel hebt geselecteerd, wordt er een menu getoond met de mogelijkheden voor dat onderdeel. Selecteer de puntjes onder in het menu om meer opties weer te geven.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Klikken op de thuisknop
 • Dubbelklikken op de thuisknop voor multitasking
 • Het berichtencentrum of bedieningspaneel openen
 • De knop voor de sluimerstand indrukken om het apparaat te vergrendelen
 • Het apparaat roteren
 • De geluidsschakelaar aan- of uitzetten
 • Drukken op de volumeknoppen
 • De thuisknop ingedrukt houden om Siri te openen
 • Driemaal klikken op de thuisknop
 • Het apparaat schudden
 • De thuisknop en de knop voor de sluimerstand tegelijk indrukken om een schermafbeelding te maken

Schakelbediening leren

Wil je nog meer leren over het gebruiken van schakelbediening? Apple heeft diverse handleidingen geschreven:

Toegang via schakelaar voor Android

Met de functie ‘Toegang via schakelaar’ kun je schakelaars gebruiken om je Android toestel te bedienen. Dit is voornamelijk handig voor mensen met een motorische beperking.

Persoon in rolstoel maakt gebruik van de Blue2 Bluetooth Switch om een iPad te bedienen
Voorbeeld van toegang via schakelaar gebruik

Wat zijn schakelaars?

Een schakelaar kan aan of uit door hem in te drukken. Android heeft ondersteuning voor drie soorten schakelaars:

 1. Externe schakelaar: een los apparaatje waarbij een signaal wordt verstuurd bij het indrukken. Kies voor een Bluetooth-schakelaar of een USB-schakelaar.
 2. Extern toetsenbord: één of meerdere toetsen kunnen gebruikt worden als schakelaar. Je kunt vrijwel alle USB en Bluetooth toetsenborden met je apparaat verbinden.
 3. Knoppen op toestel: je kunt de ingebouwde knoppen zoals volume omhoog en omlaag gebruiken als schakelaar. Deze optie is voornamelijk bedoelt voor ontwikkelaars.
Deze afbeelding toont de Blue2 Bluetooth Switch: een dubbele schakelaar met een witte en gele knop.
Voorbeeld van een externe schakelaar: de Blue2 Bluetooth Switch.

Schakelaars instellen

Wij raden je aan om schakelaars in te stellen voordat je toegang via schakelaars aanzet. Dit zijn de stappen:

Stap 1: schakelaars aansluiten

Sluit de gewenste schakelaar(s) aan via USB en/of Bluetooth.

Een USB-schakelaar sluit je aan door de kabel in je apparaat te steken. Let op: veel schakelaars hebben een zogenaamde USB-A verbinding. De meeste Android telefoons hebben een micro-usb of usb-c aansluiting.

Een Bluetooth-schakelaar sluit je aan door de Instellingen app te openen en vervolgens op Bluetooth te tikken. Je toestel zoekt nu naar Bluetooth apparaten, zorg er voor dat de schakelaar gevonden kan worden. Tik op de schakelaar zodra hij in de lijst verschijnt om te verbinden.

Stap 2: scanmethode instellen

Er zijn drie verschillende manieren waarmee elementen op het scherm gemarkeerd worden. Gebruik je één schakelaar, dan kun je alleen kiezen voor automatisch scannen. Met twee of meer schakelaars kun je ook kiezen voor scannen in stappen of groepsselectie.

Automatisch scannen instellen

Bij automatisch scannen worden de items op het scherm één voor één gemarkeerd tot je een item selecteert. Druk op de schakelaar om te beginnen met scannen. Druk opnieuw op de schakelaar om het gemarkeerde element te selecteren.

Zo stel je automatisch scannen in:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid.
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar.
 4. Tik op Instellingen.
 5. Tik op Automatisch scannen.
 6. Zet de Automatisch scannen schakelaar aan.
  • Indien automatisch scannen niet wordt weergegeven, tik je op Methode voor scannen en kies Lineair scannen of Rij-kolom.
  • Je kunt hier ook de instellingen voor automatisch scannen aanpassen. Dit zijn: de tijd voor automatisch scannen, vertraging voor eerste item en het aantal scans.
 7. Tik op de terugknop.
 8. Tik Schakelaars voor scannen toewijzen.
 9. Tik op Automatisch scannen.
 10. Druk op je schakelaar zodra het dialoogvenster wordt getoond.
 11. Tik tot slot op Opslaan.

Scannen in stappen instellen

Bij scannen in stappen druk je op de ene schakelaar om de markering over het scherm te bewegen. Dit is de schakelaar Volgende. Druk op de andere schakelaar om het gemarkeerde item te selecteren. Dit is de schakelaar Selecteren.

Zo stel je scannen in stappen in:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid.
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar.
 4. Tik op Instellingen.
 5. Controleer of ‘Automatisch scannen’ uit staat.
  • Indien automatisch scannen aan staat, tik je op ‘Automatisch scannen’, zet vervolgens de schakelaar bovenin het scherm uit.
 6. Tik op Schakelaars voor scannen toewijzen.
 7. Stel de Volgende schakelaar in:
  • Tik op Volgende.
  • Druk op de schakelaar die je wilt gebruiken voor volgende zodra het dialoogvenster wordt getoond.
  • Tik op Opslaan.
 8. Stel de Selecteren schakelaar in:
  • Tik op Selecteren.
  • Druk op de schakelaar die je wilt gebruiken voor selecteren zodra het dialoogvenster wordt getoond.
  • Tik op Opslaan.

Groepsselectie instellen

Bij groepsselectie worden groepen items op je scherm gemarkeerd. Vervolgens kun je de omvang van de groep beperken tot je de gewenste keuze hebt bereikt. Groepsselectie kan sneller zijn dan automatisch scannen of scannen in stappen. Let op: op sommige apparaten wordt dit ‘Scannen met opties’ genoemd.

Zo stel je groepsselectie in:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid.
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar.
 4. Tik op Instellingen.
 5. Controleer of ‘Automatisch scannen’ uit staat.
  • Indien automatisch scannen aan staat, tik je op ‘Automatisch scannen’, zet vervolgens de schakelaar bovenin het scherm uit.
 6. Tik op Methode voor scannen.
 7. Selecteer de optie Groepsselectie.
 8. Tik op Schakelaars voor scannen toewijzen.
 9. Stel de eerste schakelaar in:
  • Tik op Schakelaar voor groepsselectie 1.
  • Druk op de schakelaar die je wilt gebruiken zodra het dialoogvenster wordt getoond.
  • Tik op Opslaan.
 10. Stel de tweede schakelaar in:
  • Tik op Schakelaar voor groepsselectie 2.
  • Druk op de schakelaar die je wilt gebruiken zodra het dialoogvenster wordt getoond.
  • Tik op Opslaan.
 11. Optioneel: stel nog meer schakelaars in:
  • Als je nog meer schakelaars wilt instellen, herhaal je de stappen van de eerste en/of tweede schakelaar. Je kunt maximaal vijf schakelaars per groep toevoegen. Hoe meer schakelaars je toevoegt, hoe kleiner de groepen items zijn. Hierdoor wordt elke groep kleiner en hoef je minder vaak op een schakelaar te drukken om het item te bereiken dat je wilt selecteren.

Stap 3: schermtoetsenbord inschakelen

Let op: deze stap is optioneel. Als je tekst via schakelbediening wilt invoeren, moet je het schermtoetsenbord opnieuw inschakelen. Nadat je een schakelaar hebt aangesloten, wordt het schermtoetsenbord namelijk automatisch verborgen. Zo zet je het schermtoetsenbord weer aan:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Open Taal en Invoer.
  • Het verschilt per toestel waar deze instelling zit, vaak onder Systeem.
 3. Toon het schermtoetsenbord:
  1. Android 7 en hoger:
   • Tik op Fysiek toetsenbord.
   • Zet Virtueel toetsenbord tonen aan.
  2. Android 6 en lager:
   1. Tik op Huidig toetsenbord
   2. Zet Hardware (invoermethode weergeven) aan.

Stap 4: gesproken feedback inschakelen

Let op: deze stap is optioneel. Je kunt de functie voor gesproken feedback inschakelen indien je wilt dat items op het scherm worden voorgelezen. Dat doe je zo:

 1. Open de Instellingen app.
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid.
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar.
 4. Tik op Instellingen.
 5. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Spraak, geluid en trillingen.
 6. Zet de Gesproken feedback schakelaar aan.
 7. Je kunt de volgende opties naar wens aanpassen:
  • Lees beschrijvende tekst voor: gesproken feedback wordt voorgelezen voor items met beschikbare acties en voor items met beschrijvende tekst. Deze instelling kan handig zijn als je het scherm niet kunt zien.
  • Niveau van uitgebreidheid: kies de hoeveelheid informatie die wordt voorgelezen:
   • Toetsenbordecho: getypte toetsen voor het schermtoetsenbord uitspreken
   • Gebruikstips uitspreken: gebruikstips worden na een korte vertraging uitgesproken tijdens navigatie.
   • Info over lijsten en rasters uitspreken: informatie over lijsten en rasters wordt uitgesproken.
   • Elementtype uitspreken: het elementtype wordt uitgesproken voor items waarop de focus is gesplaatst.
   • Geslecteerd item of geselecteerde groep uitspreken: de naam van een item of groep laten uitspreken wanneer deze is geselecteerd.
   • Volgorde van elementbeschrijving: kies de volgorde van elementbeschrijving
   • Eerste en laatste item uitspreken: wanneer meerdere items gemarkeerd zijn worden het eerste en laatste element uitgesproken.
   • Het aantal items voorlezen: wanneer meerdere items gemarkeerd zijn wordt het aantal items voorgelezen.
   • Alle gemarkeerde items voorlezen: wanneer meerdere items gemarkeerd zijn worden ze allemaal voorgelezen.
   • Element-ID’s voorlezen: element-id’s worden voorgelezen voor niet-gelabelde knoppen.
   • Verschillende toonhoogten gebruiken: spreek toetsenbordfeedback met een lagere toonhoogte uit.
  • Instellingen voor tekst-naar-spraak (TTS): wijzig de TTS-instellingen van je toestel.
  • Spraak voltooien vóór verplaatsen: schakel deze instelling in om te wachten totdat de gesproken feedback is voltooid, voordat het volgende item wordt voorgelezen. Deze optie is alleen voor ‘automatisch scannen’.
  • Andere feedback: schakel tril- of geluidsfeedback in en pas de geluidsinstellingen aan.

Toegang via schakelaar aanzetten

Nadat je Toegang via schakelaar hebt geconfigureerd, kun je het de eerste keer alleen op manier 1 aanzetten.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar de onderkant van het scherm, tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar het midden van het scherm, tik op Toegang via schakelaar
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Toestaan in het dialoogvenster

Je kunt je toestel nu bedienen via de door jou ingestelde methode!

Mocht je nog geen schakelaars hebben toegevoegd, dan start de ‘Instelgids voor Toegang via schakelaar’ automatisch.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Sneltoets via volumeknop
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Service van sneltoets
 6. Tik op Toegang via schakelaar
 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Toegang via schakelaar uitzetten

Mocht je in de war raken met het schakelen, dan kun je toegang via schakelaar het makkelijkste uitzetten via de tweede manier: houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt.

Mocht je gebruik maken van een ouder toestel, dan is je enige optie om via schakelaars terug te navigeren naar de instellingen.

Toegang via schakelaar gebruiken

De manier van navigatie is afhankelijk van welke scanmethode jouw voorkeur heeft.

Automatisch scannen

 1. Druk op de schakelaar om te beginnen met scannen.
 2. Als het gewenste item is gemarkeerd, druk je op de schakelaar om het item te selecteren.

Scannen in stappen

 1. Druk op de schakelaar Volgende om te beginnen met scannen.
 2. Blijf op Volgende drukken tot je het gewenste item bereikt.
 3. Druk op de schakelaar Selecteren om het gemarkeerde item te selecteren.

Groepsselectie

 1. Druk op een schakelaar om te beginnen met scannen.
 2. Bekijk het item dat je wilt selecteren. Controleer de kleurmarkering die wordt gebruikt voor de groep waarin het item zich bevindt.
 3. Druk op de schakelaar die overeenkomt met de kleur van de groep.
 4. Herhaal stap 2 en 3 tot je het item kunt selecteren. De kleurmarkeringen veranderen telkens wanneer je op een schakelaar drukt.

Om markeringen te wissen of opnieuw in te stellen heb je twee opties. Indien je een schakelaar hebt zonder gekoppelde items, kun je hierop drukken. De tweede optie is om de knop Menu te selecteren en vervolgens de optie Annuleren te selecteren.

Algemeen menu

Wanneer je het scherm scant en de knop Menu selecteert, wordt er een algemeen menu met navigatieopties weergegeven:

 1. Terug: gaat terug naar de vorige pagina, of verbergt het toetsenbord indien deze zichtbaar is.
 2. Homepage: gaat naar het startscherm.
 3. Overzicht: toont de recent geopende apps.
 4. Meldingen: opent het meldingenpaneel.
 5. Snelle instellingen: toont het venster ‘Snelle instellingen’
 6. Volume: wijzig het volume van je toestel.
 7. Automatisch selecteren: het algemene menu bevat een optie waarmee je de functie voor automatisch selecteren kunt in- of uitschakelen.
  • Als ‘Automatisch selecteren’ is ingeschakeld: als je op een item op het scherm klikt, wordt dit item automatisch geselecteerd.
  • Als ‘Automatisch selecteren’ is uitgeschakeld: als er meer dan een actie beschikbaar is, wordt het menu ‘Acties’ geopend wanneer je op een item klikt. Als er maar één actie beschikbaar is, voer je die actie uit door op een item te klikken.
 8. Puntscan: met puntscannen kun je een bepaalde locatie op het scherm selecteren om te tikken, te vegen of te zoomen. Lijnen bewegen over het scherm zodat je een specifieke horizontale en verticale locatie kunt kiezen.
  • Scan het scherm met uw gebruikelijke scanmethode.
  • Selecteer de knop Menu.
  • Selecteer Puntscan.
  • Druk op je schakelaar voor selecteren of automatisch scannen om de puntscanfunctie te starten.
  • Zodra de puntscanlijn de juiste verticale locatie bereikt, druk je op de schakelaar.
  • Zodra de puntscanlijn de juiste horizontale locatie bereikt, druk je op de schakelaar.
  • Gebruik het menu Acties om een actie te selecteren.
 9. Annuleren: sluit het algemene menu zonder acties uit te voeren.
 10. Terug, Homepage en Overzicht zijn gelijk aan het gebruik van de knoppen in de navigatiebalk van je apparaat. 
 11. Meldingen zijn gelijk aan het naar beneden vegen vanaf de bovenkant van het scherm. 
 12. Snelle instellingen zijn gelijk aan het naar beneden vegen vanaf de bovenkant van het scherm wanneer er meldingen zichtbaar zijn.

Acties menu

Het menu ‘Acties’ wordt geopend als je op een item klikt dat meerdere acties ondersteunt en ‘Automatisch selecteren’ is uitgeschakeld. In het menu worden opties weergegeven, zoals ‘Uitvouwen’, ‘Samenvouwen’, ‘Selecteren’, ‘Tikken en vasthouden’, ‘Vooruit scrollen’, ‘Terug scrollen’, ‘Knippen’, ‘Kopiëren’ en ‘Plakken’. 

Tips bij het gebruik van acties:

 • Als het item in meerdere richtingen kan scrollen, bevat het menu de optie ‘Scrollen‘ voor elke richting
 • Als dezelfde actie kan worden toegepast op meerdere item, bevat het menu de actie meerdere keren. Aan deze acties is een nummer toegevoegd, zoals Scrollen (1) en Scrollen (2).
 • Voor tekstvelden bevat het menu de opties ‘Knippen‘, ‘Kopiëren‘, ‘Plakken‘, ‘Markeren‘, ‘Vorige‘, ‘Volgende‘, ‘Verwijderen‘ en ‘Ongedaan maken‘.
 • Selecteer Annuleren om het menu te sluiten zonder actie uit te voeren.

Toegang via schakelaar leren

Wil je nog meer leren over het gebruiken van toegang via schakelaar? Google heeft diverse handleidingen geschreven:

Hoe werkt schakelbediening in een app?

Voor sommige mensen met een beperking is de schakelbediening erg belangrijk bij het gebruiken van een app. Er zijn ‘interne’ en ‘externe’ schakelaars om je toestel mee te bedienen. Interne schakelaars zijn bijvoorbeeld het scherm en de camera. Fysieke apparatuur valt onder externe schakelaars. Een voorbeeld hiervan is een fysieke knop waar je een actie aan kan toewijzen.

Kies de schakelbediening waar je meer over wilt leren:

Persoon in rolstoel maakt gebruik van de Blue2 Bluetooth Switch om een tablet te bedienen
Schakelbediening in de praktijk

Hoe zet je stembediening aan op iOS?

Je kunt stembediening op drie manieren aanzetten. De eerste keer dat je stembediening gebruikt moet je manier 1 gebruiken.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Stembediening
 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via Siri

 1. Activeer Siri (“Hey Siri”)
 2. Zeg: “Zet stembediening aan”

Manier 3: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar de onderkant, tik op Activeringsknop
 4. Tik op Stembediening
 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop.

Hoe zet je Voice Access aan op Android?

Je kunt Voice Access op twee manieren aanzetten. Nadat je Voice Access hebt geïnstalleerd, kun je het de eerste keer alleen op manier 1 aanzetten.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Voice Access, te vinden onder het kopje ‘Gedownloade services’
 4. Zet de schakelaar aan

Zet vervolgens bij de Voice Access instellingen de ‘Time out after no speech’ schakelaar uit.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Sneltoets via volumeknop
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Service van sneltoets
 6. Tik op TalkBack
 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Voice Control: stembediening voor iOS

Met Voice Control (hierna: stembediening) is het mogelijk om acties uit te voeren via je stem. Je kunt tikken op specifieke elementen op het scherm door het bijbehorende cijfer of label uit te spreken. Er zijn honderden commando’s waardoor je je apparaat volledig kunt bedienen.

Stembediening is beschikbaar op alle apparaten met iOS 13 of nieuwer.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Stembediening aanzetten

De eerste keer dat je stembediening gebruikt moet je het op de volgende manier aanzetten:

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Stembediening
 4. Zet de schakelaar aan

Manier 2: via Siri

 1. Activeer Siri (“Hey Siri”)
 2. Zeg: “Zet stembediening aan”

Manier 3: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Scroll naar de onderkant, tik op Activeringsknop
 4. Tik op Stembediening
 5. Druk driemaal op de zijknop of thuisknop.

Stembediening uitzetten

De snelste manier om stembediening uit te zetten is via het commando: “Turn off Voice Control”. Daarnaast kun je stembediening ook uitzetten via Siri: “Zet stembediening uit”.

Terwijl stembediening geactiveerd is het nog steeds mogelijk om via touch te navigeren. Je kunt stembediening weer uitzetten via de Instellingen app. Tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, zet de schakelaar uit.

Mocht je een snelkoppeling hebben ingesteld voor VoiceOver, dan kan je het ook via deze manier weer uitzetten.

Stembediening gebruiken

Op het moment van schrijven is het alleen nog mogelijk om commando’s in het Engels te geven.

Het handigste commando om stembediening mee te leren is: “Show me what to say”. Met dit commando wordt voor het huidige scherm getoond welke commando’s er beschikbaar zijn. Op deze manier leer je steeds meer commando’s om apps te bedienen.

Stembediening aanpassen

Je kunt stembediening aanpassen naar jouw eigen wensen. Je kunt specifieke commando’s in- of uitschakelen en zelfs aangepaste commando’s maken.

Commando in- of uitschakelen

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’.

Selecteer vervolgens de groep waar het commando in valt, bijvoorbeeld ‘Basisnavigatie’. Selecteer vervolgens het commando, bijvoorbeeld ‘Open App Switcher’.

Nu zit je in het scherm waar je het commando via de schakelaar kan in- of uitschakelen.

Commando maken

Open de Instellingen app, tik op ‘Toegankelijkheid’, tik op ‘Stembediening’, tik op ‘Pas commando’s aan’, tik op ‘Maak nieuw commando aan…’

Voer volgens een zin in die je wilt gebruiken om het commando te activeren. Bijvoorbeeld: ‘Voer voornaam in’.

Tik vervolgens op ‘Taak’ en selecteer ‘Voeg tekst in’. Er verschijnt een tekstveld, in dit geval vul je hier je voornaam in.

Tik hierna op ‘Vorige’ en tot slot op ‘Bewaar’ om het commando op te slaan.

Je kunt nu je voornaam laten invoeren in tekstvelden voor ‘Voer voornaam in’ te zeggen.

Stembediening commando’s

Je kunt alle commando’s die er zijn bekijken in onderstaande tabellen.

Basisnavigatie

CommandoActie
Open App SwitcherSchakelen tussen apps
Open Control CenterOpent het bedieningspaneel
Open Notification CenterOpent het berichtencentrum
Open SpotlightOpent Spotlight
Open <app name>Opent de app met de gegeven naam
Go homeGaat naar het hoofdscherm
Go backGaat terug naar het vorige scherm
Tap <element>Tikt op het gegeven onderdeel
<item>Toont acties voor het gegeven onderdeel
Show me what to sayToont welke commando’s er beschikbaar zijn
Show commandsToont welke commando’s er bestaan
Show vocabularyToont woordenlijst
Search for <phrase>Zoekt naar de gegeven zin op je toestel
Search Web for <phrase>Zoekt naar de gegeven zin op websites
Go to sleepZet stembediening tijdelijk uit
Wake upZet stembediening weer aan
Repeat <count> timesHerhaalt het vorige commando het gegeven aantal keren
Make this speakableOpent het maak nieuwe commando scherm
Start recording commandsBegint met het opnemen van een commando
Stop recording commandsStopt met het opnemen van een commando
Overzicht van commando’s voor basisnavigatie via stembediening

Overlays

CommandoActie
Show numbersToont nummers bij alle actiegerichte elementen
Show numbers continuouslyToont nummers bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn
Hide numbersVerbergt nummers bij alle elementen
Show namesToont labels bij alle actiegerichte elementen
Show names continuouslyToont labels bij alle actiegerichte elementen tot ze verborgen zijn
Hide namesVerbergt labels bij alle elementen
Show gridToont een genummerd raster op het scherm
Show grid with <count> columnsToont een raster met het gewenste aantal kolommen
Show grid with <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal rijen
Show grid with <count> columns and <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen
Show grid continuouslyToont een raster, tot elk deel verborgen is
Show grid continuously with <count> columnsToont een raster met het gewenste aantal kolommen, tot elke kolom verborgen is
Show grid continuously with <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal rijen, tot elke rij verborgen is
Show grid continuously with <count> columns and <count> rowsToont een raster met het gewenste aantal kolommen en aantal rijen, tot ze elk deel verborgen is
Hide gridVerbergt het raster
Tap <number>Tik op het onderdeel met het gegeven nummer
Choose <number>Selecteert het onderdeel met het gegeven nummer
<number>Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer
Show actions for <item>Toont de beschikbare acties voor het gegeven onderdeel
Show actions for <number>Toont de beschikbare acties voor het gegeven nummer
Overzicht van commando’s voor overlays via stembediening

Basisgebaren

CommandoActie
Scroll downScrolt de pagina een stukje naar beneden
Scroll upScrolt de pagina een stukje omhoog
Scroll to bottomScrolt naar de onderkant van de pagina
Scroll to topScrolt naar de bovenkant van de pagina
Scroll leftScrolt een stukje naar links
Scroll rightScrolt een stukje naar rechts
Scroll to left edgeScrolt naar de linker zijkant
Scroll to right edgeScrolt naar de rechter zijkant
Zoom inZoomt in op de pagina
Zoom in <item>Zoomt in richting het gegeven onderdeel
Zoom in <number>Zoomt in richting het gegeven nummer
Zoom outZoomt uit op de pagina
Zoom out <item>Zoomt uit richting het gegeven onderdeel
Zoom out <number>Zoomt uit richting het gegeven nummer
Decrement <item>Verlaagt het gewenste onderdeel met één
Decrement <item> by <count>Verlaagt het gewenste onderdeel met het gegeven aantal
Decrement <number>Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met één
Decrement <number> by <count>Verlaagt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal
Increment <item>Verhoogt het gegeven onderdeel met één
Increment <item> by <count>Verhoogt het gegeven onderdeel met het gegeven aantal
Increment <number>Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met één
Increment <number> by <count>Verhoogt het onderdeel met het gegeven nummer met het gegeven aantal
Single tapTikt één keer op het scherm
Double tapTikt dubbel keer op het scherm
Double tap <item>Tikt dubbel op het gegeven onderdeel
Double tap <number>Tikt dubbel op het onderdeel met het gegeven nummer
Long pressDrukt lang op het scherm
Long press <item>Drukt lang op het gegeven onderdeel
Long press <number>Drukt lang op het onderdeel met het gegeven nummer
Pan downScrolt langzaam een stukje naar beneden
Pan down <item>Scrolt langzaam naar beneden richting het gegeven onderdeel
Pan down <number>Scrolt langzaam naar beneden richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan upScrolt langzaam een stukje omhoog
Pan up <item>Scrolt langzaam omhoog richting het gegeven onderdeel
Pan up <number>Scrolt langzaam omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan leftScrolt langzaam naar links
Pan left <item>Scrolt langzaam naar links richting het gegeven onderdeel
Pan left <number>Scrolt langaam naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer
Pan rightScrolt langzaam naar rechts
Pan right <item>Scrolt langzaam naar rechts richting het gegeven onderdeel
Pan right <number>Scrolt langzaam naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer
Rotate leftDraait naar links op het scherm
Rotate left <item>Draait naar links op het gegeven onderdeel
Rotate left <number>Draait naar links op het onderdeel met het gegeven nummer
Rotate rightDraait naar rechts op het scherm
Rotate right <item>Draait naar rechts op het gegeven onderdeel
Rotate right <number>Draait naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe downVeegt naar beneden op het scherm
Swipe down <item>Veegt naar beneden op het gegeven onderdeel
Swipe down <number>Veegt naar beneden op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe upVeegt omhoog op het scherm
Swipe up <item>Veegt omhoog op het gegeven onderdeel
Swipe up <number>Veegt omhoog op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe leftVeegt naar links op het scherm
Swipe left <item>Veegt naar links op het gegeven onderdeel
Swipe left <number>Veegt naar links op het onderdeel met het gegeven nummer
Swipe rightVeegt naar rechts op het scherm
Swipe right <item>Veegt naar rechts op het gegeven onderdeel
Swipe right <number>Veegt naar rechts op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger tapTikt met twee vingers op het scherm
Two finger tap <item>Tikt met twee vingers op het gegeven onderdeel
Two finger tap <number>Tikt met twee vingers op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger double tapTikt met twee vingers dubbel op het scherm
Two finger double tap <item>Tikt met twee vingers dubbel op het gegeven onderdeel
Two finger double tap <number>Tikt met twee vingers dubbel op onderdeel met gegeven nummer
Two finger long pressDrukt met twee vingers lang op het scherm
Two finger long press <item>Drukt met twee vingers lang op het gegeven onderdeel
Two finger long press <number>Drukt met twee vingers lang op het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan downScrolt langzaam met twee vingers naar beneden op het scherm
Two finger pan down <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar beneden richting het gegeven onderdeel
Two finger pan down <number>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan upScrolt langzaam met twee vingers omhoog op het scherm
Two finger pan up <item>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het gegeven onderdeel
Two finger pan up <number>Scrolt langzaam met twee vingers omhoog richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan leftScrolt langzaam met twee vingers naar links op het scherm
Two finger pan left <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het gegeven onderdeel
Two finger pan left <number>Scrolt langzaam met twee vingers naar links richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger pan rightScrolt langzaam met twee vingers naar rechts op het scherm
Two finger pan right <item>Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het gegeven onderdeel
Two finger pan right <number>Scrolt langzaam met twee vingers naar rechts richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe downVeegt naar beneden met twee vingers op het scherm
Two finger swipe down <item>Veegt naar beneden met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe down <number>Veegt naar beneden met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe upVeegt met twee vingers omhoog op het scherm
Two finger swipe up <item>Veegt omhoog met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe up <number>Veegt omhoog met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe leftVeegt met twee vingers naar links op het scherm
Two finger swipe left <item>Veegt naar links met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe left <number>Veegt naar links met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Two finger swipe rightVeegt met twee vingers naar rechts op het scherm
Two finger swipe right <item>Veegt naar rechts met twee vingers richting het gegeven onderdeel
Two finger swipe right <number>Veegt naar rechts met twee vingers richting het onderdeel met het gegeven nummer
Overzicht van commando’s voor basisgebaren via stembediening

Geavanceerde gebaren

CommandoActie
Drag from <number> to <number>Sleept het onderdeel met het gegeven nummer naar het onderdeel met het gegeven nummer
Start drag <item>Begint te slepen met het gegeven onderdeel
Start drag <number>Begint te slepen met het onderdeel met het gegeven nummer
Drop <item>Laat het gegeven onderdeel vallen
Drop <number>Laat het onderdeel met het gegeven nummer vallen
Tap and hold <item>Tikt op het gewenste onderdeel en houdt vast
Tap and hold <number>Tikt op het onderdeel met het gegeven nummer en houdt vast
3D Touch <item>Activeert 3D touch op het gegeven onderdeel
3D Touch <number>Activeert 3D-touch op het onderdeel met het gegeven nummer
Cancel gestureAnnuleert het huidige gebaar
Overzicht van commando’s voor geavanceerde gebaren via stembediening

Dicteren

CommandoActie
<phrase>Typt de gewenste zin in
<phrase> emojiVoegt de gewenste emoji in
Type <phrase>Typt de gewenste zin in
Insert dateVoegt de huidige datum in
Enter thatVoegt een enter in
Overzicht van commando’s voor dicteren via stembediening

Tekstnavigatie

CommandoActie
Move downVerplaatst de cursor een regel omlaag
Move upVerplaatst de cursor een regel omhoog
Move leftVerplaatst de cursor een regel naar links
Move rightVerplaatst de cursor een regel naar rechts
Move to beginningVerplaatst de cursor naar het begin van de tekst
Move to endVerplaatst de cursor naar het eind van de tekst
Move to beginning of wordVerplaatst de cursor naar het begin van het huidige woord
Move to end of wordVerplaatst de cursor naar het eind van het huidige woord
Move to beginning of sentenceVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige zin
Move to end of sentenceVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige zin
Move to beginning of paragraphVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige alinea
Move to end of paragraphVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige alinea
Move to beginning of lineVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige regel
Move to end of lineVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige regel
Move to beginning of selectionVerplaatst de cursor naar het begin van de huidige selectie
Move to end of selectionVerplaatst de cursor naar het eind van de huidige selectie
Move forward <count> charactersVerplaatst de cursor het gegeven aantal tekens vooruit
Move back <count> charactersVerplaatst de cursor het gegeven aantal tekens achteruit
Move forward <count> wordsVerplaatst de cursor het gegeven aantal woorden vooruit
Move back <count> wordsVerplaatst de cursor het gegeven aantal woorden achteruit
Move forward <count> sentencesVerplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen vooruit
Move back <count> sentencesVerplaatst de cursor het gegeven aantal zinnen achteruit
Move forward <count> paragraphsVerplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s vooruit
Move back <count> paragraphsVerplaatst de cursor het gegeven aantal alinea’s achteruit
Move forward <count> linesVerplaatst de cursor het gegeven aantal regels vooruit
Move back <count> linesVerplaatst de cursor het gegeven aantal regels achteruit
Move before <phrase>Verplaatst de cursor vóór de gekozen zin
Move after <phrase>Verplaatst de cursor achter de gekozen zin
Overzicht van commando’s voor tekstnavigatie via stembediening

Tekstselectie

CommandoActie
Select allSelecteert alle tekst
Select <phrase>Selecteert de gewenste zin
Select <phrase> through <phrase>Selecteert alle tekst tussen de gegeven zin
Select <phrase> emojiSelecteert de gewenste emoji
Select previousSelecteert de vorige zin
Select nextSelecteert de volgende zin
Select characterSelecteert huidig karakter
Select previous characterSelecteert vorige karakter
Select next characterSelecteert volgend teken
Select wordSelecteert huidig woord
Select previous wordSelecteert vorig woord
Select next wordSelecteert volgend woord
Select sentenceSelecteert huidige zin
Select previous sentenceSelecteert vorige zin
Select next sentenceSelecteert volgende zin
Select paragraphSelecteert huidige alinea
Select previous paragraphSelecteert vorige alinea
Select next sentenceSelecteert volgende alinea
Select lineSelecteert huidige regel
Select previous lineSelecteert vorige regel
Select next lineSelecteert volgende regel
Select previous <count> charactersSelecteert het gekozen aantal vorige tekens
Select next <count> charactersSelecteert het gekozen aantal volgende tekens
Select previous <count> wordsSelecteert het gekozen aantal vorige woorden
Select next <count> wordsSelecteert het gekozen aantal volgende woorden
Select previous <count> sentencesSelecteert het gekozen aantal vorige zinnen
Select next <count> sentencesSelecteert het gekozen aantal volgende zinnen
Select previous <count> paragraphsSelecteert het gekozen aantal vorige alinea’s
Select next <count> paragraphsSelecteert het gekozen aantal volgende alinea’s
Select previous <count> linesSelecteert het gekozen aantal vorige regels
Select next <count> linesSelecteert het gekozen aantal volgende regels
Extend selection <count> charactersBreidt de selectie uit met het gekozen aantal tekens
Extend selection back <count> charactersVermindert de selectie met het gekozen aantal tekens
Extend selection <count> wordsBreidt de selectie uit met het gekozen aantal woorden
Extend selection back <count> wordsVermindert de selectie met het gekozen aantal woorden
Extend selection <count> sentencesBreidt de selectie uit met het gekozen aantal zinnen
Extend selection back <count> sentencesVermindert de selectie met het gekozen aantal zinnen
Extend selection <count> paragraphsBreidt de selectie uit met het gekozen aantal alinea’s
Extend selection back <count> paragraphsVermindert de selectie met het gekozen aantal alinea’s
Extend selection <count> linesBreidt de selectie uit met het gekozen aantal regels
Extend selection back <count> linesVermindert de selectie met het gekozen aantal regels
Deselect thatHeft de huidige selectie op
Overzicht van commando’s voor tekstselectie via stembediening

Tekstbewerking

CommandoActie
Replace <phrase> with <phrase>Vervangt de gegeven zin door de gegeven zin
Insert <phrase> before <phrase>Voegt de gegeven zin in vóór de gegeven zin
Insert <phrase> after <phrase>Voegt de gegeven zin in na de gegeven zin
Correct thatCorrigeert de huidige selectie
Correct <phrase>Corrigeert de geselecteerde zin
Undo thatMaakt de laatste actie ongedaan
Redo thatHerhaalt de laatste actie ongedaan maken
Cut thatKnipt de huidige selectie
Copy thatKopieert de huidige selectie
Paste thatPlakt de inhoud van het klembord
Capitalize thatLaat de huidige selectie met een hoofdletter beginnen
Capitalize <phrase>Laat de gegeven zin met een hoofdletter beginnen
Lowercase thatMaakt kleine letters van de huidige selectie
Lowercase <phrase>Maakt kleine letters van de gegeven zin
Uppercase thatMaakt hoofdletters van de huidige selectie
Uppercase <phrase>Maakt hoofdletters van de gegeven zin
Bold thatMaakt de huidige selcetie dikgedrukt
Bold <phrase>Maakt de gegeven zin dik gedrukt
Italicize thatMaakt de huidige selectie cursief
Italicize <phrase>Maakt de gegeven zin cursief
Underline thatOnderstreept de huidige selectie
Underline <phrase>Onderstreept de gegeven zin
Overzicht van commando’s voor tekstbewerking via stembediening

Tekstverwijdering

CommandoActie
Delete thatVerwijdert de huidige selectie
Delete allVerwijdert alle tekst
Delete <phrase>Verwijdert de gegeven zin
Delete characterVerwijdert het huidige teken
Delete previous characterVerwijdert het vorige teken
Delete next characterVerwijdert het volgende teken
Delete wordVerwijdert het huidige woord
Delete previous wordVerwijdert het vorige woord
Delete next wordVerwijdert het volgende woord
Delete sentenceVerwijdert de huidige zin
Delete previous sentenceVerwijdert de vorige zin
Delete next sentenceVerwijdert de volgende zin
Delete paragraphVerwijdert de huidige alinea
Delete previous paragraphVerwijdert de vorige alinea
Delete next sentenceVerwijdert de volgende alinea
Delete lineVerwijdert de huidige regel
Delete previous lineVerwijdert de vorige regel
Delete next lineVerwijdert de volgende regel
Delete previous <count> charactersVerwijdert het eerdere aantal tekens
Delete next <count> charactersVerwijdert het volgende aantal tekens
Delete previous <count> wordsVerwijdert het eerdere aantal woorden
Delete next <count> wordsVerwijdert het volgende aantal woorden
Delete previous <count> sentencesVerwijdert het eerdere aantal zinnen
Delete next <count> sentencesVerwijdert het volgende aantal zinnen
Delete previous <count> paragraphsVerwijdert het eerdere aantal alinea’s
Delete next <count> paragraphsVerwijdert het volgende aantal alinea’s
Delete previous <count> linesVerwijdert het eerdere aantal regels
Delete next <count> linesVerwijdert het volgende aantal tekens
Overzicht van commando’s voor tekstverwijdering via stembediening

Apparaat

CommandoActie
Turn down volumeZet het volume een tandje lager
Turn up volumeZet het volume een tandje hoger
Mute soundDempt het geluid
Unmute soundHeft het dempen van geluid op
Rotate to landscapeDraait naar de liggende stand, indien mogelijk
Rotate to portraitDraait naar de staande stand, indien mogelijk
Lock screenVergrendelt het toestel
Make emergency callMaakt een noodoproep
Shake deviceSchudt het apparaat
Triple press home buttonDrukt driemaal op de startknop, indien beschikbaar
Triple press side buttonDrukt driemaal op de zijknop, indien beschikbaar
Take screenshotMaakt een screenshot van het huidige scherm
Reboot deviceStart het toestel opnieuw op
Overzicht van commando’s voor je apparaat via stembediening

Toegankelijkheid

CommandoActie
Turn off Voice ControlSchakelt ‘Voice Control’ uit
Turn on AssistiveTouchSchakelt ‘AssistiveTouch’ in
Turn off AssistiveTouchSchakelt ‘AssistiveTouch’ it
Turn on Classic Invert ColorsSchakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ in
Turn off Classic Invert ColorsSchakelt ‘Klassiek omgekeerde kleuren’ uit
Turn on Smart Invert ColorsSchakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ in
Turn off Smart Invert ColorsSchakelt ‘Slim omgekeerde kleuren’ uit
Turn on Color FiltersSchakelt ‘Kleurfilters’ in
Turn off Color FiltersSchakelt ‘Kleurfilters’ in
Turn on Reduce White PointSchakelt ‘Verminder witpunt’ in
Turn off Reduce White PointSchakelt ‘Verminder witpunt’ in
Turn on Switch ControlSchakelt ‘Schakelbediening’ in
Turn off Switch ControlSchakelt ‘Schakelbediening’ uit
Turn on VoiceOverSchakelt VoiceOver in
Turn off VoiceOverSchakelt VoiceOver uit
Turn on ZoomSchakelt ‘Zoomen’ in
Turn off ZoomSchakelt ‘Zoomen’ uit
Turn on VoiceOverSchakelt ‘VoiceOver’ in
Turn off VoiceOverSchakelt ‘VoiceOver’ uit
Turn on Full Keyboard AccessSchakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ in
Turn off Full Keyboard AccessSchakelt ‘Volledige toetsenbordtoegang’ uit
Overzicht van commando’s voor toegankelijkheid via stembediening

Stembediening handleidingen

Wil je nog meer leren over stembediening? Apple heeft diverse handleidingen geschreven:

Voice Access: stembediening voor Android

Door Voice Access te activeren is het mogelijk om je Android toestel via spraak te bedienen. Dit is voornamelijk handig voor gebruikers die moeite hebben met het gebruiken van het touchscreen.

Voice Access is beschikbaar voor alle toestellen met Android versie 5.0 of hoger.

Let op: commando’s zijn nog niet in het Nederlands beschikbaar. In dit artikel gebruiken we Engelse commando’s.

Voice Access installeren

Voordat je Voice Access kunt installeren moet je eerst aan de volgende randvoorwaarden voldoen:

 1. Je toestel moet Android 5.0 of hoger hebben
 2. De Google app moet geïnstalleerd zijn

Daarnaast zijn de volgende drie zaken aangeraden:

 1. Stel “Ok Google” detectie in vanaf elk scherm:
  • Open de Google-app, tik rechtsonder op ‘Meer’, dan op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Spraakinstellingen’. Tik vervolgens op ‘Voice Match’ en schakel ‘Ok Google’ in.
 2. Controleer of je een taal voor offline gebruik hebt gedownload:
  1. Ga terug naar het vorige scherm en klik op ‘Offline spraakherkenning’. Download de gewenste talen.
 3. Gebruik de Pixel Launcher. Download de app hier.

Installeer tot slot de Voice Access app.

Voice Access aanzetten

Nadat je Voice Access hebt geïnstalleerd, kun je het de eerste keer alleen op manier 1 aanzetten.

Manier 1: via instellingen

 1. Open de Instellingen-app
 2. Tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Voice Access, te vinden onder het kopje ‘Gedownloade services’
 4. Zet de schakelaar aan

Zet vervolgens bij de Voice Access instellingen de ‘Time out after no speech’ schakelaar uit.

Manier 2: via snelkoppeling

 1. Open de Instellingen-app
 2. Scroll naar onderen, tik op Toegankelijkheid
 3. Tik op Sneltoets via volumeknop
 4. Zet de schakelaar aan
 5. Tik op Service van sneltoets
 6. Tik op TalkBack
 7. Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt

Let op: dit werkt alleen op toestellen met Android versie 8 of hoger.

Voice Access uitzetten

Door “Stop listening” of “Thanks, Google” te zeggen schakel je Voice Access uit.

Je kunt Voice Access ook via de instellingen uit zetten. Daarnaast kun je proberen om beide volume knoppen lang ingedrukt te houden. Op deze manier kun je Voice Access via een snelkoppeling uitschakelen.

Voice Access commando’s

Basisprincipes en navigatie

Nadat je Voice Access aanzet, verschijnen er op het scherm nummers naast alle elementen waar je acties mee kunt uitvoeren.

Zie je bijvoorbeeld het nummer 7 naast een knop ‘Opslaan’, kun je op de volgende manieren acties uitvoeren:

 • 7
 • Save
 • Click 7
 • Click Save

In sommige apps is het makkelijker om met een raster te navigeren dan door op specifieke elementen te klikken. Een raster is ook handig als het element waar je op wilt klikken geen nummer heeft.

Zeg “Show grid” om rasterselectie te starten.

Zeg “More squares” of “Less squares” om het raster groter of kleiner te maken.

Om te communiceren met het raster, zeg je een nummer of gebruik je commando’s. Bijvoorbeeld: “Tap 3” of “Long press 3”.

Zeg “Hide grid” om het raster weer te verbergen.

Navigatie

Met deze commando’s kun je navigeren.

CommandoActie
Open <app>Opent de gegeven app
Go backDrukt op de terugknop
Go homeDrukt op de thuisknop
Show notificationsToont je notificaties
Show Quick SettingsToont het snelle instellingen menu
Show recent appsToont je recente apps
Overzicht van algemene commando’s via Voice Access

Hulp vragen

Met deze commando’s krijg je hulp bij het gebruiken van Voice Access.

CommandoActie
What can I say?Toont welke commando’s je allemaal kunt zeggen
Show all commandsToont alle commando’s die er zijn
Open tutorialOpent de handleiding om Voice Access te leren
Hide numbersVerbergt de nummers op het scherm
Show numbersToont nummers op het scherm
What is <number>?Legt uit wat type het element met het gegeven nummer is
Stop Voice AccessStopt Voice Access
Send feedbackOpent een scherm om feedback over Voice Access te sturen
Overzicht van commando’s om hulp te vragen via Voice Access

Instellingen aanpassen

Met deze commando’s kun je instellingen aanpassen. Zet bijvoorbeeld Wi-Fi of Bluetooth aan of uit en verander het niveau van het volume.

CommandoActie
Turn <on/off> <setting>De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Turn on Wi-Fi” zet Wi-Fi uit.
Turn <up/down> volumeZet het volume hoger of lager
Turn <media/alarm/phone> volume <up/down>Het volume van het gegeven onderdeel wordt hoger of lager gezet.

Bijvoorbeeld: “Turn media volume up” zet volume hoger.
MuteZet het geluid uit
SilenceZet het geluid op stil
UnmuteZet het geluid weer aan
<Mute/unmute> <media/alarm/phone> volumeZet het volume aan of uit van het gegeven onderdeel.

Bijvoorbeeld: “Mute phone volume” zet het volume uit.
Turn device offSchakelt je toestel uit
Overzicht van commando’s om instellingen aan te passen via Voice Access

Assistent

Commandos’ die je normaal gesproken na “Ok Google” zegt, werken nog steeds. Bijvoorbeeld:

CommandoActie
Set timer for <time>Start een timer voor de gegeven tijd
Turn on flashlightZet de flitser van je toestel aan
When was the Empire State Building built?Beantwoord wanneer de Empire State Building is gebouwd
Who created Google?Beantwoord wie Google heeft opgericht
Overzicht van commando’s voor de assistent via Voice Access

Gebaren

Gebruik deze commando’s om te tikken, scrollen en andere gebaren te gebruiken via je stem.

Aanraken

CommandoActie
Touch <element>Raakt het gegeven element aan
<element>Raakt het gegeven element aan
Long-press <element>Raakt het gegeven element lang aan
Switch <on/off> <setting>De gegeven instelling wordt aan of uit gezet.

Bijvoorbeeld: “Switch off airplane mode” om de vliegtuigmodus uit te zetten.
Expand <element>Klapt het gegeven element uit
Collapse <element>Klapt het gegeven element in
Overzicht van commando’s om aan te raken via Voice Access

Vegen

CommandoActie
Scroll <left/right/up/down>Scrolt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll left”, de pagina scrolt naar links.
Scroll to <top/bottom>Scroll helemaal naar boven of onder.

Bijvoorbeeld: “Scroll to top”, de pagina scrolt helemaal naar boven.
Swipe <forwards/backwards>Veegt naar de gegeven richting.

Bijvoorbeeld: “Scroll forwards”, veegt naar voren
Overzicht van commando’s om te vegen via Voice Access

Vergrootglas

Met deze commando’s kun je zoomen of vergrootten zodat je het scherm beter kunt lezen.

Let op: je hebt Android 7.0 of nieuwer nodig om onderstaande commando’s te gebruiken.

CommandoActie
Start magnificationStart vergroting
Start zoomingStart met zoomen
MagnifyVergroot
EnhanceVerbetert
Zoom inZoomt in
Zoom outZoomt uit
Pan <left/right/up/down>Pant naar de gegeven richting
Move <left/right/up/down>Beweegt naar gegeven richting
Go <left/right/up/down>Gaat naar gegeven richting
Stop magnificationStopt vergroting
Stop zoomingStopt met zoomen
Cancel zoomingAnnuleert het zoomen
Overzicht van commando’s om het vergrootglas te gebruiken via Voice Access

Tekstbewerking

Gebruik deze commando’s om tekst met je stem te typen, bewerken en opmaken. Er wordt blauwe rand rond bewerkbare tekstvelden getoond om aan te geven dat je kunt beginnen met typen en bewerken. Zeg het nummer naast het tekstveld indien de blauwe rand niet rond het tekstveld verschijnt.

Typen

CommandoActie
Type <word/phrase>Voegt de gegeven tekst in
<word/phrase>Voegt de gegeven tekst in
UndoMaakt de vorige actie ongedaan
RedoDoet de actie opnieuw
Insert <word/phrase> <before/after/between> <word/phrase>De gegeven tekst wordt voor, achter of tussen de gegeven tekst geplaatst.

Bijvoorbeeld: “Insert ‘Thank you’ before ‘Kind Regards'”, plaatst ‘Thank you’ voor ‘Kind Regards’.
Format emailMet dit commando wordt tekst in de buurt opgemaakt als e-mailadres.

Bijvoorbeeld: “info at appt dot nl” wordt opgemaakt als “info@appt.nl”
Overzicht van commando’s om tekst in te typen via Voice Access

Vervangen

CommandoActie
Replace <word/phrase> with <word/phrase>Vervangt de gegeven tekst door de gewenste tekst
Replace everything between <word/phrase> and <word/phrase> with <word/phrase>Vervangt alles tussen de gegeven twee teksten met de gewenste tekst
Capitalize <word/phrase>Laat de gegeven tekst met een hoofdletter beginnen
Uppercase <word/phrase>Zet de gegeven tekst om naar hoofdletters
Lowercase <word/phrase>Zet de gegeven tekst om naar kleine letters
Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Verwijderen

CommandoActie
DeleteVerwijdert de tekst
Delete allVerwijdert alles
Delete <word/phrase>Verwijdert de gegeven tekst
Delete to the beginningVerwijdert alles tot aan het begin
Delete to the endVerwijdert alles tot aan het einde
Delete selected textVerwijdert de geselecteerde tekst
Delete from <word/phrase> to <word/phrase>Verwijdert alle tussenliggende tekst tussen de gegeven twee teksten
Delete <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verwijdert het gegeven aantal van het gegeven type tekst
Delete the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verwijdert het vorige of volgende gegeven aantal van het gegeven type tekst
Overzicht van commando’s om tekst te verwijderen via Voice Access

Verplaatsen

CommandoActie
Go to the beginningVerplaatst de cursor naar het begin van de tekst
Go to the endVerplaatst de cursor naar het eind van de tekst
Move <before/after> <word/phrase>Verplaatst de cursor voor of achter de gegeven tekst.

Bijvoorbeeld: “Move after thank you.”, verplaatste de cursor achter ‘thank you’.
Move between <word/phrase> and <word/phrase>Verplaatst de cursor tussen de twee gegeven teksten.

Bijvoorbeeld: “Move between ‘you’ and ‘me'”, verplaatst de cursor tussen ‘you’ en ‘me’.
<Right/Left> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Verplaatst de cursor het gegeven aantal tekstelementen naar links of rechts.

Bijvoorbeeld: “Left 3 characters”, verplaatst de cursor drie karakters naar links.
Overzicht van commando’s om tekst te verplaatsen via Voice Access

Selecteren

CommandoActie
Select all textSelecteert alle tekst
Unselect all textMaakt de selectie van alle tekst ongedaan
Select to the beginningSelecteert tot het begin
Select to the endSelecteert tot het eind
Select <word/phrase>Selecteert de gegeven tekst
Select from <word/phrase> to <word/phrase>Selecteert van de gegeven tekst tot de gegeven tekst
Select <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Selecteert het gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select 5 sentences”, selecteert vijf zinnen.
Select the <next/previous> <number> <characters/words/sentences/lines/paragraphs/pages>Selecteert het volgende of vorige gegeven aantal van het gegeven type tekstelementen.

Bijvoorbeeld: “Select the previous 6 paragraphs”, selecteert de vorige zes paragrafen.
Overzicht van commando’s om tekst te selecteren via Voice Access

Acties

CommandoActie
CutKnipt de tekst
CopyKopieert de tekst
PastePlakt de tekst
Overzicht van commando’s om acties op tekst uit te voeren via Voice Access

Toetsenbord

CommandoActie
Show keyboardToont het toetsenbord
Hide keyboardVerbergt het toetsenbord
Overzicht van commando’s om tekst te vervangen via Voice Access

Voice Access handleidingen

Wil je nog meer leren over Voice Access? Google heeft diverse handleidingen geschreven: