Wat is een toegankelijke app?

Toegankelijkheid is een belangrijk onderwerp. Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die apps bieden horen daar bij! Het is daarom is het belangrijk dat apps toegankelijk zijn voor iedereen.

In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen visueel beperkt, waarvan ongeveer 80.000 blind. In Nederland heeft circa 3.2% van de bevolking een gehoorbeperking (760.000). Naast visuele- en gehoorbeperkingen zijn er ook cognitieve, neurologische of fysieke beperkingen die het gebruik van apps moeilijker maken.

Wanneer is een app toegankelijk?

Een app is toegankelijk als je rekening houdt met de volgende vier toegankelijkheidsprincipes:

  1. Waarneembaar (visueel en gehoorbeperking)
  2. Bedienbaar (fysieke beperking en spraakbeperking)
  3. Begrijpelijk (cognitieve, leer en neurologische beperkingen)
  4. Robuust (stabiel en volledig te gebruiken)

Je kunt testen of een app toegankelijk is via onze audit.

Hoe maak je een app toegankelijk?

Een app wordt toegankelijk als je ondersteuning voor alternatieve manieren van interactie inbouwt. De volgende hulpmiddelen zijn onder andere beschikbaar:

  1. Schakelbediening
  2. Schermlezer
  3. Stembediening
  4. Toetsenbordbediening

Hoe zit het met de wetgeving?

Voor de (semi-)overheid is het toepassen van de standaard voor digitale toegankelijkheid verplicht. Maar ook het bedrijfsleven heeft te maken met wettelijke verplichtingen op het gebied van (digitale) toegankelijkheid. De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (2017) verplicht bedrijven en overheden om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Lees meer over de wetgeving