Wanneer is een app toegankelijk?

App toegankelijkheid gaat om de mate waarin gebruikers met een handicap of beperking gebruik kunnen maken van de functionaliteiten van een app. Een app is toegankelijk als het aan de opgestelde richtlijnen voldoet.

Beperkingen en handicaps zijn er in veel verschillende vormen en hebben elk een ander effect op het gebruik van apps.

In dit artikel lees je meer over vier soorten beperkingen en het effect op het gebruik van apps.

Zien

Gebruikers met een visuele beperking ervaren de meeste problemen bij het gebruik maken van apps die niet voor hen aangepast zijn.

Blinde gebruikers kunnen zonder aanpassingen meestal helemaal niet gebruik maken van apps. Een app is pas toegankelijk voor blinde gebruikers als er ondersteuning is ingebouwd voor een schermlezer. Met een schermlezer hoor je wat er op het scherm te zien is. Door middel van speciale gebaren kun je door apps navigeren.

Gebruikers met een visuele beperking hebben baat bij een goed contrast en de mogelijkheid om de interface te vergrootten. Standaard zijn deze opties ingebouwd bij telefoons. Apps van derde partijen hebben hier echter vaak geen ondersteuning voor.

Daarnaast zijn er gebruikers met kleurenblindheid, ook hierdoor kan het lastiger zijn om een app te bedienen. Standaard is het onder andere mogelijk om kleuren om te keren en kleurenfilters in te stellen. Ook hier geldt helaas weer dat niet alle apps goed om gaan met deze instellingen.

Horen

Gebruikers met gehoorverlies kunnen ook moeite hebben met het gebruik van apps die niet voor hen aangepast zijn.

Voor slechthorende gebruikers is er steeds vaker de mogelijkheid om hun gehoorapparaat te verbinden met de telefoon. Apps houden helaas niet altijd rekening met de gewenste audio-instellingen. Er kan bijvoorbeeld ingesteld worden om beide audiokanalen van een stereo-opname in beide oren te horen. Regelmatig verkiezen apps echter eigen instellingen boven de systeeminstellingen, waardoor geluid gemist kan worden. Daarnaast kan het voorkomen dat apps hun audio helemaal niet doorsturen naar een gekoppeld gehoorapparaat.

Het is voor blinde gebruikers fijn als er gekozen kan worden voor een alternative manier om signalen te krijgen. Bijvoorbeeld door middel van vibratie in plaats van geluid. Apps kunnen verschillende vibratiepatronen instellen. Een andere optie is om gebruik te maken van een visueel signaal door middel van de camera flitser. Jammer genoeg zijn deze alternative manieren vaak niet beschikbaar.

Mobiliteit

Gebruikers met een fysieke of motorische beperking ervaren vaak problemen bij het gebruiken van apps die niet voor hen aangepast zijn.

Het is via stembediening mogelijk om apps te bedienen met alleen je stem. Er verschijnt een raster op het scherm met allerlei cijfers of labels. Door deze cijfers of labels uit te spreken kun je bepaalde acties uit voeren.

Dankzij schakelbediening is het mogelijk om een toestel met slechts één knop te bedienen. Via diverse te koppelen schakelaars kun je verschillende acties uitvoeren. Bijvoorbeeld door onderdelen op het scherm navigeren en het geluidsniveau aanpassen.

Een ander veelgebruikt hulpmiddel is de ingebouwde spraakassistent. Door middel van spraak kun je jouw toestel allerlei acties laten uitvoeren. Apps kunnen hier op in spelen door acties beschikbaar te stellen voor de spraakassistent. Er zijn al veel apps die speciale acties beschikbaar stellen, maar de meeste apps doen dit nog niet.

De dicteerfunctie is ook een populair hulpmiddel om tekst in te voeren via spraak. Helaas zijn er veel apps waarbij het niet mogelijk is om tekst in te voeren via dicteren. Voor gebruikers met een motorische beperking kan een app daardoor soms helemaal niet te gebruiken zijn.

Leren

Voor gebruikers die een leerachterstand hebben is het lastiger om apps te gebruiken.

Het is belangrijk dat er simpel te navigeren is binnen een app. Door gebruik te maken van korte zinnen en herkenbare iconen kan dit makkelijker gemaakt worden. Ook het gebruik van kleur kan hierbij helpen, hier hebben kleurenblinde gebruikers ook profijt van.

Gebruikers die moeite hebben met lezen gebruiken vaak functies om het scherm voor te lezen. Deze functies werken vergelijkbaar met hoe de eerdergenoemde schermlezer werkt. Zo zie je maar weer dat meerdere groepen gebruikers profijt kunnen hebben van betere toegankelijkheid.

Conclusie

Een app is toegankelijk als er gebruik gemaakt kan worden van de functionaliteit op alternatieve manieren. Deze alternatieve manieren om apps te bedienen zijn al ingebouwd in de besturingssystemen. Nu is het tijd voor app-ontwikkelaars om hier ook daadwerkelijk gebruik van te maken!

Heb je ondersteuning nodig bij het toegankelijk maken van jouw app? Wij kunnen je helpen, neem contact op met ons.