Beleidsplan Stichting Appt

Datum: 27 september 2023

Versie: 2023.2

Auteurs: Jan Jaap de Groot, Paul van Workum en Johan Huijkman

Doelstelling

Stichting Appt heeft als doelstelling om apps toegankelijk te maken voor iedereen, waaronder mensen met een beperking.

In onze statuten is dit als volgt vastgelegd:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • a. het mogelijk maken van het gebruik van apps voor mensen met een beperking en
  • b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
   zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • a. het (laten) ontwikkelen van dergelijke apps;
  • b. het adviseren in het gebruik van dergelijke apps;
  • c. het al dan niet gratis ter beschikbaar stellen van door of in opdracht van de stichting ontwikkelde apps;
  • d. het verwerven van de nodige financiële middelen om de ontwikkeling en
   beschikbaar stellen van bedoelde apps, door middel van:
   • subsidies;
   • donaties en giften;
   • erfstellingen en
   • crowdfunding.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Projecten

Onze huidige projecten zijn:

 1. Handboek toegankelijkheid: leer de basis over het ontwikkelen van toegankelijke apps.
 2. Kennisbank: hier vind je ruim 400 artikelen over het ontwikkelen van toegankelijke apps.
 3. Toolkit: een praktisch hulpmiddel om apps toegankelijk te maken.
 4. Appt app: een app waarmee je onze kennisbank altijd op zak hebt.
 5. Ontoegankelijk app: een app waarmee je ontoegankelijke apps kunt melden.
 6. ScreenReader app: een app waarmee je kunt leren hoe de schermlezer werkt.

Inkomsten

Stichting Appt ontvangt inkomsten via fondsenwerving en ontvangt donaties van bedrijven en particulieren. 

Fondsen die bijgedragen hebben aan onze projecten zijn:

 1. SIDN Fonds
 2. Bartiméus Fonds
 3. Cultuur Eindhoven

Bedrijven die ons ondersteunen zijn:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen. Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun inspanningen. Bestuurders kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding.

VoorzitterJan Jaap de Groot
PenningmeesterPaul van Workum
SecretarisJohan Huijkman

Gegevens

NaamStichting Appt, Appt Foundation, Appt
Datum van oprichting08-10-2020
KVK nummer80657524
SBI-code94996 – Overige ideële organisaties
BankrekeningNL61 RABO 0362 2869 73
SwiftRABONL2U
Btw-IDNL861751966B01
RSIN861751966
BezoekadresJaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht
Websitewww.appt.nl
E-mailadresinfo@appt.nl

Begroting

Stichting Appt beheert en besteedt haar vermogen projectmatig. Elk project heeft een eigen begroting. Subsidies en donaties worden projectmatig toegekend. 

Binnen elk project werken we samen met partners. Partners voeren werkzaamheden uit tegen een maatschappelijk tarief. Het maximale gemiddelde uurtarief is vastgesteld op 75 euro per uur exclusief btw.

Begroting 2023

Handboek toegankelijkheid€ 20.000
Kennisbank€ 50.000
Toolkit€ 1.000
Appt app€ 1.000
Ontoegankelijk app€ 50.000
ScreenReader app€ 1.000
Totaal€ 123.000

Verantwoording